Asociácia slovenských spolkov žien

Asociácia slovenských spolkov žien
Informácia zo zasadnutia Zhromaždenia Asociácie slovenských spolkov žien
Streda, 27 Marec 2013
Vyrocne-zhromazdenie-1.jpg
Výrocne zhromaždenie ASSŽ prebiehalo 15 marca 2013 v miestnostiach velvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade, na pozvnaie Jeho Exelencie velvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku pána Jána Varšu.
Na rokovacom programe bola správa o cinnosti ASSŽ v minulom roku, ako aj financná správa pre 2012 rok.
V správe bolo konštatované, že sú splnené všetky aktivity zaplánované plánom práce na rok 2012: 
Zaciatkom roka organizovaná bola recitacná sútaž v prednese poézie a prózy. Regionálne sútaže prebiehali v Laliti pre Bácku a v Bielom Blate pre Banát. Vítazky finálovej sútaže predstavili ASSŽ na medzinárodnej sútaži Vansovej Lomnicka v Bansej Bystrici, Slovensko. Naše sútažiace boli zaradené do zlatého a strieborného pásma.
Pocas SNS zorganizovali sme prezentáciu kníh slovenských autoriek za pomoci Slovenského vydavatelského centra a Matice slovenskej v Srbsku. Program pripravili A. Hansmanová a V. Miškovicová. Velký pocet spolkov sa pocas SNS zúcastnil aj Jarmoku umenia na Námestí slobody v B. Petrovci. Po týchto podujatiach, clenky ASSŽ sa stretli v maticnom dome na družnom rozhovore.
Čítať celý článok...
 
Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy v roku 2013
Utorok, 19 Marec 2013

 

Regionalna-sutaz-v-prednese-poezie-a-prozy-2013-1.jpg
Dňa 17. marca 2013 v Hložanoch v miestnostiach Caffe pod lipami prebiehala regionálna súťaž v prednese poézie a prózy v organizácii Asociácie slovenských spolkov žien a Spolku žien Slovenka z Hložian.
 
 Súťažiace boli podelené do dvoch kategórií a to mladšia skupina do 25 rokov a staršia nad 25 rokov. 
V prednese poézii do 25 rokov sa zúčastnili 2 súťažiace a to Nataša Rybárová z Báčskeho Petrovca a Anna Asodiová z Kysáča. Do finálovej súťaže postúpila Nataša Rybárová básňou Paľa Sabu Bohuša Dedo môjho deda, ktorý by bol umrel ešte kým bol živý, keby nebol vedel žiť.
V prednese poézii v kategórii nad 25 rokov súťažli: Katarína Arňašová z Báčskeho Petrovca, Jasmina Šepšová a Zuzana Dudková z Hložian a Anna Hrnčiarová z Lalite. Na finálovú súťaž postúpila A. Hrnčiarová z Lalite prednesom Kristy Bendovej Darca krvi.
V prednese prózy v kategórii staršej skupiny súťažili Miriam Murtínová a Anna Galambošová z Hložian. Do finálovej súťaže postúpila Miriam Murtínová prednesom úryvku z diela Táne Keleovej Vasilkovej - Manželky.
Čítať celý článok...
 
Pozvanie na Výročné zasadnutie Zhromaždenia Asociácie slovenských spolkov žien
Utorok, 05 Marec 2013

pozvanie-assz-2013-1.jpg

 

Pozvanie na Výročné zasadnutie Zhromaždenia Asociácie slovenských spolkov žien, ktoré bude dňa 15.marca (piatok) 2013 roku vo Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade, Bulvár umenia číslo 8, so začiatkom o 11,00 hodine.
Pre zasadnutie Zhromaždenia Správna rada navrhla nasledovný 
 
ROKOVACÍ PORIADOK
 
1. Správa o činnosti ASSŽ pre 2012 rok
2. Finančná správa pre 2012 rok
3. Plán aktivít ASSŽ na 2013 rok
4. Finančný plán na 2013 rok
5. Schválenie členského na 2013 rok
6. Vypracovanie Kalendára aktivít a podujatí
7. Rôzne
 
Z každého spolku žien, členiek Asociácie, očakávame po dve predstaviteľky a členky Správnej a Dozornej rady.
Čítať celý článok...
 
