Asociácia slovenských spolkov žien

Asociácia slovenských spolkov žien
Zájazd na Slovensko - informácia
Utorok, 25 Jún 2013
Realiácia projektu  Ženy v službe zachovania slovenského povedomia a tradície v Srbsku,
sa bude realizovať 27. 28. A 29. 06.2013 roku (štvrtok, piatok a sobota).
 
Plánovaný je nasledovný  harmonogram:
1. Prvý deň (štvrtok),27.06.2013
- odchod na Slovensko o 00,00 h z Padiny 
- 11,00-12,00 h príchod a ubytovanie v ubytovni Milvar, ul. Školská 9, Banská Bystrica
- 13,30 – 14,00 h obed
- 14,00 – 19,00 h dielne výroby a zdobenia medovníkov ( 2 skupiny)po 2,5 h
 
2. Druhý deň (piatok), 28.06.2013
- 8,00 – 9,00 raňajky
- 9,00 – 12,00 h odchod do Tajova , dielňa dejín a slovenkého jazyka (pani Murgašová)
- 12,30 – 13,00 h obed
- 13,00 – 20,00h návšteva zvolenského zámku, Banskej Štiavnice, Hronsek (Unesco) a kúpeľov Sliač
 
3. Tretí  deň (sobota), 29.06. 2013
- 8,00 - 9,00 h raňajky
- 9,00 - 10,00 h  odubytovanie
- 10,00 h  odchod do Heľpy - návšteva  Čierneho Balogu, Horehronské dni spevu a tancu,  Heľpa, 
- 19,00 h návrat do Srbska
 
Folklórny festival Tancuj, tancuj ... v Hložanoch 2013
Utorok, 04 Jún 2013
fftt2013.jpg
Pod organizáciu tohtoročného festivalu Tancuj, tancuj sa podpisujú:
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Kultúrno osvetový spolok Jednota z Hložian, Obec Báčsky Petrovec, Miestne spoločenstvo Hložany a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.
K úspechu tohtoročného festivalu sa pričinila 36 speváckych skupín a ľudových orchestrov a 29 folklórnych skupín z Kysáču, Kovačice, B. Petrovca, Ďurdeva, Lugu, Hajdušice, Padiny, Boľoviec, Magliťa, Šídu, Lalite, Pivnice, Nového Sadu, Hložian, Aradáča, Jánošíka, Starej Pazovy, Vojlovice, Kulpína, Iloku (Chorvatsko) a Očovej (Slovensko).
Tohtoročný festival bol bohatší o tri podujatia:
- V kaviarni Pod lipami a v Dome kultúry bola ďalšia výstava hložianskych výtvarníkov Hložianska paleta. 
- Na poschodí Domu kultúry bola nainštalovaná výstava Spolku žien Slovenka pod názvom Včera napolunia keď som vodu brala.
- V samom areáli amfiteátru bola organizovaná Kuchyňa starodávnych jedál, na ktorej spolky žien z Hložian, Kovačice, Padiny, Aradáča, Kysáča a Kulpína ponúkli svoje špeciality a hložiansky poľnohospodári klobásu a fazuľu.
Čítať celý článok...
 
Pozoruhodné uznania ženám Obce Báčska Palanka
Pondelok, 03 Jún 2013
uznania-spolkom-zien-1.jpg
Od 1. do 6.mája v Báčskej Palanke v Ekonomickej škole a Gymnázia prebiehala 43. Medzinárodná výstava ručných prác a zberateľstva (MIRK). Organizátorom tohtoročnej výstavy bolo Združenie Zlatne ruke v spolupráci so združeniami žien Obce Báčska Palanka. Financovala Obec Palanka a obecná turistická organizácia. 
Vystavovali združenia, organizácie a jednotlivci najviac z Vojvodiny, ale aj zo Srbska, tiež z Chorvátska, Maďarska, Bosny a Hercegoviny a Čiernej Hory. Predstavila sa 61 osada so 4.124 exponátmi ( pletené, šité predmety, maľby, kroje, ručné práce rozličných techník, staré predmety...)
 Mnohí dostali úctyhodné uznania. Zo slovenských spolkov báčskopalanskej obce pozoruhodné uznania dostali Pivničanky, Palančanky a Silbašanky. 
Čítať celý článok...
 
