Asociácia slovenských spolkov žien

Promocia knihy 90 rokov Ženskeho spolku Kovačica
Sobota, 09 Apríl 2011

promocia-knihy-90-1.jpg

V sobotu 5. marca o 16 h sa v miestnostiach Ženskeho spolku v Kovačici konala promocia novej publikacie tohto združenia - kniha ktora svedči o celych 90 rokov jestvovania a aktivit Ženskeho spolku Kovačica. Kniha je vydana za pomoci Uradu pre Slovakov žijucich v zahraniči z Bratislavy, Ustavu pre kulturu Vojvodinskych Slovakov z Noveho Sadu, Obci Kovačica a vytlačil ju Širka-print z Padiny.
Uvodom sa host'om a pritomnim prihovorila predsednička spolku, Zuzana Jonašova. O projekte hovorila Zuzana Hrkova, byvala predsednicka spolku a koordinatorka projektu. O knihe hovorila jej hlavna a zodpovedna redaktorka, Zuzana Čižikova. Časti z knihe prečitali Katarina Stanova a Maria Kotvašova-Jonašova. Promociu krasnym spevom obohatili i žiački Z.Š. Mladych pokoleni v Kovačici, ktore pod taktovkou učitel'a Pavla Tomaša predviedli dva spleti slovenskych l'udovych piesni.

promocia-knihy-90-2.jpg

Pozdravny prejav mali aj cteny hostia: konzulka Slovenskej republiky v Srbsku, Katarina Stehlikova, podpredseda Vlady AP Vojvodiny, Martin Zloch a predsednička Asociacie slovenskych spolkov žien (ASSŽ), L'udmila Berediova-Stupavska. Na promocii boli pritomny aj nasledovny hostia (okrem spomenutych): pani fararka Ana Petrakova, predseda Obce Kovačica Miroslav Krišan, predseda Zhromaždenia Obce Kovačica Jan Puškar, riadit'el'ka Obecnej knižnice Maria D'urišova, predsednička MOMS-Kovačica Zuzana Lenhartova, predstavitelia/predstavitel'ky slovenskych ženskych spolkov z Bački (Bačskeho Petrovca, Kysaču, Hložian, Pivnice...), Sriemu (Starej Pazovy) a Banatu (Vojlovia, Hajdušica, Padina,...) a domace - členky Ženskeho spolku v Kovačici. Taktiež aj media: televizija Vojvodina - slovenska redakcia, lokalna RTV OK a slovensky tyždennik Hlas l'udu. Zaverom boli udelene vytlačky autorom a ctenym host'om.
Po prezentacii nasledoval koktail.


promocia-knihy-90-3.jpg

promocia-knihy-90-4.jpg

Autorka tekstu: Mariana Gajanova, členka
Fotografie: Anička Chalupova (promocia) a členky