Výzva pre účasť na súťaži v prednese poézie a prózy pre ženy
Utorok, 05 Február 2013
Správna rada ASSŽ vyzýva spolky žien, členky ASSŽ, aby sa zpojili do súťaže v prednese poézie a prózy pre ženy.
Súžťažiť sa bude v štyroch kategóriách:
1. Prednes poézie do 25 rokov
2. Prednes poézie nad 25 rokov
3. Prednes prózy do 25 rokov
4. Prednes prózy nad 25 rokov.
 
Prednesy majú byť v slovenskej reči, v spisovnej forme.
Výber textov by mal zodpovedať veku účastníčok.
Dĺžka prednesu 6-8 minút.
 
Regionálne súťaže by sa mali uskutočniť do polovice marca 2013 roku a finálová súťaž do začiatku apríla 2013 roku.
Regionálna súťaž pre Báčku bude prebiehať v Hložanoch.
Prosíme predsedníčky spolkov žien , aby podporili túto aktivitu Asociácie a prihlášky zasielali pre reginálnu súťaž pre Banát podpredsedníčke E. Haníkovej a pre regionálnu súťaž pre Báčku predsedníčke V. Miškovicovej.
 
Sutaz-v-prednese-poezii.jpg
Účastníčky finálovej súťaže v prednese poézie a prózy 2012 roku.
 
 
 
Krátka správa
Piatok, 01 Február 2013

Spravna-a-dozorna-rada.jpg

Dňa 29. januára 2013 roku zasadala Správna a Dozorná rada Asociácie slovenských spolkov žien.
Na rokovacom programe boli správy o aktivitách ASSŽ počas Slovenských národných slávností v auguste, a Humanitného bazáru v Belehrade v decembri 2012 roku. K týmto správam boli pridané aj finančné správy z týchto podujatí.
Jedným z bodov rokovacieho programu bolo aj forma práce pracovných telies Asociácie a informovanie spolkov o donesených uzáveroch. Správa z tohto zasadnutia, ako do budúca aj zo všetkžch ďalších zasadnutí, bude spolkom zaslaná elektronicky a poštou (spolkom ktoré ešte nemajú svoju e-mailové adresy) v lehote 10 dní po zasadnutí.
Rokovalo sa aj o organizácii Výročného zhromaždenia, ktoré je naplánované na 16. marec 2013 v miestnostiach Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade so začiatkom o 12,00 hodine.
ASSŽ aj tohto roku zorganizuje súžťaž v prednese poézie a prózy pre ženy. Regionálne súťaže by sa mali realizovať do prvej polovice marca a finálová súťaž do konca marca bežného roku.
Zápisnica bude priložená k tejto správe najneskôr do 5. februára 2013 roku.
 
Aradáčska tortiáda
Piatok, 25 Január 2013

Najkrajsia-a-najchutnejsia-torta-Zlata-ruza-Elenki-Hucokovej.jpg

 
V sobotu 19. januára 2013 roku Spolok žien Ruža z Aradáču po petnásty krát zorganizoval už tradičnú Tortiádu.
Je to vlastne súťaž zábavného rázu, na ktorej ženy tortárky prezentujú svoju zručnosť v robení tort. Na Tortiáde sme mali česť uhostiť vzácnych hostí: primátora mesta Zreňanin mr.Ivana Bošnjaka, pokrajinského poslanca dr Predraga Matejina, členku mestskej správy pre kultúru,školstvo a narodnostné menšiny Dubravku Bengin Bulovan, predsedníčku Asociácie slovenských spolkov žien Vieru Miškovicovú predstaviteľky spolkov žien z Hložian, Lalite, Silbašu, Pivnice, Hajdučice, Kovačice, Padiny a Bieleho Blata. Aj tohto roku sa hodnotili najkrajšie a najchutnejšie torty. Na Tortiáde sa okrem domácich aradáčskych tort, ktorých bolo dvanásť, závodili aj tortárky z Padiny, Hajdušice a Lalite. Cenu za výhľad torty získala torta z Lalite. Odborná porota hodnotila aradáčske torty a za najlepšiu vyhlásila tortu ktorú urobila Elenka Hučoková a Teruška Hudecová kým cenu obecenstva získala 
torta z Padiny.
Čítať celý článok...
 
