Asociácia slovenských spolkov žien

Gratulácia k jubileu desaťročnice pôsobenia
Sobota, 10 August 2013
Sme svedkami, že po desiatich rokoch pôsobenia Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny kvituje svoje úspešne realizované aktivity, rozširuje svoju činnosť a sústavne podporuje mnohé kultúrne, vzdelávacie, informačné a iné aktivity organizícii a jednotlivcov v slovenských prostrediach v Srbsku.
Pamätnica, ktorá je vydaná pri tejto príležitosti, svedčí o vzniku a činnosti národnostnej rady počas prvých desiatich rokov svojho pôsobenia a zároveň je všetkým Slovákom aj smernicou ďalšej práce na poli kultúrnom, vzdelávacom, spoločenskom v najširšom slova zmysle. Treba vyzdvihnúť, že sa zvlášť stará o zachovanie a rozširovanie slovenského jazyka a písma, čiže pôsobí i na poli informačnom.
Všetky aktivity NRSNM, či už veľké alebo skromnejšie, majú nesmierny význam pre Slovákov žijúcich na týchto priestoroch.
Vďaka podpore Národnostnej rady Asociácia slovenských spolkov žien môže úspešne realizovať rad aktivít a projektov na zachovaní tradície a kultúry Slovákov vo Vojvodine a zároveň umožňuje blízku spoluprácu predovšetkým ženských spolkov a potom aj iných organizácií a lokálnych samospráv v slovenských komunitách v Srbsku.
Národnostnej rade gratulujeme prvú úspešnú desaťročnicu a ďakujeme za podporu projektov a aktivít Asociácie slovenských spolkov žien.
 
V Báčskom Petrovci,
05.08.2013
Predsedníčka ASSŽ
Viera Miškovicová