Pozvanie na otváranie výstavy Včera napolunia keď som vodu brala
Pondelok, 27 Máj 2013
Pozvanietancuj-tancuj2.png
na otváranie výstavy Spolku žien Slovenk pod názvom Včera napolunia keď som vodu brala a zároveň na Folklórny festival Tancuj, tancuj.. ktorý bude 1. júna (sobota) 2013 roku v Hložanoch.
 
Harmonogram:
12,30 – otváranie výstavy Spolku žien Slovenka pod názvom Včera napolunia keď som vodu brala - Dom kultúry
13,00 – Koncert speváckych skupín a orchestrov – Dom kultúry
15,00 – Otváranie podujatia Kuchyňa starodávnych jedál – v areáli amfiteátru
17,00 – Otváranie Folkórneho festivalu Tancuj, tancuj.. a prvý koncert tanečných súborov na amfiteátri festivalu
20,30 – Druhý koncert tanečných súborov na amfiteátri festivalu
 
Srdečne Vás vítame v Hložanoch.
 

V sobotu poobede, počas Festivalu, otvorený bude aj Darčekový stánok s bohatou ponukou, darčekov a ručných prác.

 
Správa Spolku petrovských žien
Streda, 22 Máj 2013
spolokzien-petrovec-1.jpg
V Spolku petrovských žien je v týchto dňoch rušno. Členky sa predovšetkým pripravujú na účasť na oslave Dňa Petrovca, kde prichystajú vyše 30 tort a za kotol svadobnej kapusty. Okrem toho vo svojich miestnostiach privítajú návštevu z Málinca, svojich priateľov, u ktorých pobudli v októbri minulého roku.
V miestnostiach spolku sa k tomu pustili do upratovania, vynovujú kuchyňu, líčia steny, kladú nové obkladačky a podlahu. Intenzívne sa pracuje i na príprave receptára Takto to chutí po petrovsky 2.
Najväčšiu radosť petrovské ženy však majú zo 16 diplomov, ktoré získali na 43. MIRK, kde sa zúčastnili v dňoch 1. - 6. mája. Keďže sa na tomto podujatí zúčastnili po prvý raz, sú nesmierne spokojné s výsledkami, ktoré tam dosiahli. Z celej výstavy inštalovanej v aule Elektrotechnickej školy v B. Palanke iba 9 vecí si dali vyhodnotiť, z ktorých až 3 dostali najvyššie možné ocenenie Nivo, 5 vecí obsadilo prvé miesto a jedna druhé. Zároveň súťažili i s tradičnými pečivami. Prichystali 6 druhov pečív a všetky dostali prvé miesto.
Čítať celý článok...
 