Informácia z Bazáru 2012
Štvrtok, 06 December 2012
Bazar2012.jpg
Asociácia slovenských spolkov žien v nedeľu, 02.12.2012 roku organizovala charitatívne e edukatívne podujatie.
V spolupráci s veľvyslanectvom Slovenskej republiky, členky spolkov žien z Báčskeho Petrovca, Báčskej Palanky, Hložian, Ľuby, Kovačice, Kulpína, Padiny, Pivnice,Selenče, Silbašu a Starej Pazovy, navštívili charitatívny bazar v Belehrade a tak podporili aktivity ambasád pôsobiacich v Srbsku na podpore detským a stareckým ustanovizniam v našom štáte.
V pokračovaní návštevy Belehradu, vyše 100 členiek spomenutých spolkov navštívilo Etnografické múzeum v Belehrade. Toho času je tam nainštalovaná výstava ženských, mužských a detských odevných predmetov národov žijúcich v Srbsku.
Keďže sa spolky žien zaoberajú zachovávaním tradície Slovákov v Srbsku, bola to príležitosť nielen spoznať sa s bohatstvom krojov národov žijúcich v Srbsku ale aj informovať  o spôsobe zachovania odevných prvkov. S predstaviteľkami múzea je dohodnutá spolupráca v tomto smere. 
Čítať celý článok...
 
Charitatívny Vianočný bazár v Belehrade
Štvrtok, 06 December 2012

charitativny-bazar-01.jpg

 Asociácia slovenských spolkov žien (ASSŽ) sa piatykrát zúčastnila na tradičnom humanitárnom Vianočnom bazári v Belehrade. Organizátorom podujatia bol Medzinárodný ženský klub, ktorý zhromažďuje ženy z vyše 40 krajín pôsobiace alebo dočasne žijúce v Belehrade. Sú to manželky veľvyslancov, podnikateľky, vedecké pracovníčky...ktoré počas svojho pobytu v Belehrade chcú prispieť k pozitívnym zmenám v Srbsku. Pre tohtoročný bazár si zvolili heslo: „Predstav si čo všetko môžeme urobiť spolu".

Tohtoročný 13. bazár navštívilo vyše 4000 návštevníkov. Zisk z predaja, asi 80 000 eur, organizátor usmerní ustanovizniam podporujúcim slobodné matky, bezdomovcov, deti bez rodičovskej starostlivosti... Kúpou vstupenky za 200 dinárov návštevníci automaticky prispeli na humanitárne ciele. Bazár aj tohto roku ponúkal v prvom rade gastronomické špeciality z rôznych krajín sveta, suveníry a rôzne produkty príznačné pre určitú krajinu. 
Z Asociácie slovenských spolkov žien toto humanitárne podujatie navštívilo zhruba 100 žien, členiek spolkov - z Banátu, Sriemu a Báčky. Naše ženské spolky a združenia prispeli ručnými prácami s vianočnými motívmi a receptármi. Na predaj ponúkli tiež aj obrazy insitných maliarov z Kovačice a Padiny. Predajnú výstavu usporiadali na stánku veľvyslanectva Slovenskej republiky, kde ponúkali aj vianočné pečivá a predávali aj knihy, ktoré zabezpečila manželka veľvyslanca SR v Belehrade pani Viera Varšová so spolupracovníčkami. Podľa slov pani Varšovej, všetok tovar ponúkali za symbolickú cenu. 
Čítať celý článok...
 
