Asociácia slovenských spolkov žien

10 rokov činnosti Spolku žien Slovenka
Streda, 04 Február 2015
10 rokov činnosti Spolku žien Slovenka
Príhovor Viery Miškovicovej, predsedníčky Spolku žien Slovenka V hložanoch pri príležitosti zaznamenávania jubilea, 10 rokov činnosti Spolku a prezentácie projektov podporench Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Dr. Jarmila Hodoličová zapísala, že prvé informácie o aktivitách žien v Hložanoch a prvý spolok žien v našej osade bol založený v roku 1934. Od vtedy s kratšími a dlhšími prestávkami, ženy v Hložanoch pokračujú v spoločenkých aktivitách pod rôznymi menami v závislosti od spoločenského zariadenia a potreby spoločnosti v dannom čase.
Od roku 2000, rozprúdila sa činnosť žien v mnohých slovenských prostrediach. V roku 2004, počas organizácie festivalu Tancuj, tancuj, danná bola iniciatíva aby sa obnovila činnosť spolku žien v Hložanoch. V tomto roku aktivistky spolku ako sprievodné podujatie festivalu Tancuj, tancuj.. v priestoroch Predškolskej ustanovizne Včielka, v areáli školy, nainštalovali výstavu pod názvom Modré voľakedy a dnes. Nezadlho potom sa stretli v školských priestoroch, a začalo sa s prednáškovou činnosťou. Začiatkom roku 2005 (presnejšie 25.01.2005), Spolok bol aj oficiálne registrovaný ako Spolok žien Slovenka.
Prvé stretnutia členiek boli venované prednáškovej činnosti, prípravy výstav ručných prác pri príležitosti zaznamenávania rôznych, pre osadu významných udalostí, pri príležitosti Dňa žien...a ďalšie, a organizácia výletov na ktorých sme sa zoznamovali s kultúrnymi, historickými a prírodnými krásami našej vlasti.
V tomto čase spolok počítal 20-30 žien. Ako činnosť spolku bola rôznorodejšia počet členiek stúpal, a v posledných niekoľkých rokoch spolok počíta 50-60 členiek.
Okrem už spomenutých aktivít, členky sa ujali úpravy centra osady, zapojili sa do prác na zošľachťovaní svojho prostredia, do aktivít na zlepšení postavenia žien na dedine, smerujeme k rozvoju dedinskej turistiky v našom prostredí, píšeme projekty, vydávame knihy kôli zachovaniu gastronomickej tradície v slovenských prostrediach, obohacujeme zbierku predmetov a ľudových krojov aby sme ich zachovali od zabudnutia. Kroje, jedlá, ručné práce Sloveniek z nášho prostredia často prezentujeme na rôznych podujatiach a manifestáciách u nás a v zahraničí.
Pravidelne organizujeme návštevy divadelných predstavení, Zimy s knihou, a iných literárnych stretnutí v osade. Podnecujeme členky ujať sa pera - písať ale aj čítať, už či svoje vlastné práce alebo úryvky z diel našich dolnozemských či svetových autorov.
Organizujem dielne ručných prác, vyšívame oplecká, košele, tašky, háčkujeme, tkáme, priprávame suveníry dekupáž technikou, maľujeme na sklo, robíme handrové bábiky ktoré osobitne zaujali mnohých svojou jednoduchosťou a krásou.
Organizátorkami sme ženskej zábavy pri príležitosti Dňa žien, organizujeme Veľkonočnú predajnú výstavu jarných a veľkonočných doplnkov a koncom roka po tretí krát zorganizujeme Zemiakové hody. Na všetkých týchto podujatiach sa tešíme zo spolupráce so spolkami žien z Vojvodiny a zahraničia.
Sme jednou zo zakladateliek Asociácie slovenských spolkov žien, a tešíme zo spolupráce s vyše 20 spolkami žien slovenských prostrediach vo Vojvodine. Rada sa stretáme a spolupracujeme aj s inými spolkami v Hložanoch, nadviazli sme bohatú spoluprácu s Úniou žien Holíča a krajskou organizáciou Únie žien na Slovensku ako aj so Združením Čechov a Slovákov z Nadlaku.
Nie všetky aktivity spolku sme dnes zapísali. Veď počas jubilejného roka bude príležitosť zaspomínať si na tie najdôležitejšie a najzaujímavšie. Viac o aktivitách spolku bude zapísané v monografii Spolku Slovenka ktorú už priprávame a jej vydanie a prezentáciu sme zaplánovali koncom 2015 roku.
Prvú časť programu sme teda venovali zaznamenávaniu jubilea Spolku žien Slovenka.
10rokovSlovenka-01.jpg
 
