Asociácia slovenských spolkov žien

Asociácia slovenských spolkov žien
Plan práce ASSŽ na rok 2012
Štvrtok, 08 Marec 2012

 V nastávajúcom roku sa bude pokračovať s aktivitami na zachovaní slovenskej reči, literatúry, čítania a prednesu ako aj na zachovaní kultúry a tradície Slovákov vo Vojvodine.
1. Súťaž v prednese poézie a prózy pre ženy bude prebiehať v marci a apríli najprv vo všetkých troch regiónoch Vojvodiny a víťazky regionálnych súťaží sa zúčastnia finálovej súťaže.
Kritériá pre postup do nasledovnej súťaže sa uskladnili s našimi možnosťami zachovávajúc pritom základné kritériá Vansovej Lomničky.
Komisia pre sledovanie a výber prednesov je navrhnutá na zasadnutí Správnej a Dozornej rady v januári 2012 roku.
Sugestia: Spolky sú vyzvané aby viacej dôrazu dali na výber textov a navrhnuté je, aby sa čím viacej čítali diela slovenských autorov z Vojvodiny.

Čítať celý článok...
 
Správa o činnosti Asociácie slovenských spolkov žien za rok 2011
Streda, 07 Marec 2012

Rok 2011 nebol obyčajným rokom pre ASSŽ, lebo bol volebným rokom. Na post predsedníčky nastúpila dovtedajšia tajomníčka asociácie Viera Miškovicová, inžinierka poľnohospodárstva.
Kalendárny rok 2011 plynul podobne, ako i roky predchádzajúce a niektoré aktivity sa zopakovali z rokov minulých a niektoré zase pribudli ako nové. Dokončili sa aktivity okolo projektu, ktorý bol rozbehnutý ešte v minulom roku. Do niekoľkoročnej aktivity, ale i napriek tomu veľmi zaujímavej a lákavej pre ženy, patrí súťaž v prednese poézie a prózy, ktorá má niekoľko dobrých strán. Osoby, členky spolku, mnohokrát bez väčšieho vzdelania v tomto smere, sa začnú zaujímať o literatúru, hovorí sa o tom i širšie a i niektoré iné získajú vôľu niečo naviac si prečítať, alebo získať sebavedomie a zastať si pred ostatných a predniesť im nejaký umelecký text či už prózu alebo poéziu. Týmto spôsobom sa ostatné na stretnutí pobavia alebo si vyskúšajú svoje sily nielen úzko z jedného alebo dvoch spolkov, ale práve že zo všetkých: veď dve alebo tri najlepšie pôjdu si zmerať sily do Banskej Bystrice čiže budú účinkovať na súťaži Vansovej Lomničke. V tento rok to tiež bolo takto. Ako najlepšie zo všetkých regiónov, kde žijú Slováci na Slovensko odišli: Mária Galasová z Padiny a Anita Mišićová z Bieleho Blata.

Čítať celý článok...
 
Pozvanie na Výročné zhromaždenie Asociácie slovenských spolkov žien
Streda, 22 Február 2012

Pozvanie na Výročné zhromaždenie Asociácie slovenských spolkov žien, ktoré bude dňa 02. marca roku 2012 roku (piatok),  v miestnostiach veľvyslnectva Slovenskej republiky v Belehrade, Bul. umenia 18, so začiatkom o 12,00 hodine.
Pre zasadnutie je navrhnutý nasledujúci rokovací program:
1. Správa o činnosti ASSŽ  za rok 2011 – pripravila Mária Gašparovská
2. Finančná správa za rok 2011 – pripravila Katarína Zorňanová
3. Plán práce na rok 2012 – pripravila Viera Miškovicová
4. Finančný plán na rok 2012 – pripravila Katarína Zorňanová
5. Schválenie členského na rok 2012
6. Príprava súťaže v prednese poézie a prózy pre ženy
7. Vypracovanie kalendára podujatí  spolkov žien na rok 2012
8. Rôzne

Čítať celý článok...
 
