Asociácia slovenských spolkov žien

Sto rokov pôsobenia ženského spolku Kovačica vyjadrené ručnými prácami
Streda, 15 Júl 2020

ostatne-26.jpg

Ženský spolok Kovačica bol založený 04. júla ešte v dávnom roku 1920, ako prvý zo spolkov v Kovačici po období maďarizácie so zámerom zachovávať slovenskú ľudovú tradíciu. Za tým účelom ženy vždy do rúk brali ihlu a pestrofarebné nite a na plátne vytvárali krásu. Vznikali tak prekrásne ozdobné a pre domácnosť úžitkové predmety, zachoval sa tak tradičný slovenský kroj.

100 rokov vystava-13.jpg

Presne o sto rokov neskôr, dňa 04. júla členky ženského spolku Kovačica oslávili storočnicu pôsobenia spolku nainštalovanou výstavou Kovačické šikovnice. Ústredná manifestácia sa konala na nádvorí Galérie insitného umenia, kde členky privítali hostí hymnickou piesňou nášho spolku „Či to zvony zvonia“. Uvítacie slovo mala predsedníčka spolku Zuzana Jonášová, ktorá sa poďakovala všetkým, ktorí pomohli aby sa aj v týchto neprajných časoch storočnica predsa priliehavo oslávila. Stručne o storočnej činnosti spolku informovala podpredsedníčka Katarína Lenhartová-Petríková a slova sa ujali aj hostia: predseda Zhromaždenia obce Kovačica Zlatko Šimák, predseda Miestneho spoločenstva Adam Jonáš, pán farár kovačický Martin Bajza, predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka a výstavu slávnostne otvorila riaditeľka GIU Anna Žolnajová-Barcová. Priliehavé básne prečítali pani učiteľka Mária Kotvášová-Jonášová a moderátorka programu Anička Chalupová.  Členky speváckej skupiny ženského spolku spestrili program piesňami o žene.

Výstava-18.jpg

V podkroví Galérie prítomní mohli nahliadnuť do činnosti spolku vyjadrenej ručnými prácami. Sú tu predmety – výšivky, kroje, mužský a ženský svadobný odev, párta – ktoré datujú od založenia spolku ale i staršie. Výstava bude sprístupnená nasledovné dva mesiace.

Po oficiálnej časti nasledovala aj zábava, na ktorej členky podelili darčeky a Ďakovné listy všetkým, s ktorými úspešná spolupráca pretrvá  va už dlhý rad rokov.

100 rokov vystava-10.jpg

program-6.jpg

Výstava-15.jpg

Výstava-1.jpg