Asociácia slovenských spolkov žien

Najkrajšia cesta do školy
Piatok, 18 Júl 2014
najkrajsia-cesta-01.jpg
Spolok žien Slovenka v Hložanoch sa vyznačuje bohatou a pestrou paletou aktivít v rámci, ktorých realizoval aj početné projekty. Nimi neprispieva iba svojmu menu, ale aj celému prostrediu v ktorom pôsobí. Inak doterajšie projekty boli späté s kultúrnym dedičstvom, gastronómiou, vidieckou turistikou, rodovou rovnosťou, ekonomickým posilňovaním žien a naposledy spolok realizoval prvú časť projektu pomenovaného Najkrajšia cesta do školy. Finančne projekt podporila nadácia Trag. 
Projekt je zameraný hlavne na skrášlenie a skvalitnenie životného prostredia. V rámci projektu odznelo aj niekoľko prednášok. Prvá časť projektu odštartovala 23. júna prednáškou na tému Občianska participácia v oblasti ochrany životného prostredia, ktorú pripravil Slobodan Martinović zo Strediska pre politické výskumy - Argument. 
najkrajsia-cesta-02.jpg
 
najkrajsia-cesta-03.jpg
 
najkrajsia-cesta-04.jpg
Projekt bol prevažne zameraný na najmladších. Zhruba 20 detí rôzneho veku účinkovalo vo výtvarnej dielni, v ktorej rôznymi technikami kreslili svoju dedinu, cestu do školy, rieku Dunaj a jej nábrežie... Pastelky, vodové farby atp. s ktorými maľovali im zostali na pamiatku, tiež každý účastník dostal aj tričko a najúspešnejších aj odmenili. Túto dielňu viedla učiteľka vo výslužbe Zuzana Galambošová. Spolok realizoval aj ekologický týždeň v rámci ktorého usporiadali dielňu výroby aranžmánov z domácich a poľných kvetov a tráv ako aj prednášku o úprave zelených verejných plôch na dedine, ktorá zahrnula aj úpravu záhrad, priedomí, ulíc a parkov. Prednášku a dielňu mali na starosti magisterka hortikultúry Agneš Potkonjaková a dipl.ing.hortikultúry Jasna Atanackovićová z Nového Sadu. Prvú časť projektu Spolok žien Slovenka ukončil včera. Pribudla aj nová ekologická schránka na eko poznámky na Dome kultúry, vynovená oznamovacia skriňa na vchode do kultúrneho domu s fotografiami projektových aktivít. Pred domom kultúry odznel krátky program, v ktorom nevystal ani primeraný prednes členky spolku Jasminy Šepšovej. Zároveň bola prezentovaná aj časť aktivít realizovaných v rámci projektu.
najkrajsia-cesta-05.jpg
Obecenstvu ich priblížila predsedníčka spolku Slovenka Viera Miškovicová. Prezentácia projektu v pondelok 14. 07. 2014 pokračovala v priestoroch kaviarne Pod lipami, kde bola výstava výtvarných prác detí z dielne ako aj výstava fotografií kvetinových aranžmánov, ktoré vznikli na jedenej z dielní. Podrobnejšie projekt predstavila sama predsedníčka spolku Viera Miškovicová. Týmto projektom všetky členky a členovia dostali tričká z logom spolku a nápisom Moje Hložany. Rovnako tričká získajú aj účastníci druhej časti projektu na jeseň, keď sa bude konať vysádzanie rastlín v strede dediny, ulice Maršala Tita, dokončenie výsadby stromkov na ulici Ľudevíta Dudka a úprava cintorína. Budú zapojení aj tentoraz predstavitelia mládežníckeho združenia Ideál klub, poľnohospodári, združenie ekológov Ekos, Dobrovoľný hasičský spolok, Miestna organizácia penzistov... 
Na promočnom večierku boli aj odborné prednášky dipl.ing Dany Majerovej z obecného riaditeľstva pre stavebné pozemky, cestné hospodárstvo a komunálne činnosti a obecnej inšpektorky pre ochranu životného prostredia Tatiany Miliny Turanovej. 
najkrajsia-cesta-06.jpg
 
najkrajsia-cesta-07.jpg
 
najkrajsia-cesta-08.jpg
V nastávajúci piatok 18.07.2014 v kaviarni Pod lipami a na ihrisku vedľa trhoviska osobitnou aktivitou či akciou najmladší Hložanci za pomoci animátora Novaka Sikimića vysadia niekoľko sadeníc a rovnako tak sa budú rozprávať o svojom životnom prostredí, čiže o tom ako si ho budú aj naďalej chrániť ale aj vylepšovať.