Asociácia slovenských spolkov žien

Správa o činnosti Spolku žien Slovenka pre 2014 rok
Sobota, 21 Február 2015
Zasadnutie výročného zhromaždenia
Rok 2014 pre Spolok žien Slovenka bol náročný, plný plánovaných a nových aktivít. Ako aj roky predtým, rok 2014 sa začal prednáškovou činnosťou a kultúrnymi podujatiami.
Prvá prednáška bola na tému zdravej výživy. Pripravila ju Marína Mocková z B. Palanky. Svoju tému usmernila na používanie čerstvej zeleniny a ovocia v každodennej výžive, ako preventíva rôznym, ba aj nádorovým ochoreniam. Zo zdravotníctva sme si vypočuli aj prednášku Bojany Čopikovej, ktorá nás viac informovala o akupunktúre a možnostiach liečenia chrbtice ako stĺpu zdravia. Z oblasti ekológie sme spolu so združením Ekos vypočuli prednášku o výsadbe stromkov a ich ošetrovaní, ktorú pripravili odborníci Komunálneho podniku Gradsko zelenilo z N. Sadu a Sadovníctva Green in z Čelareva.
Prvé minuloročné kultúrne podujatie bola návšteva Srbského národného divadla v Novom Sade na predstavenie operety Knjeginja čardaša. Vo februári zavítala k nám aj Zima s knihou, podujatie ktoré každoročne organizujeme za spolupráce so Slovenským vydavateľským centrom. Ešte jeden umelecky večierok sme organizovali v apríli, za spolupráce MOMS v Hložanoch a venovaný bol jubilantovi Víťazoslavovi Hroncovi. Na tomto večierku sa zúčastnila aj Zuzana Galambošová, učiteľka vo výslužbe a Juraj Bartoš , novinár Hlasu Ľudu. 
Zasadnutie výročného zhromaždenia
 
Zasadnutie výročného zhromaždenia

Začiatkom marca sme usporiadali tradičnú ôsmomarcovú zábavu, na ktorú sme si povolali hosťky zo spolkov žien z našej obce a z iných slovenských spolkov žien. Tentoraz sme si v kultúrno umeleckom programe zaspomínali na ženy bojovníčky za ženské práva a prečítali si zaujímavosti na tému rodovej rovnoprávnosti. 

