Asociácia slovenských spolkov žien

Plan práce ASSŽ na rok 2012
Štvrtok, 08 Marec 2012

 V nastávajúcom roku sa bude pokračovať s aktivitami na zachovaní slovenskej reči, literatúry, čítania a prednesu ako aj na zachovaní kultúry a tradície Slovákov vo Vojvodine.
1. Súťaž v prednese poézie a prózy pre ženy bude prebiehať v marci a apríli najprv vo všetkých troch regiónoch Vojvodiny a víťazky regionálnych súťaží sa zúčastnia finálovej súťaže.
Kritériá pre postup do nasledovnej súťaže sa uskladnili s našimi možnosťami zachovávajúc pritom základné kritériá Vansovej Lomničky.
Komisia pre sledovanie a výber prednesov je navrhnutá na zasadnutí Správnej a Dozornej rady v januári 2012 roku.
Sugestia: Spolky sú vyzvané aby viacej dôrazu dali na výber textov a navrhnuté je, aby sa čím viacej čítali diela slovenských autorov z Vojvodiny.

2. Prezentáci kníh slovenských autoriek počas SNS
Spolky treba aby prihlásili nové vydania slovenských autoriek zo svojho prostredia už na výročnom zhromaždení a prihlášky sa budú prijmať najneskôr do júla bežného roku, kôli čím kvalitnejšej organizácii samej prezentácie.
Rok 2011 poznačila čulá vydavateľská činnosť Slovenského vydavateľského centra a Matice slovenskej, z čoho je za očakávanie, že aj nových diel pre prezentáciu bude viacej než vlani.
3. Organizácia Jarmoku umenia počas SNS v Báčskom Petrovci
Počítame, že Asociácii bude od organizačného výboru SNS pridelená organizácia Jarmoku umenia počas SNS, o čom sa zavčasu informujú spolky pre čím lepšiu koordináciu a prípravu.
Pre realizáciu tejto aktivity sa požiadalo o finančnú podporu cestou konkurzu obce Báčsky Petrovec.
4. Organizácia návštevy humanitného bazáru v Belehrade v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky.
5. Podporovanie aktivít spolkov žien členiek Asociácie cestou:
- Vypracovania kalendára aktivít (podujatí) spolkov žien (vyzývam predstaviteľky spolkov žien, aby pod bodom rôzne , už dnes prihlásili zaplánované aktivity. Vypracovaný kalendár bude rozoslaný spolkom , hneď po vypracovaní)
- Prezentovania spolkov žien a ich aktivít a podujatí na Webovej stránke Asociácie(webová stránka je pripravená za podpory fondácie Slovak Aid zo Slovenskej republiky)
- Podpora pri organizácii manifestácií a podujatí spolkov žien, členiek Asociácie
- Odborná pomoc pri písaní domácich projektov pre Asociáciu a spolky žien.

Prosím v diskusii doplniť plán práce na rok 2012.
  Predsedníčka ASSŽ