Asociácia slovenských spolkov žien

Asociácia slovenských spolkov žien
Z Konferencie v Subotici - Rodovosť a rozvoj v Srbsku
Streda, 27 Jún 2012

Prof. Dr. Tatjana Đurićová-Kuzmanovićová, jedna z prednášateliek na podujatí

 

V rámci projektu Integrácia rodovej rovnosti a lokálne rozvojové plánovanie mesta Subotica a obcí Kula a Kovin, Asociácia pre ženskú hospodársku iniciatívu Femina Creativa zo Subotice v dňoch 22. a 23. júna usporiadala záverečnú konferenciu pod názvom Rodovosť a rozvoj v Srbsku. 
Jeden z výsledkov tohto projektu sú vypracované akčné plány na zlepšenie socio-ekonomického postavenia žien, ktoré schválili obecné orgány v Kule a v Kovine. V projekte účinkovala aj agentúra UN Women, ktorej cieľom bolo pozdvihnúť ženy na trhu práce a rodovej rovnosti. Podľa ich výskumov ženy sú v čele 26 percent všetkých aktívnych dielní a podnikov, ktoré sa nachádzajú v súkromnom vlastníctve. 
Čítať celý článok...
 
Otváranie darčekového stánku
Streda, 20 Jún 2012

otvaranie-darcekoveho-stanku-1.jpg

Klub podnikavých žien bol založený a potom registrovaný v roku 2010 na iniciatívu Asociácie slovenských spolkov žien s cieľom podnieťovať ženy, aby sa materiálne osamostatňovali a zapájali sa do spoločenských aktivít svojho prostredia.
Na začiatku svojej činnosti, aktivity Klubu boli zamerané prevažne na spoluprácu s inými združeniama a organizáciami s ktorými jestvovali styčné body. Podieľali sme sa na organizácii seminárov a dielní pre zamestnávanie a samozamestnávanie žien v spolupráci s Agenciou Alma Mons z N. Sadu a Akadémiou ženského podikania z Kikindy, spolupracovali sme s Nacionálnou službou pre zamestnávanie a Centrom pre sociálnu prácu v Báčskom Petrovci.
Nadviazaná bola kvalitná spolupráca so spolkami žien v našej obci: so Spolkom žien Slovenka z Hložian, Spolkom petrovských žien, Spolkom kulpínksych žien a Spolkom žien z Magliću.

Čítať celý článok...
 
Turičná výstava v Kovačici
Piatok, 25 Máj 2012

Ženský spolok v Kovačici bol usilovný a turíčnu výstavu usporiadal v piatok 25. mája 2012.

Turicna-vystava-Kovacica-01.jpg

Čítať celý článok...
 
Správa z Vansovej Lomničky rok 2012
Štvrtok, 26 Apríl 2012

Lomnicka-1.jpg

Vansovej Lomnička, či festival umeleckého prednesu žien v poézii a próze bola tohoto roku realizovaná 20. a 21. apríla v Banskej Bystrici. Je už známe odskôr, že súťaž v umeleckom prednese žien v poézii a próze sa koná v rámci ASSŽ podľa okruhov vo Vojvodine, teda v Báčke, Banáte a Srieme, odkiaľ ani tohoto roku nikto neprišiel na finálovú súťaž Na základe týchto regionálnych súťažení boli zvolené najlepšie recitátorky či už v mladšej vekovej skupine, teda od 16 do 25 rokov, alebo v staršej nad 25 rokov. V mladšej skupine sa zúčastnili: Martina Hanusová z Aradáča, Nataša Rybárová z Báčskeho Petrovca a Danka Svetlíková z Kovačice. V kategórii nad 25 rokov vystúpili: Jarmila Križanová zo Silbaša, Anita Jonášová-Mišićová z Bieleho Blata, Miriam Murtínová z Hložian, Miluška Grňová z Kysáča a Eva Pavićevićová z Kovačice. Umelecký prednes hodnotila komisia v zložení: Katarína Melegová- Melichová, Mária Jonášová – Kotvášová, Miluška Anušiaková – Majerová. Ako najlepšie boli vyhlásené: Nataša Rybárová z Báčskeho Petrovca, Danka Svetlíková z Kovačice, Anita Jonášová – Mišićová z Bieleho Blata a Miluška Grňová z Kysáča. Správna rada ASSŽ rozhodla, že na Slovensko, na Vansovej Lomničku pôjdu A. Jonášová-Mišićová a Miluška Grňová.

