Asociácia slovenských spolkov žien

Krátka správa z výročného zasadnitia 2014
Streda, 19 Marec 2014

vyrocne-zhromazdenie-2014-1.jpg

Výročné zhromaždenie Asociácie slovenských spolkov žien bolo v piatok, 14.03.2014 v priestoroch Veľvyslanectva  Slovenskej republiky na pozvanie Jeho Exelencie veľvyslanca Slovenskej republiky pána Jána Varšu.

Po  kratšom príhovore predsedníčky ASSŽ Viery Miškovicovej, slova sa ujal pán Ján Varšo, ktorý spolu so svojou manželkou Vierou podporuje činnosť slovenských spolkov žien a Asociácie.

Pracovná časť prebiehala podľa rokovacieho programu, takže bola schválená správa o činnosti a finančná správa pre 2013 rok ako aj plán práce a finančný plán na rok 2014.

Osobitne sa dal dôraz na prípravu regionálnych súťaží v prednese poézie a prózy pre ženy, z dôvodu stále menšieho počtu súťažiacich. Predsedníčka Miškovicová oslovila predsedníčky spolkov, aby sa viacej zaujali na podpore tejto aktivity.

Členky boli informované aj o projektoch ASSŽ na  ÚSŽZ pre edukačný výlet na Slovensko a počítačové kurzy.

Obsiahla správa bude zverejnená  na stránke ASSŽ.

Po zasadnutí, členky spolkov žien navštívili Kráľovský palác v Belehrade.   

vyrocne-zhromazdenie-2014-2.jpg

 

vyrocne-zhromazdenie-2014-3.jpg

 

vyrocne-zhromazdenie-2014-4.jpg

 

vyrocne-zhromazdenie-2014-5.jpg

 

vyrocne-zhromazdenie-2014-6.jpg

 

vyrocne-zhromazdenie-2014-7.jpg

 

vyrocne-zhromazdenie-2014-8.jpg

 

vyrocne-zhromazdenie-2014-9.jpg

 

vyrocne-zhromazdenie-201-10.jpg

 

Boli sme v Belehrade
 
Dňa 14. marca 2014 bolo výročné zasadnutie ASSŽ v Belehrade na Veľvyslanectve Slovenskej republiky. Tu sa zúčastnili predstaviteľky z týchto spolkov žien: Aradáč, Báčska Palanka, Báčsky Petrovec, Biele Blato, Hajdušica, Dobanovce, Hložany, Kovačica, Padina, Vojlovica, Kulpín, Laliť,  Silbaš, Selenča, Pivnica, Stará Pazova, Slankamenské Vinohrady. Takáto prax sa dodržiava už niekoľko rokov. Aj tento raz nás privítali pán veľvyslanec SR Dr. Ján Varšo a jeho manželka Viera a konzulka pani Oľga Beňová. Bolo to milé privítanie, viacej priateľské, ako oficiálne a všetci sme sa pri tom dobre cítili. Po príhovore pána veľvyslanca, ktorý sa priznal, že s radosťou sleduje činnosť spolkov žien, prihovorila sa i pani Varšová a tiež pochválila prácu spolkov a zvlášť moment, keď sa ženy aktívne zúčastnia na charite alebo na nejakej humanitnej akcii, ktorá má význam aj pre širšiu verejnosť, ale aj pre veľvyslanectvo SR. Tu myslela predovšetkým na predvianočný bazár, ktorý už niekoľko rokov majú na starosti ženy diplomatov a treba povedať, že sú to akcie vysoko ohodnotené i zo strany iných diplomatov. Manželia Varšovci popriali ženám aj do budúcnosti plodnú prácu, veľa tvorivých nápadov a trpezlivosť pri vytváraní ručných prác. Ku gratuláciám sa pripojila i riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Milina Sklabinská, ktorá tiež hovorila o tom, ako s mení práca v spolkoch a ich celková náplň. Po odovzdaní darčekov, slávnostná časť zasadnutia bola zakončená. 
Potom nasledovalo schvaľovanie správ a to o minuloročnej činnosti Asociácie, Finančnej správy, Plán aktivít na rok 2014, Finančný plán, členský poplatok, ktorý zostal nezmenený. Je to 50 din po členke v spolkoch. Prítomné si vypočuli i správu predsedníčky Miškovicovej o realizácii projektu ÚSŽZ a aktualizovali spoločne i kalendár podujatí na rok 2014. Pracovná časť celého zasadnutia prebiehala hladko a pomerne rýchlo, lebo všetky body rokovacieho  programu boli dobre pripravené.
Azda však najkrajšou bodkou akou mohlo byť pri tomto stretnutí  bol odchod do Kráľovského paláca Alexandra Karađorđevića, čo nám vybavili pracovníčky na veľvyslanectve SR. Pred očami sa nám zjavila krása spred 100 rokov. Človek nevie, kde má najprv pozerať. Nábytok štýlový, masívny, prekrásny. Stropy všelijaké, ale ani jeden nie jednoduchý. Okolie paláca vysadené ihličnanmi a jedna časť nám zvlášť zostane dlho v pamäti. Sú to zakvitnuté magnólie, pred ktorými sme sa fotografovali a obdivovali ich, aké sú veľké a k tomu zakvitnuté. A k tomu všetkému i počasie nám žičilo. Bol krásny slnečný deň. A my sme si ho vedeli vychutnať. Plné pozitívnych dojmov, dobrej nálady, že sme sa znova kamarátili ( takmer celá Vojvodina v malom) vracali sme sa domov a pozorovali západ slnka.
                                                                                                              Mária Gašparovská