Asociácia slovenských spolkov žien

Z Konferencie v Subotici - Rodovosť a rozvoj v Srbsku
Streda, 27 Jún 2012

Prof. Dr. Tatjana Đurićová-Kuzmanovićová, jedna z prednášateliek na podujatí

 

V rámci projektu Integrácia rodovej rovnosti a lokálne rozvojové plánovanie mesta Subotica a obcí Kula a Kovin, Asociácia pre ženskú hospodársku iniciatívu Femina Creativa zo Subotice v dňoch 22. a 23. júna usporiadala záverečnú konferenciu pod názvom Rodovosť a rozvoj v Srbsku. 
Jeden z výsledkov tohto projektu sú vypracované akčné plány na zlepšenie socio-ekonomického postavenia žien, ktoré schválili obecné orgány v Kule a v Kovine. V projekte účinkovala aj agentúra UN Women, ktorej cieľom bolo pozdvihnúť ženy na trhu práce a rodovej rovnosti. Podľa ich výskumov ženy sú v čele 26 percent všetkých aktívnych dielní a podnikov, ktoré sa nachádzajú v súkromnom vlastníctve. 
Rodovost-a-rozvoj-v-Srbsku-2.jpg
Na konferencii sa v rámci Združení žien z celej Vojvodiny zúčastnili aj členky Ženského spolku z Kovačice a Spolku žien z Padiny. Tento projekt podporili, a mali v ňom aj účasť i mestská rada pre medzinárodnú a regionálnu spoluprácu, ako i Pokrajinský sekretariát pre prácu, zamestnávanie a rodovú rovnosť. Počas tejto dvojdňovej konferencie účastníčky si mohli vypočuť prezentácie, ktoré pripravili prednášateľky: Ružica Rudićová-Vranićová, riaditeľka Asociácie Femina Creativa, Erika Kudlíková, riaditeľka Kancelárie pre lokálny a ekonomický rozvoj Subotice, Anita Beretićová, námestníčka pokrajinského tajomníka pre prácu, zamestnávanie a rodovú rovnosť, Nevena Ivanovićová z agentúry UN Women, prof. Dr. Marina Blagojevićová-Hughsonová, prof. Dr. Tatjana Đurićová-Kuzmanovićová, psychologička Ivana Stankovićová, konzultantka Tatjana Obradovićová-Tošićová a Anica Marcikićová, koordinátorka Regionálneho strediska v Subotici.
V rámci tohto projektu vznikla aj publikácia Ženy a muži v Srbsku autorky Maríny Blagojevićovej, sociologičky, ktorá vyzdvihla, že kniha je vypracovaná so zámerom priblížiť túto tému širšiemu kruhu užívateľov rodovej rovnosti a poukázať na jej význam a obmedzenia.
Rodovost-a-rozvoj-v-Srbsku-3.jpg
 
Rodovost-a-rozvoj-v-Srbsku-4.jpg
 
A. Chalupová