Asociácia slovenských spolkov žien

Jesenné aktivity Spolku žien Slovenka z Hložian
Streda, 03 December 2014

Spolok žien Slovenka v jesennom období zorganizoval niekoľko významných aktivít.

Zemiakové hody

Koncom októbra (26.10.2014)Slovenky organizovali Zemiakové hody, na ktoré boli povolané aj hosťky z Petrovca, Kulpínu, Pivnice, Padiny, Silbašu a Begeču. Pre hody členky Slovenky a hosťky pripravili rôzne pečivá zo zemiakov, ktoré sme mali príležitosť vychutnávať počas celého večierka.  Súťaž v odhade váhy zemiaka, našúpanej najdlhšej šupke  a vo jedení zemiakvých rezancov prebiehala vo veselej nálade a silnej konkurencii predstaviteliek všetkých prítomných spolkov žien. Najviac bodov získali Silbašanky a tak sa stali víťazkami súťaže. Tombolové lístky šťastným výhercom priniesli kvalitnú zeleninu a ovocie, zaváraniny a ďalšie domáce výrobky, ktorým sa všetci tešili.

Zemiakové hody

Zemiakové hody

Zemiakové hody

Zemiakové hody

Ďalšie významná akcia bola výsadba stromkov na hložianskom cintoríne, na ulici maršala Tita a ulici Ľudevíta Dudka. Táto akcia bola podporená z Fondácie Trag z Belehradu v rámci projektu Najkrajšia cesta do školy, ktorý bol realizovaný počas leta. Jesennú časť výsadby  členky Slovenky  realizovali spoločne s predstaviteľmi Združenia poľnohospodárov, Združenia ekológov, Dobrovoľného hasického spolku, Komunálneho podniku Gloakvalis z Hložian a Direkcie pre stavebné a cestné hospodárstvo z B. Petrovca (pripravili projekt pre výsdabu).

Výsadba stromkov na hložianskom cintoríne

Výsadba stromkov na hložianskom cintoríne

Výsadba stromkov na hložianskom cintoríne

Výsadba stromkov na hložianskom cintoríne

Výsadba stromkov na hložianskom cintoríne

V minulý víkend, 28. – 30. 11.2014 osem členiek Slovenky pobudlo v okrese Holíč na návšteve krajskej a okresnej organizácii Únie žien Holíč. Delegáciu Spolku žien Slovenka privítala predsedníčka krajskej a okresnej organizácie Únie žien  Marta Kubinová a primátor mesta Holíč Zdenko Čambala. Počas tejto návštevy Slovenky navštívili dedinku Radimov. V Radimove prebiehal prvý  koncert vianočných a ľudových piesní dychovky Búranka z Borského Mikuláša. V tretí deň návštevy  sa členky Slovenky zúčastnili predajnej výstavy koláčov- plnkových rezov v mestečku Gbely  taktiež v okrese Holíč. Z oboch podujatí  sme si priniesli krásne dojmy, veľa nových známosti a silný pocit spolupatričnosti. Nasledovné stretnutie bude  už na rok, na Tereziánskych dňoch v Holíči a na Zemiakvých hodoch v Hložanoch.

Návšteva okresu Holič

Návšteva okresu Holič

Návšteva okresu Holič

Návšteva okresu Holič

Návšteva okresu Holič

Okrem spomenutých aktivít, členky Slovenky sa zúčastnili na podujatiach iných spolkov žien, na svojich dielňach pripravovali a priprávajú suveníry pre nastávajúce vianočné sviatky a končia sa aj dva ďalšie projekty podporené z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Do konca roka bude vytlačený ďalší receptár a ušité budú modré kartúnky pre spevácku skupinu Spolku.

 Hložany december 2014

Viera Miškovicová