Vansovej Lomnička, B. Bystrica, 19. – 20. 04. 2013
Streda, 24 Apríl 2013
Vansovej-Lomnicka-2013-01.jpg
Únia žien Slovenska v dňoch 19. A 20. Apríla 2013 roku organizovala 46. Festival umeleckého prednesu žien v poézii a próze Vansovej Lomnička.
Festival prebiehal v Banskej Bystrici, v priestoroch Vedeckej štátnej knižnice.
V prvý festivalový deň, prebiehala súťaž v prednese poézie pre všetky vekové kategórie a v druhý deň sa predstavili súťažiace s prednesami prózy.
Asociáciu slovenských spolkov žien zastupovali víťazky finálovej súťaže v B. Petrovci: v prednese poézie Anna Hrnčiarová, s prednesom básne Darca Krvi od Kristy Bendovej, a v prednese prózy Miriam Murtínová s úryvkom Diana od Táne Keleovej Vasilkovej a Danica Vŕbová z Hajdušice s prednesom Ľúbi neľúbi od J. Čajaka.
Táto celoslovenská a medzinárodná súťaž zoskupila vyše 30 účastníčok ktoré postúpili ako viťazky okresných a krajských súťaží na Slovensku. Porota tohto roku pozitívne ocenila kvalitu textov a kvalitu prednesov vo všetkých kategóriách.
Naše predstaviteľky aj tohto roku dosiahli veľký úspech, keďže Danica Vŕbová z Hajdušice bola zaradená do zlatého pásma a stala sa aj stala laureátkou v prednese prózy pre ženy do 25 rokov, kým Miriam Murtínova v prednese prózy pre ženy vyše 25 rokov bola zaradení do bronzového pásma. V prednese poézie Anna Hrnčiarová bola zaradená do strieborného pásma. 
Čítať celý článok...
 
Finálová súťaž žien v prednese poézie a prózy v Báčskom Petrovci
Štvrtok, 18 Apríl 2013
Finalova-sutaz-zien-1.jpg
Už šiesty rok zaradom súťaž v prednese poézie a prózy pre ženy usporiadúva Asociaácia slovenských spolkov žien. Stretnutie sa tentoraz  konalo v nedeľu 14. apríla v sieni Matice slovenskej v Srbsku. 
Prítomných privítala predsedníčka ASSŽ Viera Miškovicová a úvodom sprítomnila prejdenú cestu súťaže. Predsedníčka osobitne  privítala prvú účasť zo Sriemu na finálovej súťaži v prednese poézie a prózy. Moderátorka podujatia Hana Majerová predstavila odbornú porotu v zložení: Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka MSS, Miluška Anušiaková-Majerová, profesorka triednej výučby a Mária Kotvášová-Jonášová, profesorka slovenského jazyka a literatúry. 
V kategórii prednesu poézie žien do 25 rokov vystupovala jedna účastníčka súťaže: Nina Chalupová z Kovačice. Potom sa prednesom poézie predstavili tri finalistky vo veku vyše 25 rokov: Anna Hrnčiarová z Lalite, Anička Strehovská z Padiny a Anna Slamajová zo Starej Pazovy. Nasledovali prednesy próznych textov. V tej prvej, teda v kategórii prednesu prózy žien do 25 rokov sa publiku poklonila Danica Vŕbová z Hajdušice. V poslednej súťažiacej kategórii- próza ponad 25 rokov vystúpili: Miriam Murtínová z Hložian a Anna Slivková z Padiny.
Čítať celý článok...
 
Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy pre ženy Padina 2013
Nedeľa, 14 Apríl 2013
Regionalna-sutaz-v-Padine-2013-1.jpg
Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy pre Banát sa konala v Padine dňa 17.03.2013 roku, so začiatkom o 16 hodine. Organizáciu súťaže mala na starosti ASSŽ a padinský spolok žien.
 Na súťaži sa zúčastnilo jedenásť súťažiacich. Z Bieleho Blata Evka Barnová, z Hajdušice Danica Vrbová, Jánošíku Anna Urbanová, z Kovačice Mária Kováčová a Nina Chalupová, z Padiny Anna Slivková, Mária Galasová, Anička Strehovská, Elenka Ďurišová, Anička Príbeľová a Anamária Pavelková.
 Súťažiace v prednese poézie a prózy boli zaradené do dvoch vekových kategorií, a to ženy do 25 rokov a nad 25 rokov.
 Do finálovej súťaže postúpili:
Čítať celý článok...
 
