Asociácia slovenských spolkov žien

Ženy ženám - prezentácia kníh žien autoriek
Pondelok, 12 August 2013

foto1.jpg

V sobotu 3. augusta 2013 o 15,30 vo veľkej sieni Obce Báčsky Petrovec, počas SNS, sa uskutočnila ďalšia prezentácia kníh žien autoriek. Prezentovaných bolo 13 diel a 12 autoriekProgram  spestrili spevnými číslami a hudbou skupina žien SPŽ zaspievala pieseň Bola žena tak spozdilá za sprievodu Vladimíra Kováča z B. Palanky a M. Struhár so svojimi zverencami zahrali na fujare a píšťalách dve piesne.Istý čas sa na prezentácii nezjavovali diela zahraničných autoriek a už vonkoncom neboli autorky zo zahraničia prítomné.  Tento raz sme mali dve hostky autorky  z Nadlaku.

Ak však chceme začať radom, musíme povedať, že sme oslovili vydavateľstvá: SVC, MS a Hlas ľudu, aby nám poskytli svoje vydania kníh, ktoré vydali ženy. Tak sa aj stalo. Avšak i spolky žien a zvlášť podpredsedníčky mali za úlohu sledovať, ktoré knihy vyšli v ich prostredí. Tak bolo zistené, že mimo týchto vydavateľstiev vyšli ešte dve a to jedna vedeckého rázu dr.Ruženky Šimoniovej Černákovej (Petrovec) Dvojjazyčnosť a vzdelávanie a jedna zbierka náboženských básní Zuzany Jonášovej Brngárovej (Kovačica) Milujme Pána. Do populárnych kníh by sme zaradili ešte knižočku či zoskupené texty, ktoré vychádzajú v Hlase ľudu Jazykové omyly s podnázvom Z jazykovej kultúry vojvodinských Slovákov. Kto bude čítať Čarovnú niť v ruke ženy, ktorú zostavila K. Melegová Melichová, dozviete sa podrobnosti o minulosti ženského spolku v Petrovci, ale aj o časoch nových a všetkých aktivitách, čo prebiehajú v petrovskom spolku za posledných desať rokov. Aj o jednotlivých predsedníčkach a ich záujmoch dočítate. V knihe nájdete príspevky K. Melegovej Melichovej, V. Benkovej, Jarmily Pálenkášovej, A. Dudášovej, M. Gašparovskej, A Hansmanovej. Jazykovou lektorkou bola Z. Medveďová Koruniaková a technická úprava bola zverená O. Torday.
Zaujímavé čítanie zo staršej literatúry nám ponúkla Zuzana Hurtajová, ktorá pracovala na Filozofickej fakulte  na slovakistike ako lektorka v rámci výmeny profesorov fakúlt na Slovensku a v Srbsku. Autorka pochádza zo Slovenska, ale jej dielo vyšlo v Slovenskom vydavateľskom centre  pod názvom Rytierske  príbehy Utešené, zábavné, ale aj podivné rytierske histórie. Okrem iného nám približuje túto knihu i týmito slovami: „Tajomný fascinujúci stredovek sa skvie v nádhere šľachtických dvorov, odvážnych a statočných rytierov, verných a krásnych manželiek a mileniek.“
Obrázky z manželského života (...aj farebné) je kniha textov, ktoré napísal Vladimír Dorča a po rokoch zoskupila a predostrela čitateľom jeho dcéra V. Dorčová Valtnerová. Tieto horúce dni sú ako šité na takéto čítanie, kde je trochu humoru, trochu irónie a najviac azda reality zo života nášho dolnozemského človeka, o akého sa denno-denne potkýname.
Krátkou prózou sa nám predstavili i dve autorky z Nadlaku a to Anna Kišová knihou Samozrejmosti. Námety čerpá z každodenného života a preto sa nám zdá, že sa to vari i nám stalo. Anna Rau Lehotská a jej kniha Voľný kúsok priestoru očarí svojou jednoduchosťou, jasnosťou a presnosťou výrazu.
Poéziu  a Vieru Benkovú sme  sa už akosi naučili stotožňovať. Tohoto roku je tu kniha básní Exlibris morušových listov, v ktorej nachádzame niekoľko cyklov a v každom objavujeme niečo také zvláštne a zároveň svojské pre tvorbu tejto spisovateľky. 
Jej kniha antológia či výber z viacerých období od žien autoriek a z viacerých štátov ako sú Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko je kniha pod názvom Plášť bohyne.
Možno sa obzrieť i na knihy iného rázu. Sú to receptáre: kysáčsky, kulpínsky a petrovský – Hlasľudovská kuchárka z kysáčskeho receptára, Bez raňajok ani na krok, Takto to chutí po petrovsky 2. Ak sa chcete zvŕtať v kuchyni, nakuknite i do týchto kníh a uvidíte, že fantázia, keď ide o jedlá v skutočnosti nemá hranice.
Nielenže ženy píšu pre ženy, ale i vyzývajú, aby sa po slovensky čítalo, aby prezentované knihy boli výzvou pre ostatných a aby čítanie bolo našou každodennosťou.
                                                                                 Mária Gašparovská.
Foto: Kulpin.net