Deň vidieckych žien
Štvrtok, 18 Október 2012

 

Den-vidieckych-zien-1.jpg
Ženská tvorivosť bola tohto roku osobitne predstavená dňa 13. októbra (v sobotu), na manifestácii počas zaznamenávania Dňa vidieckych žien, na Námestí slobody v Subotici.
Svoje výrobky, ručné práce, remeselnícke výrobky a tradičné gastronomické špeciality ponúklo vyše 150 vidieckych spolkov žien miest a obcí z Vojvodiny.
Počas otvárania tejto manifestácie a v rámci zaznamenávania Medzinárodneho dňa vidieckych žien, sa prihovorili primátor mesta Subotica Modest Dulić, podpredsedníčka Zhromaždenia Srbska Gordana Čomićová a pokrajinský sekretár pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnoprávnosť Miroslav Vasin.
Veľký počet účastníkov a návštevníkov tejto manifestácie pozdravila aj Mira Banjac, známa herečka a divadelná umelkyňa. 
Čítať celý článok...
 
Z činnosti Ženského spolku v Kovačici
Streda, 05 September 2012
Bosna-01.jpg
Na zaslúženom výlete
Členky Ženského spolku v Kovačici spravidla celý rok organizujú tematické výstavy ručných prác, pomáhajú spolkom, združeniam, usilovne vyhotovujú rôzne ručné práce, suveníry, rezance, chutné koláče… Nevedia sa zastaviť v práci ani počas najväčších letných páľav. Jeden deň v auguste si predsa nechali na tradičný odchod na výlet.
Jednodňový výlet si doprialo okolo sedemdesiat žien, členiek spolku a v druhej polovici augusta odcestovali do Etno dediny Staniśići a na návštevu mesta Bijeljina v Republike Srbskej, v Bosne a Hercegovine. Ráno o 7 hodine výprava Ženského spolku v čele s predsedníčkou Zuzanou Jonášovou vyštartovala autobusom a už o pol 11 boli na plánovanom výletníckom mieste. Na prechádzke krásnou prírodou šarmantná mladá sprievodkyňa Lýdia informovala hostky z Kovačice o vzniku a dejinách Etno dediny Stanišići. V popoludňajších hodinách kovačické ženy šli na obed v meste Bijeljina, kde sa neskoršie poprechádzali mestom, navštívili mnohé pamätníky a kostol Svätého Vasilija Ostrošského. Spoločne sa zabávali, užili si pekné chvíle a nadobudli nové poznatky o živote, tradícii a kultúre tamojších občanov Bijeljiny, medzi ktorými žije aj okolo 30 slovenských rodín. 
Čítať celý článok...
 
Stretnutie členiek ASSŽ počas SNS 2012
Piatok, 24 August 2012

Stretnutie-cleniek-ASSZ--pocas-SNS-2012-1.jpg

V horúce slávnosťové sobotňajšie odpoludnie, po príprave stánkov a prezentácii kníh, členky spolkov žien z , Padiny, Kovačice, Jánošíka, Aradáča, Hajdušice, Dobanoviec, Kulpína, Petrovca a Hložian sa stretli v Matičnom dome, kde sa osviežili, pochutnali si na domácich koláčoch a vymenili si skúsenosti zo svojej práce a dojmy zo SNS.
Svoje skúsenosti na písaní, realizácii a vyhodnotení projektov, podujatí a manifestácií si podieľali ako spolky s väčšou skúsenosťou (Kovačica, Padina), tak aj spolky ktoré s takýmito projektami začínajú alebo ktorým sú podobné projekty po prvýkrát schválené (Jánošík...).
Konštatovali sme, že je počet schválených projektov pre spolky žien v bežnom roku menší než v minulých rokoch, ale je dobré to, že sú tentoraz podporené aj spolky ktoré sa doteraz neuchádzali o podobné dotácie.
Spolupráca s lokálnou samosprávou je osobitnou témou, a príznačné je, že vo väčších prostrediach je spolupráca kvalitnejšia než v menších. Zhodnotili sme, že je spolupráca s lokálnou samosprávou ešte vždy nedostatočná a treba pracovať na skvalitnení tejto spolupráce a v niektorých prostrediach aj na nadväzovanie spolupráce spolkov žien s lokálnou samosprávou.

Čítať celý článok...
 


Stránka 13 z 18