Asociácia slovenských spolkov žien

Finálová súťaž umeleckého prednesu žien v poézii a próze
Štvrtok, 17 Apríl 2014

finalova-sutaz-2014.jpg

Asociácia slovenských spolkov žien v spolupráci so Spolkom padinských žien organizovala finálovú súťaž umeleckého prednesu žien v poézii a próze.
Súťaž prebiehala v nedeľu, keď v Padine bola otvorená aj priliehavá veľkonočná výstava.
Na úvod súťaže sa prihovorili Elenka Haníková, predsedníčka Spolku žien z Padiny a Viera Miškovicová, predsedníčka Asociácie slovenských spolkov žien. S potešním konštatovali hojnú navštívenosť  tohto umeleckého večierka a vyjadrili nádej, že záujem o čítanie slovenskej literatúry a umelecky prednes  aj do budúca budú mať zanietencov v našich prostrediach. Je to tiež jedna cestička k zachovaniu našej slovenskej kultúry vo Vojvodine.
V súťaži sa zúčastnili recitátorky poézie Elena Vršková, Andrea Farkašová, Anička Strehovská a Anna Hrnčiarová a prózy Danica Vŕbová, Miriam Murtínová a Milka Petrovičová .
Umelecké prednesy hodnotila odborná porota v zložení: Katarína Melegová Melichová -  predsedníčka poroty, Miluška Anušiaková Majerová a Mária Kotvášová Jonášová ,členky poroty. 
V kategórii poézie najlepšie prednesy mali  Elena Vršková a Anna Hrnčiarová a v kategórii prózy Danica Vŕbová a Miriam Murtínova.
Na 47. Festivale umeleckého prednesu žien v poézii a próze Vansovej Lomnička v Banskej Bystrici sa zúčastnia Miriam Murtínová z Hložian a Anna Hrnčiarová z Lalite.
finalova-sutaz-2014-2.jpg
 
finalova-sutaz-2014-3.jpg
 
finalova-sutaz-2014-4.jpg
 
Viera Miškovicová,

Predsedníčka ASSŽ