Asociácia slovenských spolkov žien

Regionálna súťaž v umeleckom prednese prózy a poézie v Báčskom Petrovci
Pondelok, 07 Apríl 2014

Regionalna-sutaz-v-BPetrovci-2014-1.jpg

Súťaž prebiehala v Dome Ľudevíta Mišíka v Matici slovenskej v Srbsku 6. apríla 2014 o 16. h. Súťaž prebieha v rámci Asociácie slovenských spolkov žien a Spolku petrovských žien.
Súťažilo sa 6 osôb a to 3 v mladšej kategórii (od 16 do 25 rokov) a 3 v kategórii staršej (od 25 rokov do neohraničeného čísla).
Mladšiu kategóriu predstavovali:  Monika Bažaľová ( próza) - Hložany
                                                            Elena Vršková (poézia) - Hložany
                                                            Anna Margareta Valentová (poézia) - Selenča

V staršej kategórii účinkovali:  Anna Slamajová (poézia) – Stará Pazova
                                                       Anna Hrnčiarová ( poézia) – Laliť
                                                       Miriam Murtínová (próza) – Hložany

Svojím prednesom najviac zapôsobili a postúpili do finálovej súťaže: Elena Vršková, Anna Hrnčiarová a Miriam Murtínová.
Komisia pracovala v zložení: Katarína Melegová- Melichová, Anna Hansmanová a Anna Boldocká Grbićová.
Program moderovala Jarmila Pantelićová.
Účastníčky získali darčeky z Novinovo-vydavateľského podniku Hlas ľudu v podobe predplatného na jeden rok za Vzlet (mladšia kategória) a predplatné na týždenník Hlas ľudu na jeden rok ( staršia kategória), ako i knihy z Matice slovenskej. Zo strany ASSŽ udelené im boli diplomy a Spolok petrovských žien im daroval po jednej knihe.
Spolok petrovských žien sa postaral i o telesné občerstvenie. Ženy prichystali rôznorodé koláče a nadovšetko chutila kávička. Pri družnom rozhovore a zákuske, a pravdaže pri krásnom umeleckom slove, ženy strávili krásne nedeľné popoludnie, ktoré bolo ukončené návštevou Galérie Zuzky Medveďovej a galérie Výtvarných petrovských umelcov.

Regionalna-sutaz-v-BPetrovci-2014-2.jpg

 

Regionalna-sutaz-v-BPetrovci-2014-3.jpg

Regionalna-sutaz-v-BPetrovci-2014-4.jpg

 

Regionalna-sutaz-v-BPetrovci-2014-5.jpg