Asociácia slovenských spolkov žien

Literárne stretnutie a osemdesiatka Spolku žien v Pivnici
Utorok, 17 September 2013
Literarne-stretnutie-01.jpg
 V Pivnici 15.septembra nedeľné poobedie patrilo tretiemu literárnemu stretnutiu žien. Bolo tu prečítané devätnásť textov v nárečí z rozličných slovenských osád Vojvodiny. Podujatie zorganizoval Spolok žien z Pivnice na čele s predsedníčkou Annou Valášekovou. Týmto činom pivnický Spolok žien zaznamenal aj veľké jubileum a to 80 rokov od prvého založenia Spolku žien ( 1933-2013).
 Početné členky a vážení hostia si najprv v Diakonickom dome pozreli nádherne nainštalovanú výstavu družbovských ručníkov, krojov, ručných prác, nábytku a predmetov z minulosti našich predkov. Potom v miestnostiach SKUS-u prítomných privítala Predsedníčka pivnického Spolku žien Anna Valášeková. 
Literarne-stretnutie-07.jpg

Nada Julinac, Anna Valášeková a Viera Miškovicová

Vyjadrila potešenie, že sa literárneho podujatia prihlásili autorky s devätnástimi textami. Srdečne privítala blízku spolupracovníčku, riaditeľku Gerontologického centra v Báčskej Palanke Nadu Julinac, predsedníčku ASSŽ Vierku Miškovicovú (ktoré sa prítomným prihovorili) Predsedníčka ASSŽ Vierka Miškovicová pochválila Pivničanky a vyzdvihla ich nežistnú a šľachetnú prácu, lebo pozvali k tvorbe, podnietili ženy prejaviť verejne, to, čo cítia, a je to nanajvýš krásna vec. Prítomní boli  predstavitelia z prostredí: Laliť, Selenča, Silbaš, Báčska Palanka, Kulpín, Báčsky Petrovec, Hložany, Padina, Kovačica, Stará Pazova, Slankamenské Vinohrady, Ilok, Nová Gajdobra, Tovariševo, Čelárevo. Svoje práce čítali: Katarína Arňašová a Zuzana Koruniaková-Medveďová z Báčskeho Petrovca, Eva Pavićevićová a Zuzana Čížiková-Babincová z Kovačice, Anna Hrnčiarová z Lalite, Ružena Kraticová z Padiny,  Anna Fábryová z Iloka, Zuzana Dudková a Anna Galambošová  z Hložian, Elena Hložanová z Báčskej Palanky,  Anna Malková a Mária Záborská zo Starej Pazovy, Anna Koleková zo Selenče (Etno-sekcia), Elenka Galambošová a Jaroslava Širková zo Silbaša, Katka Menďanová z Iloka, Miluška Beláňová z Pivnice ako aj Pivničanka  Daniela Durgalová, ktorá prečítala text svojej starej mamy Alžbety Séčovej z Pivnice a text Vlasty Vinkovičovej z Boľoviec.  

Literarne-stretnutie-08.jpg
Spevácka skupina Spolku žien Pivnica

Členky Speváckej skupiny Spolku žien z Pivnice na dobrú náladu zapievali štyri piesne a domáci sa predstavili aj dvomi veselými scénkami (príbehmi): Jak tí naší kopali kukuricu a Pivnické trampoty.  Konferenciérky boli Anna Záskalická a Daniela Durgalová.  Stretnutie opodstatnilo svoje poslanie aj po tretíkrát. Zúčastnili sa tu ženy, ktoré chcú písať, ale väčšina z nich sa nemala možnosť  prezentovať,  zverejniť texty, či básne, lebo nie sú spisovateľkami, hoci mnohé s láskou vkladajú litery spomienok na papier a majú vlohy na písanie. 

Literarne-stretnutie-09.jpg
Scénka: Jak tí naši kopali kukuricu 
 
Literarne-stretnutie-10.jpg
Scénka: Pivnické trampoty
Autorky textu si aj tohto roku odniesli domov darčeky z ktorých najvzácnejšia je publikácia literárnych textov z minuloročného stretnutia. Vydal ju pivnický Spolok žien v spolupráci s Gerontologickým centrom. 
Literarne-stretnutie-11.jpg
Družbovské ručníky
 
Literarne-stretnutie-06.jpg
Starodávna skriňa
 
Literarne-stretnutie-02.jpg
 
Literarne-stretnutie-03.jpg
 
Literarne-stretnutie-04.jpg
 
Literarne-stretnutie-05.jpg
 
Spolku žien Pivnica ako organizátorovi a financiérovi podujatia patrí všetka česť!  Prajeme im, aby v tejto nanajvýš šľachetnej práci zotrvali.
 
               E.Hložanová