Správa zo zasadnutia správnej a dozornej rady ASSŽ
Streda, 25 Január 2012

zasadnutie-spravnej-rady-1.jpg

 Ktorá bolo vo štvrtok 19. januára 2012 roku so začiatkom o 15,00 hodine v miestnostiach Ústavu pre kultúru v Novom Sade.  
Na rokovacom programe bolo:
- Príprava výročného zhromaždenia Asociácie
- Organizácia súťaže v prednese poézie a prózy pre ženy
- Správa a diskusia o realizovanom semináre a výlete v Belehrade a v Kovačici
- a ďalšie organizačné otázky

Navrhnuté je, aby  výročné zasadnutie Zhromaždenia Asociácie  bolo 2. marca 2012 roku o 11,00 hodine v miestnostiach veľvyslanectva Slovenskej republiky, na pozvanie konzulky pani Kataríny Stehlíkovej.
Správu o činnosti pripraví tajomníčka ASSŽ Mária Gašparovská a finančnú správu pokladníčka Katarína Zorňanová.
Na základe návrhov členiek Správnej a Dozornej rady, plán práce na rok 2012 pripraví predsedníčka V. Miškovicová a spolu s K. Zorňanovou pripravia finančný plán na rok 2012.
Navrhnuté členské na rok 2012 je 50,00 din po členke.

Čítať celý článok...
 
Objavme svoje možnosti
Utorok, 06 December 2011

objavme-svoje-moznosti-1.jpg

Asociácia slovenských spolkov žien organizovala v nedeľu 04.12.2011 humanitný a edukatívny zájazd do Belehradu a Kovačice.
ASSŽ zájazd organizovala z projektu pod názvom Objavme svoje možnosti, ktorý podporili Pokrajinsky sekratariát pre prácu, zamestnávanie a rovnoprávnosť pohlaví, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Obec Kovačica.
Humanitná náplň zájazdu bola návšteva Vianočného humanitného bazáru v Belehrade v spolupráci s ambasadou Slovenskej republiky. Ako minulé roky, aj tohto roku sa spolky žien, členky Asociácie, pričinili svojimi ručnými prácami a suvenírami na stánok Slovenska a podporili priamo túto humanitnú akciu. Finančný zisk z tejto akcie, vrátane aj zisk z predaných lístkov, sa každoročne usmerňuje na podporu ustanovizniam pre ochranu detí a starých v Srbsku.

Čítať celý článok...
 
Konferencia v Subotici
Streda, 30 November 2011

zsk-4.jpg

V Subotici, v dnach 25-26. novembra sa uskutočnila konferencia z projektu ‘’Unapređenje rodne dimenzije utroška sredstava za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja’’ ktoru zorganizovala Asociaci pre ženku ekonomicku iniciativu-Femina Creative zo Subotici.
Boli predstavitelky Ženskeho spolku Kovačica aj Spolku žien z Padiny, taktiež i predsednička ASSŽ, Viera Miškovicova. Okrem nas tam boli predstavitelky spolkov žien aj inych mimovladnych organizacii ktore sa zaoberaju ženamy z celej Vojvodiny.
Najprv sa aktivity odohravali v Modrej sieni ‘’Gradske kuće’’ v Subotici. Učastnikom sa prihovorila Erika Kudlik, členka Gradskog veća Subotici a riaditel'ka Kancelariji pre lokalny ekonomicky rozvoj Subotice. Ružica Rudić-Vranić, hlavna koordinatorka projektu predstavila projekt vcelku.

Čítať celý článok...
 
Informácia o humanitnom bazáre
Utorok, 29 November 2011

Asociácia slovenských spolkov žien organizuje jednodňový zájazd do Belehradu, počas ktorého sa navštívi Predvianočný humanitný bazár v Belehrade a realizuje sa seminár v Kovačici z oblasti rodovej rovnosti. Bazár sa uskutoční v nedeľu 04.12.2011 a bude otvorený od 10,00 do 16,00 hodinu na veľtrhu v Belhrade.

V spolupráci s ambasádou Slovenskej republiky, členky ASSŽ pripravili suveníry s vianočnou tematikou, ktoré sa budú môcť kúpiť na stánku veľvyslanectva Slovenskej republiky. Všetky prostriedky z predaju suvenírov a lístkov, budú usmernené ustanovizniam pre detskú ochranu a ochranu starých (detské a starecké domovy).
Po návšteve Bazáru, pokračuje sa odchodom do Garden centra v Belehrade.

Čítať celý článok...
 
