Asociácia slovenských spolkov žien

Uspešné prednesy našich účastníčok na Vansovej Lomničke
Utorok, 06 Máj 2014
Vansova-Lomnicka-2014-01.jpg
V dňoch 25. A 26. apríla v Banskej Bystrici prebiehal 47. Medzinárodný  Festival  umeleckého prednesu žien v poézii a próze Vansovej Lomnička.
Festivalu sa zúčastnili víťazky finálovej súťaže ktorá prebiehala v Padine a Elenka Haníková z Padiny, podpredsedníčka pre Banát, ktorá bola súčasne vedúcou delegácie ASSŽ.
Počas náštevy B. Bystrice, účastníčky súťaže navštívili  hrobku Terézie Vansovej, pri ktorom sa prihovorila predsedníčka Únie žien Slovenska,  pani  Irena Belohorská.
V mene Asociácie slovenských spolkov žien v  kategórii prózy  Miriam Murtínová z Hložian vystúpila  s prednesom  V temnote - Petra Gašparíka, kým v kategórii poézie Anna Hrnčiarová z Lalite, zarecitovala báseň Ľudmily Podjavorinskej – Zlocha z Turej Lúky.
Hodnotiaca komisia Annu a Miriam zaradila do strieborného pásma, čo je veľký úspech pre naše súťažiace a pre nás všetkych.
Budeme sa snažiť, aby  spolupráca s Úniou žien Slovenska pokračovala, a aby sa Slovenky z našich osád čím viacej zapájali do čítania a recitovania  slovenskej poézie a prózy.
Vansova-Lomnicka-2014-02.jpg
 
Vansova-Lomnicka-2014-03.jpg
 
Vansova-Lomnicka-2014-04.jpg
 
Vansova-Lomnicka-2014-05.jpg
 
Celkovú aktivitu Asociácie podporili:
 
Pokrajinsky sekretariát pre kultúru a verejné informovanie
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny
Matica slovenská v Srbsku
Novinovo vydavateľská ustanovizeň Hlas Ľudu
Ústav pre kultúru vojvodinkých Slovákov