Čítať celý článok...
 
Finále súťaže žien recitátoriek ASSŽ 2012
Streda, 18 Apríl 2012

finale-sutaze-01.jpg

 Už piaty rok po sebe Asociácia slovenských spolkov žien usporiadala finálovú súťaž žien recitátoriek v prednese prózy a poézie. Podujatie, ktoré prerastá v tradičné, sa uskutočnilo v sobotu popoludní v sieni Matice slovenskej v Srbsku v Báčskom Petrovci.
Skôr než si odvážne ženy zmerali sily v prednese krásneho slova, prítomným ženám a aj ojedinelým mužom sa najprv prihovorila predsedníčka Asociácie Viera Miškovicová. Obecenstvu sa osobitne prihovorila aj predsedníčka Matice Katarína Melegová-Melichová.

Čítať celý článok...
 
Finalová súťaž v prednese poézie a prózy pre ženy
Utorok, 10 Apríl 2012

ASSZ organizuje finalovú súťaž v prednese poézie a prózy pre ženy, na ktorej sa predstavia víťazky regionálnych súťaží v Báčke, Banáte a Srieme.
Súťaž bude v Báčskom Petrovci, dňa 14.04.2012 (sobota), so začiatkom o 15,00 hodine v sieni Matice slovenskej, na ul. M. Tita č. 18.
Sútaž sa koná v spolupráci s Úniou žien Slovenska. Únia žien už tradične organizuje súťaže v prednese poézie a prózy pre ženy Vanšovej Lomnička v  B. Bystrici, Slovensko.
Na tejto medzinárodej súťaži už piaty rok za radom sa s veľkým úspechom zúčastňujú aj predstaviteľky Asociácie.

Správna rada ASSZ.

Čítať celý článok...
 
Zoznam súťažiacich na finalovom súťažení v prednese poézie a prózy
Štvrtok, 29 Marec 2012

Správna rada Assz telefonicky zasadala dňa 28.03.2012 aby upresnila počet a zoznam súťažiacich na finalovom súťažení v prednese poézie a prózy v Báčskom Petrovci polovicou apríla.
Na návrh odbornej poroty z regionálnej súťaže pre Báčke postupuju:
- Nataša Rybárová z Báčskeho Petrovca, víťazka v prednese poézie súťažiacich do 25 rokov
- Jarmila Križanova zo Silbašu, víťazka v prednese poézie súťažiacich ponad 25 rokov
- Vladimíra Kolárova z Kysáča, víťazka v prednese prózy súťažiace do 25 rokov
- Miriam Murtinová z Hložian, víťazka v prednese prózy súťažiace ponad 25 rokov
- a druhoumiestnená Miluška Grňová z Kysáča v prednese prózy súťažiace ponad 25 rokov.

 
Súťaž žien recitátoriek
Streda, 28 Marec 2012

zeny-01.jpg

Už piaty rok Asociácia slovenských spolkov žien vo Vojvodine organizuje súťaž žien recitátoriek. Spolok žien Matkino srdce v Laliti v sobotu 24. marca bol hostiteľom jednej z regionálnych, presnejšie súťaže recitátoriek z báčskych slovenských osád. Na súťaži predniesli prózu a poéziu 14 predstaviteliek z piatich osád: z Petrovca, Hložian, Kysáča, Silbaša a Lalite.