Medzinárodný deň dedinských žien – Indija 2011
Utorok, 01 November 2011

Medzinarodny-den-dedinskych-zien---1.jpg

Dňa 15 októbra 2011 roku, v Indiji bol zaznamenaný Medzinárodný deň dedinských žien.
Je to tretíkrát, ako sa tento deň, ktorý je v kalendári Spojených národov zaznamenaný ako svetový deň venovaný ženám na dedine, zaznamenáva aj vo Vojvodine. Prvýkrát tento sviatok dedinských žien, pod názvom Veľtrh umenia dedinských žien bol zaznamenaný v Novom Sade v Master centri a v nasledovnom 2010 roku v Sombore.
Manifestácie sa zúčastnili 161 ženský spolok z Vojvodiny a vyše 1500 účastníkov, ktorý predstavili svoje kroje, ručné práce, remeselnícke výrobky, koláče a iné gastronomické špeciality.
Veľtrh otvorila Anna Tomanová Makanová, podpredsedníčka Vlády Vojvodiny a prítomným sa prihovorili aj podpredsedníčka Národneho zhromaždenia Gordana Čomićová, prednosta obce Indija Goran Ješić a pokrajinsky sekretár pre prácu, zamestnávanie a rovnoprávnosť pohlaví Miroslav Vasin.

Čítať celý článok...
 
Úvodné slova predsedníčky spolku žien zo Starej Pazovy Anny Horvátovej
Utorok, 01 November 2011

Drahí a ctení prítomní!
Aký sme my šťastní že sme dnes tu. Musíme konštatovať že život ktorý žijeme je najväčší dar, ktorý človek má.
 Dnes, keď zaznamenávame 90. rokov od založenia Spolku žien, chceme vzdať vďaku ženám, ktoré i voľakedy tvrdo pracovali a vychovávali deti, bdeli nad rodinou. Mnohé z ních už nie sú medzi živími. Ich zástavu života sme prebrali my, aby sme ju, keď na to príde čas, odovzdali ďalej. V ťažkych časoch o živote ženy sa nemuselo ani písať – ženám ani vtedy nestálo aby sa o ních písalo, veď vieme, že na našom území právo hlasu dostali lem 1931 v čom veľkú zásluhu majú aktivity Spolku žien.
 Pri tejto príležitosti-90. rokov Spolku žien, naše združenie žien pri SKUS hrdinu Janka Čmelíka, zaznamenáva toto výročie na svoj spôsob. Pripravili sme výstavu ženských odevov od roku 1900 a do dnes. Členky Spolku žien sa snažili kompletným odevom znázorniť celé minulé storočie.

Čítať celý článok...
 
90 rokov činnosti Spolku žien v Starej Pazove
Pondelok, 24 Október 2011

90rokov-01.jpg

V nedeľu, 09.10.2011 Spolok žien v Starej Pazove, ktorý dnes funguje v rámci Kultúrno osvetového spolku hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, zaznamenal 90 rokov od zakladania.
Program otvorila a o práci spolku hovorila Anna Horvátová, predsedníčka spolku. Staropazovským členkám a početným hosťom sa prihovorili aj Viera Miškovicová, predsedníčka Asociácie slovenských spolkov žien a Ján Hrebík, poslanec v Zhromaždení Republiky Srbsko.
Kultúrno umelecky program pripravili členky spolku, spevácka skupina spolku a žiaci základnej školy pod vedením učiteľky Anny Balážovej.

Čítať celý článok...
 
Oznámenie pre spolky žien, členky Asociácie
Streda, 05 Október 2011

vianocny-bazar-v-belehrade-0.jpg

Dňa 04.12.2011 v Belehrade bude Vianočný charitatívny bazár v Belehrade.
Asociácia slovenských spolkov žien sa aj tohto roku, v spolupráci s veľvyslanectvom slovenskej republiky, zúčastní bazáru so svojimi príspevkami a návštevou bazáru.
Povolávame spolky, aby na bazár prispeli niekoľkými svojimi ručnými prácami, podľa možnosti s vianočnými motívami.
Príspevky treba prichystať do polovice novembra, keď budú odoslané na slovenské veľvyslanectvo v Belehrade.
Asociácia bude organizovať  návštevu Vianočného bazáru. Prosím spolky ktoré majú záujem o zájazd do Belehradu aby kontaktovali podpredsedníčky alebo predsedníčku Asociácie.
B. Petrovec, 04.10.2011

Čítať celý článok...
 


Stránka 15 z 18