Asociácia slovenských spolkov žien

Správa z výročného zhromaždenia Asociácie slovenských spolkov žien 2018 roku
Streda, 11 Apríl 2018

Vyrocne-zhomazdenie-2018-1.jpg

Výročné zhromaždenie ASSŽ bolo 24. marca 2018 roku v Starej Pazove na pozvanie tamojšieho SKUS Janka Čmelíka.

Na úvod zasadnutia sa prihovorila predsedníčka SKUS Janka Čmelíka republiková poslankyňa Libuška Lakatošová a predsedníčka spolku žien Anna Horvátová. Piesňou sa prihovoril predseda Rady miestneho spoločenstva operný spevák Boris Babík.

Vyrocne-zhomazdenie-2018-3.jpg

Zasadnutie otvorila predsedníčka ASSŽ Viera Miškovicová, ktorá navrhla rokovací program a zároveň vyzvala prítomných aby minútou ticha vzdali úctu zosnulej predsedníčke Spolku žien z Ľuby Ljiljane Sládekovej.

Na zasadnutí  boli schválené správy: o činnosti Asociácie v minulom roku a finančná správa, ako aj plány na rok 2018. Schválené bolo aj členské na rok 2018 vo výške 100 din po členke v spolku.

Ohľadom recitačných súťaží bola informácia o reginálnych súťažiach, v Hložanoch a Padine a finálovej súťaži v B. Petrovci. Čo do počtu recitátoriek je ich menej ako vlani, no dúfame že kvalita prednesov nebude klesať.

Predsedníčka V. Miškovicová informovala členky, že pre Asociáciu bol na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí schválený  projekt  účasti na Krajanskom dvore na Detve, na ktorý sa môžu prihlásiť spolky ktoré sa na tomto podujatí  ešte nezúčastnili. Výber spolkov ktoré v mene ASSŽ pôjdu na Krajanský dvor  urobí správna rada ASSŽ.

Na záver zasadnutia ažurovaný bol zoznam spolkov žien a kalendár aktivít a podujatí ASSŽ.

Vyrocne-zhomazdenie-2018-2.jpg

 

Príloha:

 

Viera Miškovicová

 predsedníčka ASSŽ