Asociácia slovenských spolkov žien

Jedenásty ročník akcie Zima s knihou sa začal v Spolku žien Slovenka
Utorok, 06 Február 2018

Foto-1.jpg

V posledný pondelkový podvečer Spolok žien Slovenka v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Hložanoch uhostil Slovenské vydavateľské centrum (SVC) z Báčskeho Petrovca a jeho známu akciu Zima s knihou. Večierok otvorila predsedníčka SŽ Slovenka Viera Miškovicová. Prezentáciu kníh si prišlo pozrieť vyše 30 milovníkov pekného slova, členiek a členov spolku a MOMS.

  Hoci činnosť Slovenského vydavateľského centra značne ohrozoval nedostatok finančných prostriedkov, predsa v minulom roku tlačou vyšlo až 20 titulkov (päť kníh Slovenského vydavateľského centra malo vročenie rok 2016) rôznych žánrov (niekoľko prekladov, monografií...). Pod niektoré vydania Slovenské vydavateľské centrum sa podpisuje samostatne a na niekoľkých publikáciách ako spoluvydavateľ. Riaditeľ SVC Vladimír Valentík poznamenal, že osobne neočakával taký počet publikácií, lebo počet vydaných kníh začal klesať ešte pred dvomi rokmi. No vďaka dobrému menu, ktoré si naše SVC časom vybudovalo u iných vydavateľov (Spolok spisovateľov Srbska, Spolok slovenských spisovateľov z Bratislavy, Prometej, MC Box) sa mu podarilo vydať viac než sa očakávalo. Na hložianskom kamarátení s knihou hostkou večierka bola najaktívnejšia a najproduktívnejšia spisovateľka v našom prostredíViera Benková, ktorá prezentovala najnovšie dielo nazvané Tri ženy, dvaja muži a ja. Najnovším generačným románom autorka vzdáva hold svojim čičmianskym predkom na Slovensku, ktorí to v živote nemali ľahké. Nadväzuje na publikáciu Päť ročných období.
Na večierku na ilustráciu odzneli aj úryvky z autorkinho diela, ktoré predniesli Miriam Murtínová a Anna Vršková.

Foto-3.jpg
 

Foto-2.jpg


Najstaršia a ústredná edícia SVC Živý prúd zostala takmer bez titulkov. Zaradený je sem iba spomenutý román Tri ženy, dvaja muži a ja V. Benkovej.
Podľa hodnotenia V. Valentíka vydavateľským počinom roka je kniha ľudovej slovesnosti pre deti nazvaná Enike benike krikel bé K. Mosnákovej Bagľašovej. Medzi prvými minuloročnými vydaniami vyšiel Pamätník slovenských vojvodinských literátov, umelcov a kultúrnych pracovníkov na začiatku 21. storočia (autori V. Valentík a K. M. Bagľašová). Na vlastné náklady SVC vlani vydalo D. Pixiadesovi dve knihy pre deti – Slneční pútnici a Slávnosť, tiež jednu pre dospelých, a to zbierku veršov nazvanú Klaniam sa trsu.

Minulý vydavateľský rok poznačila aj fotomonografia: Spolok petrovských žien vo fotografii 2002 – 2017, zbierka poviedok Otec rytier, mama dračica M. Kotvášovej-Jonášovej, monografia Kišgeci autora M. Prebudilu, vysokoodborná kniha z oblasti psychológie autora I. Bagľaša nazvaná Osobnosť, základné psychické potreby a motivácia ako prediktory wellbeingu v pracovnom a akademickom prostredí (Riaditeľ SVC poznamenal, že kto vopred bude vedieť vysloviť naspamäť názov, publikáciu dostane na večierkoch zdarma). Je to tiež koprodukcia s Pedagogickou fakultou Univerzity M. Bela v B. Bystrici. Vročenie 2017 mali aj tradičný 97-my v poradí Národný kalendár a druhé vydanie Slovenského svetového kalendára,ako aj preklady do srbčiny Bajka o Andersenu i dunavskoj vilia Nasmejani otac Ľ. Feldeka (vročenie 2016) a preklady zo srbčiny do slovenčiny básnických zbierok autorov J. Lazarevića, D. Stanića aZ. Djerića.
Vročenie 2016 mali ešte tieto publikácie: 150 rokov divadla v B. Petrovci D. Bajina, poviedky pre deti Ide T-Rex Z. Speváka a Antológia slovenskej poézie, výber V. Hronca.
S vročením 2017 a posledná podľa plánu, do konca februára by mala vyjsť kniha M. Dudka Rybajov idiotikon.

Foto-4.jpg

 

Foto-5.jpg


SVC svoju činnosť a našich autorov sa snažil aj v uplynulom roku prezentovať na veľtrhu kníh v Srbsku a na Slovensku. Vydavateľskú činnosť čiastočne prostredníctvom projektov finančne podporil Úrad pre zahraničných Slovákov zo Slovenska (5 kníh) a Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie iba jednu publikáciu, tiež naša národnostná rada a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.
 Aj tohto roku SVC plánuje prezentovať sa vo viacerých dedinách a mestách v Báčke, Srieme a Banáte. Posledný literárny večierok Zima s knihou sa uskutoční, ako je to zvykom, v Pivnici, v rámci sprievodných programov divadelného festivalu DIDA.
V aktuálnom roku, ak vydavateľstvo prekoná finančné ťažkosti, vydá najmenej 6 titulkov, na záver zdôraznil riaditeľ SVC Vladimír Valentík.
Každé prostredie, v ktorom sa uskutoční Zima s knihou, dostane aj knižný darček od Slovenského vydavateľského centra. 
Po prezentácii sa konal predaj kníh a viedla sa aj voľná diskusia pri občerstvení.


JČG
Foto: A. Meleg