Aj naďalej je výstavná činnosť zameraná na prezentáciu ľudových odevných prvkov. Počas Festivalu Tancuj, tancuj.. na poschodí Domu kultúry sme nainštalovali výstavu pod názvom Vrtela by sa nemám kolesá, tancovala by ale som bosá. Na výstave boli verejnosti predstavené každodenné ženské kroje, kartúnky a ženské a mužské odevné predmety ktoré sa nosili na každý deň. Žiaľ, organizácia jarmoku ľudových jedál počas festivalu bola poverená organizátorovi ktorý nám pozvanie pre účasť nezaslal, takže sme sa na tomto podujatí nezúčastnili. 
Naša výstavná činnosť bola čulá aj v iných prostrediach. Počas Noci múzeí, vystavovali sme odevné prvky: ručníky a tradičné ženské doplnky v aule Výkonnej rady v N. Sade v spolupráci so Zavodom pre rodovú rovnoprávnosť, kým v Apatine, počas Dňa dedinských žien, sme predstavili slovenský každodenný kroj a svadobný koláč a v Nadlaku, Rumunsko, na Výstave veľkonočných a jarných aranžmánov sme predávali suveníry s priliehavou tematikou. Okrem toho, po prvýkrát sme organizovali predajnú výstavu veľkonočných a jarných aranžmánov, na ktorú sme pozvali aj členky spolkov žien z našej a susedných obcí ako aj podnikateľky a iné orgaznizácie ktoré prejavili záujem. Na výstave sa zúčastnili aj členky Združenia Slovákov a Čechov z rumunského Nadlaku. Výstava bola nainštalovaná v priestoroch Domu kultúry a trvala dva dni. Ocenili sme ju ako veľmi úspešnú a budeme sa snažiť aby sa stala tradičnou.
Počas festivalu, a sporadicky počas roka, sme otvárali náš darčekový stánok, suvenirnicu - ktorá žiaľ z dôvodu neadekvátnej lokácie je veľmi málo navštívená. V objekte, aj napriek apelom zodpovedným organizáciam, ešte nie ani je elektircky prúd.
Už tradične sa zapájame do aktivít na zaznamenávaní Dňa Hložian, keď varíme svadobnú kyslovku pre hostí a na predaj. Po prvýkrát sme organizovali súťaž o najkrajšiu dobošovú tortu, keď sme návštevníkom Festialu kvetín ponukli 9 dobošových tort ( 8 z Hložian a jednu z Kulpínu, ktorá bola aj víťaznou tortou súťaže). Záujem o toto podujatie bol veľký, takže plánujeme zvačšiť počet súťažiacich tort a povoláme aj viacej hostí z iných prostredí.
Počas Dňa zelenín, sme ako aj doteraz, pripravili, predajnú výstavu koláčov a tort, a výstavu suvenírov. Konštatujeme, že je záujem o našu predajnú výstavu koláčov každoročne väčší. V roku 2014 sa vo varení fazule zúčastnili 2 naše skupiny. Obe skupiny pripravili výbornú fazuľu s ktorou sa pohostili naše členky a hostia.
V spolupráci s ASSŽ sme sa zúčastnili recitačnej súťaže, v ktorej dve naše predstaviteľky boli aj viťazkami finálovej súťaže. Elena Vršková bola najlepšou recitátorkou v mladšej kategórii a Miriam Murtínova nás prezentovala aj na Medzinárodnej súťaži Vansovej Lomnička kde bola zaradená do strieborného pásma. V spolupráci s ASSŽ sme podporili aj prezentáciu kníh slovenských autoriek počas SNS a 11 našich členiek sa zúčastnilo edukačného zájazdu na východné Slovensko. Počas tohto zájazdu absolvované boli dielne výroby čipiek paličkovaním a frivolitkovaním, výroby hlinených nádob a košíkov z prútia. Pozreli sme si aj kováčske remeselnícke umenie a drotárstvo, ktoré už zaniklo aj na východnom Slovensku odkiaľ drotári kedysi chodili na Dolnú zem. V spolupráci s ASSŽ a Veľvyslanectvom slovenskej republiky sme podporili charitatívny Vianočný bazár v Belehrade.
Nevyostala ani spolupráca s inými organizáciami a združeniami. Ako partnerská organizácia Služby pre realizáciu rozvojových programov APV pokračovalo sa s aktivitami na realizácii projektu podporeného európskou Úniou a Rakúskym rozvojovým fondom pod názvom Vedomosti pre všetkých (učenie cestou internetu). Naše členky a ostatní záujemci z obce otestovali, pozreli si video materiál z teoretických a praktických kurzov ôsmych odborov ( či zamestnaní) a ich sugestiami skvalitnili finálovú verziou video kurzov. 
Ako partneri projektu prezentovali sme našu osadu projektom Selo uspelo, keď sme spolu s ostanými partnermi projektu prezentovali našu osadu v osadách Zlakusa a Beška. Z tohto projektu sme dostali zaujímavé pohľadnice so zábermi z Hložian.
Tešili sme sa zo spolupráce s hložianskymi združeniami, z ktorých Združenie poľnohospodárov, Združenie ekológov a v prvej fáze aj Združenie mladých podporili náš ekologicky projekt pod názvom Najkrajšia cesta do školy. Počas projektu realizované boli tri dielne pre dospelých: 1. Na tému Občianska participácia, hovoril Slobodan Martinović z Centra pre politické výskumy Argument zo Subotice. 2. Plánovanie a výsadba na verejných zelených plochách bola téma ktorú spracovala mr. Agnes Potkoniaková z N. Sadu a 3. dielňu aranžovania letných kvetín pripravila Jasna Atanacković, dipl.inž z N. Sadu. V rámci aktivít realizované boli aj dve dielne pre deti: Dielnu maľovania pod názvom Naše Hložany pripravila učiteľka Zuzana Galambošová a dielňu Sadíme stromy pre naše Hložany animator Novak Sikimić. 
V rámci projektu vysadených bolo vyše 100 sadeníc okrasných stromkov: okrúhlych agátov, smrekov, borovíc, jarabiny, jahôd a ďalších. Takto boli čiastočne upravené ulice Ľudevíta Dudka, maršala Tita a hložiansky cintorín. Tento projekt bol realizovaný za podpory Fondácie Trag z Belehradu.
Pokrajinský sekretariát pre hodpodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnoprávnosť podporil projekt Slovenky pod názvom Informovanie členiek spolkov žien o rodovej rovnoprávnosti a ich zapájanie do aktivít na lokálnej úrovni. Projekt bude realizovany počas 2015 roku.