Informácia zo zasadnutia Zhromaždenia Asociácie slovenských spolkov žien
Streda, 27 Marec 2013
Vyrocne-zhromazdenie-1.jpg
Výrocne zhromaždenie ASSŽ prebiehalo 15 marca 2013 v miestnostiach velvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade, na pozvnaie Jeho Exelencie velvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku pána Jána Varšu.
Na rokovacom programe bola správa o cinnosti ASSŽ v minulom roku, ako aj financná správa pre 2012 rok.
V správe bolo konštatované, že sú splnené všetky aktivity zaplánované plánom práce na rok 2012: 
Zaciatkom roka organizovaná bola recitacná sútaž v prednese poézie a prózy. Regionálne sútaže prebiehali v Laliti pre Bácku a v Bielom Blate pre Banát. Vítazky finálovej sútaže predstavili ASSŽ na medzinárodnej sútaži Vansovej Lomnicka v Bansej Bystrici, Slovensko. Naše sútažiace boli zaradené do zlatého a strieborného pásma.
Pocas SNS zorganizovali sme prezentáciu kníh slovenských autoriek za pomoci Slovenského vydavatelského centra a Matice slovenskej v Srbsku. Program pripravili A. Hansmanová a V. Miškovicová. Velký pocet spolkov sa pocas SNS zúcastnil aj Jarmoku umenia na Námestí slobody v B. Petrovci. Po týchto podujatiach, clenky ASSŽ sa stretli v maticnom dome na družnom rozhovore.
Čítať celý článok...
 
Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy v roku 2013
Utorok, 19 Marec 2013

 

Regionalna-sutaz-v-prednese-poezie-a-prozy-2013-1.jpg
Dňa 17. marca 2013 v Hložanoch v miestnostiach Caffe pod lipami prebiehala regionálna súťaž v prednese poézie a prózy v organizácii Asociácie slovenských spolkov žien a Spolku žien Slovenka z Hložian.
 
 Súťažiace boli podelené do dvoch kategórií a to mladšia skupina do 25 rokov a staršia nad 25 rokov. 
V prednese poézii do 25 rokov sa zúčastnili 2 súťažiace a to Nataša Rybárová z Báčskeho Petrovca a Anna Asodiová z Kysáča. Do finálovej súťaže postúpila Nataša Rybárová básňou Paľa Sabu Bohuša Dedo môjho deda, ktorý by bol umrel ešte kým bol živý, keby nebol vedel žiť.
V prednese poézii v kategórii nad 25 rokov súťažli: Katarína Arňašová z Báčskeho Petrovca, Jasmina Šepšová a Zuzana Dudková z Hložian a Anna Hrnčiarová z Lalite. Na finálovú súťaž postúpila A. Hrnčiarová z Lalite prednesom Kristy Bendovej Darca krvi.
V prednese prózy v kategórii staršej skupiny súťažili Miriam Murtínová a Anna Galambošová z Hložian. Do finálovej súťaže postúpila Miriam Murtínová prednesom úryvku z diela Táne Keleovej Vasilkovej - Manželky.
Čítať celý článok...
 
Pozvanie na Výročné zasadnutie Zhromaždenia Asociácie slovenských spolkov žien
Utorok, 05 Marec 2013

pozvanie-assz-2013-1.jpg

 

Pozvanie na Výročné zasadnutie Zhromaždenia Asociácie slovenských spolkov žien, ktoré bude dňa 15.marca (piatok) 2013 roku vo Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade, Bulvár umenia číslo 8, so začiatkom o 11,00 hodine.
Pre zasadnutie Zhromaždenia Správna rada navrhla nasledovný 
 
ROKOVACÍ PORIADOK
 
1. Správa o činnosti ASSŽ pre 2012 rok
2. Finančná správa pre 2012 rok
3. Plán aktivít ASSŽ na 2013 rok
4. Finančný plán na 2013 rok
5. Schválenie členského na 2013 rok
6. Vypracovanie Kalendára aktivít a podujatí
7. Rôzne
 
Z každého spolku žien, členiek Asociácie, očakávame po dve predstaviteľky a členky Správnej a Dozornej rady.
Čítať celý článok...
 


Stránka 12 z 18