Asociácia slovenských spolkov žien

Plán práce ASSŽ na rok 2014
Štvrtok, 27 Marec 2014
 ASSŽ bude  pokračovať s aktivitami na zachovaní slovenskej reči, literatúry, na skvalitňovaní čítania a prednesu poézie a prózy,  ako aj na zachovaní kultúry a tradície Slovákov žijúcich vo Vojvodine. 
Na rok 2014 sú naplánované už zachodené aktivity ako aj realizácia aktivít vyplývajúcich z projektov: 
Prvou aktivitou na začiatku roka je organizácia súťaží v prednese poézie a prózy pre ženy.
Regionálne súťaže v prednese poézie a prózy pre ženy budú prebiehať  v marci a finálová súťaž je plánovaná na začiatok apríla. 
Regionálna súťaž pre Báčku bude v Báčskom Petrovci a pre Banát v Hajdušici. Finálová súťaž bude  začiatkom apríla v Báčskom Petrovci v priestoroch Matice slovenskej v Srbsku.
Kritériá pre postup  do nasledujúcej súťaže sme ešte skôr zosúladnili s našimi možnosťami zachovávajúc pritom základné kritériá Vansovej Lomničky. Doložili sme iba sugestiu, aby súťažiace viacej dôrazu dali na výber textov, vlastne aby uprednostňovali  diela slovenských autorov z Vojvodiny.
V rámci tejto aktivity plánovaná je organizácia odchodu víťaziek finálovej súťaže na medzinárodnú súťaž Vansovej Lomnička do Banskej Bystrice - Slovensko, eventuálne na inú súťaž alebo exkurziu v organizácii ASSŽ.
 
Ďalšia už zachodená aktivita je Prezentácia kníh slovenských autoriek počas SNS.
Spolky treba, aby prihlásili nové vydané knihy slovenských autoriek zo svojho prostredia už na výročnom zhromaždení a prihlášky sa budú prijímať najneskôr do  júla bežného roku, kvôli  kvalitnejšej organizácii samotnej prezentácie.
Rok 2013 poznačila čulá vydavateľská činnosť Slovenského vydavateľského centra a Matice slovenskej.
Po úspešnom predstavení autoriek z Rumunska v minulom roku, aj teraz oslovíme Demokratický zväz Slovákov a Čechov  v Rumunsku o spoluprácu. 
V tomto roku oslovíme aj slovenské autorky z Maďarska a Chorvatska o účasť na prezentácii.
 
Jarmok umenia počas SNS v Báčskom Petrovci je jedna z najnavštívenejších podujatí slávností.  Bohatstvo krojov, ručných prác a gastronomických pochúťok ponúkajú práve spolky žien zo slovenských prostredí. Ani v roku 2014 nevystane naša podpora tejto bohatej prezentácii slovenskej kultúry a tradície. 
 
Na sklonku roka Asociácia  zorganizuje ďalšiu  návštevu Humanitného bazáru v Belehrade v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky.
Ako aj v minulom roku, počas tejto aktivity  plánujeme  navštíviť   kultúrno historické pamiatky hlavného mesta a niektorý spolok žien v blízkosti Belehradu.
 
 Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sú tohto roku predostreté dva projekty. Jeden je určený na edukáciu žien v slovenských prostrediach v používaní počítačovej technológie, kým druhý je podobný minuloročnému. Avšak tentoraz by sa  abslovovali dielne drotárstva a výroby rôznych druhov syra, pričom by sme mali príležitosť spoznať krásy  východného  Slovenska.  
 
Sústavne sa aj naďalej budú podporovať aktivity spolkov žien členiek Asociácie prostredníctvom:
- Vypracovania kalendára aktivít (podujatí) spolkov žien. Vypracovaný kalendár bude postavený na portáli ASSŽ ( www.assz.org.rs) a rozoslaný spolkom, hneď po vypracovaní.
 
- Podpory pri organizácii manifestácií a podujatí spolkov žien, členiek Asociácie.
 
- Odborná pomoc pri písaní  projektov pre  Asociáciu a spolky žien.
 
 
Báčsky Petrovec, 14.03.2014
 
 
Predsedníčka ASSŽ
Viera Miškovicová