Asociácia slovenských spolkov žien

Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy pre Banát
Streda, 05 Apríl 2017

regionalna-sutaz-banat.jpg

Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy pre Banát bola uskutočnená dňa 01.apríla 2017 v miestnostiach ženského spolku Kovačica. Prítomných privítala predsedníčka spolku Zuzana Jonášová a prihovorila sa aj Elenka Haníková – predsedníčka padinského spolku žien. Organizáciu tohto podujatia mala na starosti Zuzana Hrková.  Tejto súťaže sa zúčastnilo 9 kandidatiek:
• v prednese poézie v mladšej kategórii 16 – 25 rokov zúčastnili sa Emília Žigićová z Vojlovice a Alexandra Čížiková z Kovačice,
• v prednese poézie v kategórii ponad 25 rokov zúčastnili sa Katarína Šuľová, Katarína Petrášová, Elenka Ďurišová a Anička Strehovská z Padiny a Anita Jonášová-Mišićová z Bieleho Blata,
• v prednese prózy  v kategórii ponad 25 rokov zúčastnili sa Martina Valentová z Padiny a Maržena Žiaková z Kovačice.
Odborná porota, ktorá pracovala v zložení  Zuzana Lenhartová – profesorka slovenčiny, Mária Kotvášová-Jonášová – profesorka slovenčiny a Ružena Kraticová profesorka srbčiny vo výslužbe, rozhodla, že na finálovú súťaž postúpili nasledovné kandidátky:  Alexandra Čížiková,  Anička Strehovská a  Maržena Žiaková, ktoré budú banátske predstaviteľky na finálovej súťaži v prednese poézie a prózy.
 
 
Katarína Lenhartová-Petríková