Asociácia slovenských spolkov žien

Informácia zo zasadnutia Správnej a Dozornej rady ASSŽ
Štvrtok, 14 November 2013

zo-zasadnutia-Spravnej-a-Dozornej-rady-1.jpg

V utorok 12. novembra 2O13 v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov  v Novom Sade bolo zasadnutie Správnej a Dozornej rady Asociácie slovenských spolkov žien, kde sa rokovalo o organizovanom odchode na humanitný bazár do Belehradu, ktorý bude 1. decembra na belehradskom veľtrhu. Už niekoľko rokov členky Asociácie slovenských spolkov žien podporujú humanitnú aktivitu Veľvyslanectva slovenskej republiky tak že navštevujú predvianočný humanitný bazár aby tým, že si kúpia lístky a ostatné veci podľa vlastného záujmu, prispeli spoločne na charitu. I tohoto roku by malo byť podobne. Jeden autobus pôjde z Báčky a Sriemu a jeden z Banátu. Potom je naplánovaná návšteva Boľoviec a obchôdzka niektorých pamätihodností v tejto osade v spolupráci s tamojším spolkom žien. 
zo-zasadnutia-Spravnej-a-Dozornej-rady-3.jpg
Ak niektorý spolok chce dať príspevok na bazár (charitu) môžu poslať do Spolku petrovských žien, do Spolku žien v Kovačici alebo samostatne poslať na veľvyslanectvo Slovenskej republiky  najneskoršie do 20. novembra. 
Členky ASSŽ rozmýšľali i o novom projekte, ktorý by poslali na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ideu vo všeobecnosti  rozpracovali  a v zásade sa dohodli o niektorých postupoch.
Predsedníčka Viera Miškovicová informovala i o tom, že manželka pána veľvyslanca pani Varšová ponúkla Asociácii priestory veľvyslanectva na výročné zasadnutie i na rok 2014. Ostatné členky súhlasili s návrhom.
V rámci eventualít bolo hovorené o tekvicovej zábave v Padine, ktorá dopadla nanajvýš dobre, o batôžkovej zábave, ktorá nás očakáva na nedeľu v Petrovci, o zemiakových hodoch V Hložanoch, o aktivitách v jednotlivých spolkoch, o novinkách, ktoré sú už na obzore, o tom ako sa vynájsť v ťažkej finančnej situácii, čím sa zaoberať vo voľnom čase a o všeličom inom, čo spolkárky vykoľajni či už poteší alebo rozčúli. Načrtnuté boli i niektoré dobré idey ako zapojiť do práce spolku i školopovinné deti a ako prípadne pomáhať i na poli národnom malým spolkom a snažiť sa spomaliť odnárodňovanie.
Riaditeľka Ústavu pre kultúru M. Sklabinská ešte raz vyzvala  spolky, aby sa zapojili do akcie zbierania fotografií z minulosti, kde budú znázornené nejaké zvyky a obyčaje Slovákov, alebo nejaké úkony pri prácach, ktoré dnes už nevykonávame, alebo sú v súčasnom živote už nie aktuálne. Fotografie možno doručiť do  Ústavu. 
Členky rady sa rozchádzali domov s presvedčením, že ich činnosť nie je zbytočná a treba i ďalej pracovať, stretávať sa. Veď organizovane sa viacej dosiahne.
zo-zasadnutia-Spravnej-a-Dozornej-rady-2.jpg                                                                                       
 Tajomníčka ASSŽ
Mária Gašparovská