Asociácia slovenských spolkov žien

Správa zo zasadnutia zhromaždenia Asociácie slovenských spolkov žien
Nedeľa, 10 Apríl 2022

Správa zo zasadnutia zhromaždenia Asociácie slovenských spolkov žienktoré bolo 26. marca 2022 roku v Aradáči v miestnostiach Slovenského domu, spolku Harmónia

Na zasadnutí boli prítomné predstaviteľky 17 spolkov žien, členiek Asociácie: Aradáč, B. Petrovec, Biele Blato, Hajdušica, Hložany, Jánošík, Kovačica, Kulpín, Kysáč, Laliť, Ľuba, Padina, Pivnica, Selenča, Silbaš, Stará Pazova, Vojlovica.

Po privítaní predsedníčky Assž Viere Miškovicoveja predsedníčky Spolku žien Ruža z Aradáču Márie Viliačikovej ako organizátoriek zhromaždenia, zhromaždenie viedla Mária Viliačiková.

Správu o činnosti Assž pre 2021 rok pripravila a prečítala Mária Gašparovská, tajomníčka Assž, kým finančnú správu prichystala a na zasadnutí prečítala Katarína Zorňanová, pokladníčka Assž.

Plán práce na rok 2022 a finančný plán pripravila Viera Miškovicová, predsedníčka Assž ,ktorá plány aj podrobnejšie vysvetlila.

Všetky správy boli jednohlasne schválené.

Dôležité je pripomenúť, že sa znovu chystáme organizovať recitačnú súťaž, tentoraz jednu, v máji v priestoroch Matice v B. Petrovci a víťazky budú prezentovať našu organizáciu v júni na Našej Vansovej Lomničke v Starej Ľubovni, Slovenská republika.

Zároveň sa chystáme aj na prezentáciu kníh slovenských dolnozemských autoriek počas Slovenských národných slávností. Aj touto príležitosťou vyzývame autorky aby prihlásili svoje publikácie a doručili nám po jeden výtlačok knihy. Na slávnostiach sa zúčastníme aj na Jarmoku umenia a ako sprievodné podujatia aj výstav počas Festivalu Tancuj, tancuj.. a Festivalu V pivnickom poli.

Zaplánovaný je aj spoločný výlet a dielne, ak budú schválené žiadosti – projekty.

Na záver zasadnutia upravený bol zoznam spolkov žien a urobený Kalendár aktivít spolkov žien.

 

Po chutnom obede ktorý pripravili členky Spolku žien Ruža z Aradáča, spoločne sme navštívil zreňaniské múzem kde nám tamojšie etnologičky sprítomnili časti múzea. Najväčšmi nás zaujala etnologická časť, ale celé múzem na nás nechalo pekný dojem.

Viera Miškovicová,

Predsedníčka ASSŽ