Asociácia slovenských spolkov žien

Informácia zo zasadnutia Správnej rady ASSŽ, 16.01.2014
Nedeľa, 19 Január 2014
Správna rada ASSŽ na svojom zasadnutí, ktoré bolo 16.01.2014 ( štvrtok), v Podnikateľskom a inovačnom stredisku v Báčskom Petrovci pracovala podľa rokovacieho poriadku:
1. Príprava pre zasadnutie zhromaždenia ASSŽ
2. Organizácia súťaže v prednese poézie a prózy pre ženy
3. Rôzne
1.bod:
Pre zasadnutie zhromaždenia:
- Tajomníčka ASSŽ Mária Gašparovská pripraví správu o činnosti za rok 2013,
- Pokladníčka Katarína Zorňanová pripraví finančnú správu za rok 2013,
- Predsedníčka Viera Miškovicová pripraví plán práce a finančný plán (spolu s K. Zorňanovou)na rok 2014,
- Všetky správy treba pripraviť najneskôr do 20 februára, aby sa mohli odoslať spolkom pred zasadnutím.
- Správy budú doručené spolkom elektronicky (internetom na mailovú adresu).

Zasadnutie Zhromaždenia bude v Belehrade na Veľvyslanectve Slovenskej republiky dňa 14.03.2014 (piatok) so začiatkom o 11,00 h.

Na zasadnutie sa povolávajú po dve (2) predstaviteľky spolkov žien a členky správnej a dozornej rady. Cestovné trovy na zasadnutie budú hradené vo výške 50% z celkovej sumy. Prosíme dohodnúť spoločnú prepravu pre viacej spolkov všade, kde je taká možnosť.
2.bod:
Vyzývame spolky žien, aby začali s prípravou pre recitačné súťaže:
- Prosíme predsedníčky spolkov žien, aby oslovili svoje členky, aby sa zúčastnili súťaže,
- Navrhujeme, aby do súťaže zapojili aj ženy zo svojho prostredia (tým umožnia ženám, ktoré majú afinitu pre recitovanie, aby sa predstavili širšej verejnosti, väčší počet žien informujú o svojich aktivitách a eventuálne zvýšia počet členiek),
- Navrhujem diela našich autov/autoriek– nie je záväzné,
- Diela napísané v ženskom rode,
- Trvanie textov 6-8 minút,
- Súťaž bude prebiehať osobitne v prednese poézie a osobitne v prednese prózy v kategóriách 16-25 rokov a vyše 25 rokov.

Povolávame spolky, ktoré su ochotné ujať sa organizácie regionálnych súťaží, aby informovali podpredsedníčky eventuálne predsedníčku ASSŽ.

Navrhnutý termín pre regionálne súťaže je 15. – 30. marec 2014.
Finálová súťaž bude prebiehať v B. Petrovci v spolupráci s Maticou slovenskou začiatkom apríla roku 2014.
Všetky účastníčky súťaží ASSŽ ( za spolupráce s Maticou slovenskou a Slovenským vydavateľským centrom) odmení knihami a víťazky odchodom na Slovensko.
Pod bodom rôzne bola prerokovaná informácia o zaplatenom členskom na rok 2013 a ďalšej spolupráci s Úniou žien Slovenska.
 
Predsedníčka
Viera Miškovicová