Asociácia slovenských spolkov žien

Plán práce
Plan práce ASSŽ na rok 2012
Štvrtok, 08 Marec 2012

 V nastávajúcom roku sa bude pokračovať s aktivitami na zachovaní slovenskej reči, literatúry, čítania a prednesu ako aj na zachovaní kultúry a tradície Slovákov vo Vojvodine.
1. Súťaž v prednese poézie a prózy pre ženy bude prebiehať v marci a apríli najprv vo všetkých troch regiónoch Vojvodiny a víťazky regionálnych súťaží sa zúčastnia finálovej súťaže.
Kritériá pre postup do nasledovnej súťaže sa uskladnili s našimi možnosťami zachovávajúc pritom základné kritériá Vansovej Lomničky.
Komisia pre sledovanie a výber prednesov je navrhnutá na zasadnutí Správnej a Dozornej rady v januári 2012 roku.
Sugestia: Spolky sú vyzvané aby viacej dôrazu dali na výber textov a navrhnuté je, aby sa čím viacej čítali diela slovenských autorov z Vojvodiny.

Čítať celý článok...
 


Stránka 10 z 11