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí podporil 2 projekty Spolku žien Slovenka. Jeden projekt bol usmernený na prípravu a tlačenie receptára, tretieho po poradí z cyklu zachovania tradičných jedál, receptár Tradičné pečené a pražené jedlá a jedlá pripravované v sedliackej peci. Prostriedky z druhého projektu boli usmernené na výrobu 8 kompletov ženských krojov pozostávajúcich z kartúnky, šlingerky a oplecka. Prezentácia týchto projektov bola na začiatku 2015 roka.
 Počas roka bol realizovaný veľký počet dielní. Na začiatku roka sme priprávali veľkonočné kraslice a inú výzdobu s touto tematikou pre výstavu v Nadlaku a v Hložanoch. Pokračovali sme s technikou dekupaž – servítková technika, ktorú pripravila Jasna Djogo z Magliću. Ďalej sme v šili handrové bábiky, a môžeme konštatovať, že naše bábiky našli cestu ku kupcom a aj my sme zdokonalili techniky výroby a tak teraz bábiky obliekame aj do štilizovaného slovenského kroja. Naše členky pokračovali aj v počítačovom kurze, ktorý organizovala obec B. Petrovec.
V 2014 roku sme realizovali dva výlety. Koncom júna sme jeden deň pobudli v maďarskom kúpalisku Morahalom a koncom júla sme jeden deň strávili vo Fruškej hore. Navštívili sme Spolok žien Banstolka , Etno dom v Maradiku, Iriški venac, ako aj monastiery Grgeteg a Krušedol.
 Spolupráca so spolkami žien bola čulá. Zúčastnili sme sa na rôznych podujatiach spolkov žien členiek ASSŽ ako aj na výročnom zhromaždení našej strešnej organizácie, ktorá aj tentoraz bola na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade za podpory veľvyslanca SR Jána Varšu. 
Už začiatkom roka sme boli v Aradáči na Tortijade a počas leta na podujatí V aradáčskom šírom poli, potom v Laliti na Krojovanom sprievode, v Maglići a v Begeči na Vidovdane. V Pivnici sme boli na zaznamenávaní jubilea, 10 rokov pôsobenia Spolku žien v Pivnici a na už tradičnom Literárnom večierku kde svoje práce čítali členky Anna Hnilicová a Zuzana Šranková. V Báčskej Palanke sme boli na výstave Pestrosť záster a ručníkov, vo Vojlovici na rezancovej zábave, v B. Petrovci na Batôžkovej a v Padine na Tekvicovej zábave. Počas niektorých podujatí v iných prostrediach sme prezentovali našu osadu, kroje, ľudové jedlá a predávali suveníry, ručné práce a koláče: ako v B. Petrovci na Deň Petrovca, V Novom Sade na Poľnohopodárskom veľtrhu, v Kovačici na Dolnozemskom jarmoku, v Kulpíne na podujatí Svadba voľakedy a koncom roka na Vianočných trhoch v B. Petrovci.
 V rámci partnerskej spolupráce s mestom Holíč na Slovensku, boli sme hostiteľkami členiek Únie žien Holíča počas Dňa Hložian a spätnú návštevu krajskej organizácie Únie žien sme realizovali koncom novembra, keď sme navštívili aj dedinky Gbely a Radimov. Krajskú organizáciu Únie žien Trnavského kraja sme podporili v ich aktivitách z odpredaných koláčov na predajnej výstave v Gbeloch.
 Na podujatiach ktoré sme organizovali v Hložanoch: zábava ku Dňu žien Veľkonočná výstava, Deň Hložian, Deň zelenín a Zemiakové hody sme uhostili predstaviteľky spolkov žien z B. Petrovca, Kulpínu, Maglića, B. Palanky, Silbašu, Lalite, Pivnice, Padiny, Aradáču, Vojlovice, Begeču.
Už roky sa členky Spolku žien Slovenka starajú o kvetinové plochy v centre osady. Tak to bolo aj tohto roku, keď sme realizovali až 5 akcií úpravy zelených plôch, podporili sme Združenie poľnohospodárov pri akcii rovnania ciest a koncom jesene sme realizovali akciu pod názvom Výmena kvetov. Na sklonku roka sme nakvasili kapustu pre sármu ktorú už tradične priprávane pre Predvianočné stretnutie s našimi penzistami.
Predvianočné stretnutie sme obohatli kratším kultúrno umeleckým programom a spoločne sme si zaspievali priliehavé vianočné pesničky.
 Naša spevácka skupina vystupovala na rôznych programoch a podujatiach ktoré priprával Spolok žien Slovenka a koncom roka pre spevácku skupinu boli zhotovené kroje – kartúnky.
Na Výročnom zhromaždení sme udelili ďakovné listiny členkám: Anne Dobrenovej, Jasminke Galambošovej, Márii Francistyovej a Viere Miškovicovej za ich neúnavnú prácu a podporu Spolku.
 Ďakujeme za podporu našej práci fondácii Trag z Belehradu, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Pokrajinskému sekretariátu pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnoprávnosť, Zavodu pre rodovú rovnoprávnosť, Obci B. Petrovec, MS Hložany, Komunálnemu podniku Gloakvalis a našim sponzorom. Osobitne ďakujeme médiám Rádio Petrovec, Tv Petrovec, Rádio Nový Sad, Tv Nový Sad, ktorý osobitne nakrúcal niekoľko príspevkov o Spolku, Kulpin.net-u ako aj týždeníku Hlas Ľudu že pravidelne a objektívne sledujú naše aktivity.
Uznanie pre celoročnú činnosť v Spolku (pre šitie krojov) členke Spolku žien Slovenka Anne Lačokovej

Uznanie pre celoročnú činnosť v Spolku (pre šitie krojov) členke Spolku žien Slovenka Anne Lačokovej

Uznanie pre celoročnú činnosť v Spolku (pre vyšívanie krojov) členke Spolku žien Slovenka Marii Štajferovej Ďurišovej

Uznanie pre celoročnú činnosť v Spolku (pre vyšívanie krojov) členke Spolku žien Slovenka Marii Štajferovej Ďurišovej

Uznanie pre úspešne prezentovanie Spolku žien Slovenka na recitačných súťažiach členke Miriam Murtínovej

Uznanie pre úspešne prezentovanie Spolku žien Slovenka na recitačných súťažiach členke Miriam Murtínovej

Zábery z priliehavého programu

Zábery z priliehavého programu

Zábery z priliehavého programu

Zábery z priliehavého programu