Asociácia slovenských spolkov žien

Naše vankúšiky v Palanke
Sobota, 14 September 2013
vankusiky-03.jpg
Záujemcovia o slovenskú ľudovú tradíciu sa v nedeľu 1.septembra v palanskom Slovenskom dome mohli kochať vo výstave vankúšikov, ktorú prichystali členky Spolku žien pri MOMS Báčska Palanka a pomenovali ju Naše vankúšiky. K výstave vankúšikmi prispeli aj členky pivnického a pazovského spolku žien. 
Vankúšikov, rozličných techník, z rozličných časových období, príležitostných, ozdobných, detských bolo zhruba 200 a pripomínali minulé časy, každý na svoj spôsob. V družbe sa pripojili, okrem spomínaných aj členky spolkov žien: z Lalite, Selenče, Hložian, Iloka, Báčskeho Petrovca (Spolok petrovskýc žien a združenie Zlaté remeslá), tiež palanských spolkov (Zlatne ruke a Večera Šandor). 
Prítomných privítala predsedníčka Spolku žien pri palanskom MOMS Darina Valachová. Výstavu navštívil aj pán farár Vladimír Grňa s manželkou. 
Ešte jedna zaujímavá tematická výstava v službe spomienky a zachovania od zabudnutia klenôt našich predkov. Opravdový zážitok pre dušu a oči. Nech majú sily usilovné ruky žien pokračovať v ďalších plánovaných akciách. 
 
vankusiky-04.jpg
Spoločná fotka členiek Spolku žien pri MOMS B.Palanka
 
vankusiky-01.jpg
 
vankusiky-02.jpg
Exponáty - vankúšiky
 
E.Hložanová