10rokovSlovenka-02.jpg
 
10rokovSlovenka-03.jpg
 
10rokovSlovenka-05.jpg
Na aktivity ženského spolku z periodu 1978-1990 si zaspomína dlhoročná predsedníčka, hybná sila fungovania spolku a vôbec aktivít žien v Hložanoch v spomenutých rokoch, Mária Kyseľová, lekárnička vo výslužbe.
Zuzana Šranková nás zavedie do jednej z oblastí činnosti Spolku Slovenka. Pri výbere aktivít ktoré sú jej najbližšie, Zuzka sa rozhodla pre dielne, a myslím že je toho času najlepšou tkáčkou v Spolku.
Anna Hnilicová je jednou z členiek, ktorá zobrala pero a zapísala svoje milé spomienky na detstvo.
Miriam Murtínová je našou najúspešnejšou recitátorkou, o čom svedčí aj jej účasť, ako víťazky finálovej súťaže v prednese poézie a prózy v organizácii ASSŽ, na Medzinárodnej súťaži Vansovej Lomnička v B. Bystrici. Priniesla si odtiaľ aj bronzu, aj striebro a zlato. Zapísala ako prebiehajú súťaže a svoje dojmy z nich.
Zuzana Dudková rada píše, so svojimi prácami sa neraz zúčastnila literárneho stretnutia v Pivnici a tentoraz si zaspomínala na niektoré aktivity Spolku žien Slovenka.
Na záver prvej časti programu Marína Zahorcová, mladá hložianska speváčka, členka KOS Jednota z Hložian, zaspieva jednu ľudovú pesničku.
10rokovSlovenka-04.jpg
 
Na začiatku jubilejného roka, predstavujeme náš tretí (a posledný) receptár z cyklu tradičných jedál. Sú v ňom recepty pečených a pražených jedál a jedál pripravovaných v sedliackej peci.
Recepty zapisovali naše členky, ich mamy a staré mamy. Zhrnula ich Mária Francistyová a Zuzana Medveďová Koruniaková lektorovala pripavené recepty. Na príprave knihy sa podieľali aj Davor Kovalčík – dizajn a tlačiareň Ondrej Print z Hložian.
Pri príprave tohto receptára sme mali problém zadovážiť dostatočný počet receptov, z celkom praktického dôvodu: 
- Po prvé, kedysi sa oveľa viacej varilo, teda jedli sa teplé varené jedlá a menej sa jedlá pripravovali pečením či pražením.
- Po druhé, mnohé z receptov sú spracované v predchádzajúcich dvoch kuchárkach, keďže sa veľká časť varených jedál kedysi priprávala aj v sedliackej peci (teda pečením). Taktiež sa aj väčší počet, v prvom rade kysnutých koláčov, kedysi piekol v sedliackej peci a zapísané sú v kuchárke Kolo hier a koláčov.
V knihe Kolo hier a koláčov je zahrnutých zo 60 receptov rôznych múčnikov, v kuchárke Kyslovka so svadobnými vinšami a iné varené jedlá je zahrnutých zo 70 receptov, kým v kuchárke Tradičné pečené a pražené jedlá a jedlá pripravované v sedliackej peci je zahrnutých 38 recetpov, no o to je bohatšia fotografiami.
10rokovSlovenka-06.jpg
Niežeby si niekto pomyslel, že je to posledná naša kniha. To nie. Ako som spomenula, začali sme s prípravou monografie Spolku, ktorou by sme chceli zakončiť tento jubilujúci rok. Už na nasledovný rok je v pláne pripraviť receptár zemiakových koláčov ktoré boli pripravované pre podujatie Zemiakové hody, ktoré tohto roku bude po tretíkrát poriadane na začiatku jesene.
 
Dnes máme tiež radosť, že vám môžeme predstaviť našu obohatenú zbierku krojov. Ušili sme 8 kompletov krojov pozostávajucich z kartúnky, šlingerky a ručne vyšívaného oplecka. Materiál pre kartúnky bolo najťažie zadovážiť a kúpili sme ho v Česku za pomci našich priateliek z Holíča. Potom sa už naše členky dali do práce. Vyšívali sme, šili a dnes sa vám naša spevácka skupina predstavila v nových krojoch. Iba zástery sme si vypožičali z našej bohatej zbierky starodávnych krojov.
Za toto bohatstvo priložené do našej zbierky zachovávania tradície a kultúry na tunajších priestoroch ďakujeme Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý tieto aktivity finančne podporil a našim členkám ktoré priložili ruky a nešporili na čase aby sme sa dnes mohli tešiť z týchto pokladov.
10rokovSlovenka-07.jpg
 
10rokovSlovenka-08.jpg
 
10rokovSlovenka-09.jpg
 
10rokovSlovenka-11.jpg
 
10rokovSlovenka-12.jpg