Súťažiace boli rozdelené podľa veku do dvoch kategórií. Jednu tvorili recitátorky do 25 rokov a druhú nad 25 rokov. Na regionálnom stretnutí zvolili 4 finalistky, ktoré neskoršie budú súťažiť s finalistkami z druhých dvoch regiónov. Prednes hodnotila porota, ktorú tvorili: predsedníčka Jana Urbančeková Fejzulachiová, Marta Pavčoková a Miroslav Babiak.

Čítať celý článok...
 
Ženy ženám: zábavu, názory a zaškolenie
Nedeľa, 18 Marec 2012

Lalitanky

 V znamení Medzinárodného dňa žien v druhú marcovú sobotu, spolok žien Slovenka z Hložian usporiadal osmomarcovú zábavu - spomienku na to čo skôr v podnikoch bývalo pravidlom a dnes je už takmer zabudnutou praxou. Bola to nielen zábava ale aj podpora žien v uplatnení sa v spoločnosti v rámci rodovej rovnosti.
 Postavenie žien sa mení modernizáciou spoločnosti, no predsa ženy ešte stále nie sú celkom vyrovnané s mužmi. Organizátorky a ich hostky si v tento deň preto dopriali zábavu iba pre seba. Mužom však vstup nebol zakázaný ale ich jednoducho nepozvali. Prítomní boli iba muzikanti a niekoľko vodičov.

Čítať celý článok...
 
5. zápisnica zo zasadnutia zhromaždenia ASSŽ
Piatok, 16 Marec 2012

5. zápisnica zo zasadnutia zhromaždenia Asociácie slovenských spolkov žien, ktoré bolo 2. marca 2012 (piatok) o 12.00 h v miestnostiach Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade.

Zúčastnili sa predstaviteľky týchto spolkov: Aradáč, Báčska Palanka,Báčsky Petrovec, Biele Blato, Boľovce, Dobanovce, Hajdušica, Hložany, Jánošík, Kovačica, Kulpín, Laliť, Ľuba, Padina, Pančevo – Vojlovica, Selenča, Silbaš a Stará Pazova.

Zasadnutie sa začalo a ďalej nieslo v slávnostnej atmosfére i vďaka kultúrnemu ambientu, no najviac preto, že sa prítomným prihovoril sám veľvyslanec pán Ján Varšo a povedal niekoľko pochvalných slov na prácu takého združenia ako je ASSŽ. Vyzdvihol, že práve také združenia zachovávajú identitu Slovákov vo Vojvodine. Povedal, že iba vôľa, odhodlanie a nadšenie pomôžu i v budúcnosti zachovať a zveľadiť Slovač na týchto priestoroch. Podotkol, že je dobre, keď jedno ohnivko v reťazci predstavujú i spolky žien a sama Asociácia, potom médiá, školy, športovci a zo súhrnu toho všetkého vyplýva istota dobrej veci.

Čítať celý článok...
 
Správa zo zasadnutia Zhromaždenia Asociácie slovenských spolkov žien
Štvrtok, 08 Marec 2012

zasadnutie-assz-9-1.jpg

Belehrad, 02.03.2012
Zhromaždenie ASSŽ sa konalo v miestnostiach veľvyslanectva Slovenskej republiky, na pozvanie konzulky pani Kataríny Stehlíkovej.
Úvodom predsedníčka ASSŽ Viera Miškovicová privítala predstaviteľky 18 spolkov žien, členiek Asociácie a prítomné predstaviteľky spolkov žien pozdravil a zdarnú prácu poprial aj Jeho exelencia veľvyslanec Slovenskej republiky Ján Varšo.
Na zasadnutí bola prečítaná a schválená správa o činnosti Asociácie pre 2011 rok ktorú pripravila tajomíčka Mária Gašparovská. Schválená bola finančná správa ktorú podala pokladníčka ASSŽ Katarína Zorňanová a navrhnutý bol plán práce na rok 2012 ako aj finančný plán na rok 2012.
Plánom práce sa aktivity usmerňujú na už zachodené aktivity Asociácie: súťaže v prednese poézie a prózy pre ženy, prezentácia kníh

Čítať celý článok...
 


Stránka 14 z 18