Asociácia slovenských spolkov žien

Plán práce
Správa o činnosti Asociácie slovenských spolkov žien za rok 2011
Streda, 07 Marec 2012

Rok 2011 nebol obyčajným rokom pre ASSŽ, lebo bol volebným rokom. Na post predsedníčky nastúpila dovtedajšia tajomníčka asociácie Viera Miškovicová, inžinierka poľnohospodárstva.
Kalendárny rok 2011 plynul podobne, ako i roky predchádzajúce a niektoré aktivity sa zopakovali z rokov minulých a niektoré zase pribudli ako nové. Dokončili sa aktivity okolo projektu, ktorý bol rozbehnutý ešte v minulom roku. Do niekoľkoročnej aktivity, ale i napriek tomu veľmi zaujímavej a lákavej pre ženy, patrí súťaž v prednese poézie a prózy, ktorá má niekoľko dobrých strán. Osoby, členky spolku, mnohokrát bez väčšieho vzdelania v tomto smere, sa začnú zaujímať o literatúru, hovorí sa o tom i širšie a i niektoré iné získajú vôľu niečo naviac si prečítať, alebo získať sebavedomie a zastať si pred ostatných a predniesť im nejaký umelecký text či už prózu alebo poéziu. Týmto spôsobom sa ostatné na stretnutí pobavia alebo si vyskúšajú svoje sily nielen úzko z jedného alebo dvoch spolkov, ale práve že zo všetkých: veď dve alebo tri najlepšie pôjdu si zmerať sily do Banskej Bystrice čiže budú účinkovať na súťaži Vansovej Lomničke. V tento rok to tiež bolo takto. Ako najlepšie zo všetkých regiónov, kde žijú Slováci na Slovensko odišli: Mária Galasová z Padiny a Anita Mišićová z Bieleho Blata.

Čítať celý článok...
 


Stránka 11 z 11