Asociácia slovenských spolkov žien

Čaro višieň v Silbaši
Streda, 17 Jún 2015
Caro-visien-Aktiv-zien--spevacka-skupina.jpg
Ako vymyslený, horúci deň na pohodové chvíle silbašského podujatia Čaro višieň. V Silbaši, v Dome kultúry, v nedeľu 14.júna prebiehali tradičné hody, po šiestykrát, ktorými Silbašania aj tentokrát vzdali hold jej výsosti višni, bez ktorej sa sotvaže zaobíde naša domácnosť. V rámci osláv bol kultúrno-umelecký program, tancovalo sa, spievalo, hrali scénky. Hneď na vchode Domu kultúry vystavovali Spolky žien výšivky, a iné ručné práce. Boli tu aj výrobky z višieň: koláče, kompόty, lekváre, likéry. Hody sa skončili v Poľovníckom dome večerou. Všetko to v organizácii Aktívu žien zo Silbaša.
Prítomných v publiku v mene domáceho Aktívu žien privítala  predsedníčka Katarína Ušiaková. Povedala, že ich spolok svojou prácou pestuje tradície Slovákov a Srbov a obyčaje dediny. Uvítala členky Spolkov žien z Hložian, Lalite, Pivnice, Iloka, zo Starej Pazovy a Obrovca,  ktoré si už upravili svoje stánky ručnými prácami, sladkými koláčmi a višňami, a ktoré si prítomní mohli ochutnať. Tiež svoj súkromný stánok ručných prác mala i Milina Demiterová. Uvítaná bola aj predsedníčka Miestneho spoločenstva Milica Zeljkovićová, riaditeľ NVU Hlasu ľudu Samuel Žiak, pani farárka Evanjelickej cirkvi Jasmína Kotasová Medveďová s manželom.
 Podujatie otvoril pán Samuel Žiak
 

Podujatie otvoril pán Samuel Žiak

Pani Milica Zeljkovićová sa prítomným prihovorila slovami radosti z podujatia, z  mnohopočetných prítomných v sieni,  peknej spolupráce so silbašským Aktívom žien a z jej nádherných žien.  Popriala im, aby toto podujatie trvalo ešte veľa rokov.
Riaditeľ NVU Hlasu ľudu Samuel Žiak skratka prezentoval noviny a vyjadril radosť zo skutočnosti, že novinári mali dôvod prísť aj do Silbaša. V minulosti vraj bolo viac podujatí v Silbaši, ako Bostaniáda, Zakvitla čerešňa, a poprial Silbašanom, aby podobných podujatí bolo viac v budúcnosti.  Okrem iného aj z dôvodu prilákať novinárov, významných politikov, a vprvomrade aby sa robilo niečo pekné. Pochválil úsilie žien, ktoré povzbudili a pohli Silbašanov k akcii, a organizujú nielen Čaro višieň, ale aj iné činnosti. Veľmi je dôležité, aby sa dalo verejnosti vedieť o bohatstvách a hodnotách tohto prostredia. Týmto príhovorom otvoril podujatie. 
Folklόrny súbor Miroslava Antića
 
Folklόrny súbor Miroslava Antića
 
Záber zo scénky OD Silbaš
Záber zo scénky OD Silbaš
 
DFS Silbašaník
DFS Silbašaník
 
V rámci kultúrno-umeleckého programu najprv vystúpila najmladšia skupina Centra pre kultúru, tradície a umenia Miroslava Antića tancami z Vojvodiny. Po nich Detský folklόrny súbor Silbašaník zaujímavou choreografiou, potom Ochotnícke divadlo Silbaš dvomi scénkami, členky domáceho Aktívu žien slovenskými ľudovými piesňami. Mladší folklόrny súbor Centra  Miroslava Antića zapôsobil tancami zo Srbska, Jaroslava Širková predniesla báseň Až rozkvitnú čerešne, starší folklόrny súbor Centra Miroslava Antića zatancoval tance z Leskovca. Členky Aktívu žien ukázali svadobný obyčaj, ktorým sa predstavili v Laliti, na Krojovej zábave. Po srbsky zaspievala piesne skupina Vivat, žiaci ZŠ zarecitovali báseň a predviedli bod, ktorým sa zúčastnili podujatia Ja imam talenat. Nakoniec sa predsedníčka Aktívu žien poďakovala všetkým sponzorom. 
Čaro višieň si našlo cestu k srdciam prítomných domácich Silbašanov, ako aj cezpoľných hostí. Z potleskov publika bolo vidno, že toto prostredie je žiadostivé takýchto a podobných programov. Tým viac hŕstke žien, ktoré priložili ruky k akcii patrí obrovský obdiv.
 
Elena Hložanová
 
fotografoval Rastislav Kopčok