Asociácia slovenských spolkov žien

Informácia o aktivtách Spolku žien Slovenka v Hložanoch
Štvrtok, 12 Február 2015

prezentacia-projektu-Inovativny-sistem-1.jpg

 Dňa 09.02.2015 roku v Spolku bola prezentácia projektu Inovatívny sistém pre zveľaďovanie vedomostí – Vedomosti pre všetkých podporený z programov Európskej Únie a Rakúskej rozvojovej agentúry.
Projekt realizovala Služba pre realizáciu rozvojových programov Autonomnej pokrajiny Vojvodiny v spolupráci s partnermi Pokrajinskym sekretariátom pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnoprávnosť, Zavodom pre rodovú rovnoprávnosť, Edukatívnym centrom z N. Sadu a spolkami žien Vrdničanka - Vrdnik, Kolevka - Bač a Slovenka – Hložany.
Na úvod prezentácie sa prihovorila predsedníčka Spolku žien Slovenka Viera Miškovicová, ktorá privítala hostí a ozrejmila aktivity členiek Spolku počas realizácie projektu. Niekoľko členiek Spolku žien Slovenka, totiž testovalo pripravený video materiál, ktorý bude naďalej používaný pri výučbe.
prezentacia-projektu-Inovativny-sistem-2.jpg
 Projekt predstavila riaditeľka Služby pre realizáciu rozvojových programov Autonomnej pokrajiny Vojvodiny a zároveň manažérka projektu Dijana Rosić Benka.
 O aktivtách, možnostiach a konkrétnych kurzoch prebiehajúcich v rámci projektu hovoril Budislav Medurić, riaditeľ Edukatívneho centra z Nového Sadu
 Zameranie projektu bolo vytváranie možností diaľkového učenia cestou internetu pre osem zamestnaní: kuchári, pekári, cukrovinkári, výroba suvenírov, manažment v turistike, podnikateľstvo a nemecky a anglicky jazyk. Kurzy budú po ukončení projektu sprístupnené na internete a budú sa môcť prihlásiť všetci záujemci ktorí sú prihlásení v Nacionálnej službe pre zamestnávanie ale aj iní záujemci. Kurzy sú zdarma, a poslucháči si budú hradiť iba cestovné trovy počas praktickej časti školenia.
Cieľom projektu je kvalitná prekvalifikácia a školenie pre povolania ktoré zamestnávatelia hľadajú, vlastne ide o vytváranie možností pre zamestnanie a v konečnom výsledku o zmenšenie počtu nezamestnaných.
 Po prezentácii bola možnosť hneď sa zapísať na niektorý z kurzov, čo niektorí poslucháči aj využili.
prezentacia-projektu-Inovativny-sistem-3.jpg
 
prezentacia-projektu-Inovativny-sistem-4.jpg
 
prezentacia-projektu-Inovativny-sistem-5.jpg
 
prezentacia-projektu-Inovativny-sistem-6.jpg
 
V. Miškovicová