Asociácia slovenských spolkov žien

Plán práce
Plán práce ASSŽ na rok 2022
Nedeľa, 10 Apríl 2022
ASSŽ bude  pokračovať s aktivitami na zachovaní slovenskej reči, zachovaní kultúry,  tradície, zvykov a obyčají Slovákov žijúcich vo Vojvodine. Na rok 2022 sú naplánované už zachodené aktivity a k tomu aj realizácia aktivít vyplývajúca z projektov.
1. Prvou aktivitou na začiatku roka je organizácia Výročného zhromaždenia Asociácie.
2. Nasleduje organizácia súťaže v prednese poézie a prózy pre ženy:
Čítať celý článok...
 


Stránka 1 z 11