Asociácia slovenských spolkov žien

Regionálna súťaž žien recitátoriek z Banátu
Pondelok, 01 Apríl 2019

regionalna-sutaz-zien-recitatoriek-z-banatu1.jpg

V PADINE

Z regionálnej súťaže postúpili tri recitátorky

Na finálovej súťaži v Báčskom Petrovci ženy z Banátu budú prezentovať tri básne a jednu prózu.

V poslednú marcovú nedeľu aktuálneho roku sa v sieni Miestneho spoločenstva v Padine usporiadal 12. ročník regionálnej recitačnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pre banátske ženy, ktorej sa zúčastnili iba recitátorky z Padiny. Po úvodnom príhovore Eleny Haníkovej, predsedníčky Spolku žien v Padine, ktorá zaželala účastníčkam úspešný výkon, vystúpili iba štyri recitátorky. Ich prednes sledovala a hodnotila posudzovacia komisia v zostave: prof. Zuzana Kotvášová, učiteľka Anna Halajováanovinárka Anička Chalupová. Po krátkom príležitostnom programe Obecnej knižnice, pobočke v Padine, venovanom osobnostiam Albertovi Martišovi a Jozefovi Holúbekovi, posudzovacia komisia rozhodla, aby na finálovú súťaž, okrem Elenky Ďurišovej, ktorá prezentovala výber básní autora Ladislava Čániho, postúpila mladá padinská herečka Anastazija Ondríková, ktorá sa predstavila v  rámci mladšej vekovej kategórie 16 až 25 rokov s básňami Len tak autora Miroslava Válku a Nepozriem viac od Ivana Krasku. Predstaviteľkou staršej vekovej kategórie v prednese poézie 25 rokov a staršie bola aj Anička Strehovská, ktorási svoje recitačné vlohy vyskúšala výberom básní autorky Maši Haľamovej. Na tomto nekaždodennom literárnom sviatku Irena Ondríková, recitátorka v staršej vekovej kategórii, predniesla prózu Kohútova robota autorky Vandy Rozenbergovej.

Regionálnu recitačnú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy pre ženy z Banátu, ktorú organizovali spoločne Asociácia slovenských spolkov žien a  Spolok žien v Padine, moderovala Anna Slivková.

 

Najnovšie správy

Správa z Dielne pšenice – výroba úžitkových predmetov zo slamy a príprava jedál zo zrna pšenice

14. Október 2021 Aktivity
Dielňa bola realizovaná v Báčskom Petrovci 18.09.2021 roku od 9,00-17,00 hodiny v priestoroch Spolku petrovských žien a pri príležitosti osláv 100 rokov od…
Viac...

Správa zo zasadnutia zhromaždenia Asociácie slovenských spolkov žien

05. Júl 2021 Aktivity
Výročné zhromaždenie Asociácie sa konalo v Hajdušici 26. Júna 2021 roku so začiatkom o 11,00 hodine, za prítomnosti predstaviteliek 18 spolkov žien, členiek…
Viac...

Dielňa - Kukurica a jej význam v človekovom živote

07. December 2020 Spolok žien zo Starej Pazovy
Dielňa je uskutočnená v slovenskom Národnom dome, v miestnostiach Spolku, so začiatkom o 10,00 hodine. Vzhľadom na situáciu s pandémiou, uctievali sme všetky…
Viac...

Správa z dielne Edukácia

20. November 2020 Aktivity
SPRÁVA z dielne ASSŽ, ktorá prebiehala v Hložanoch dňa 17.10.2020 roku od 10,00 – 17,00 hodiny Dielňa pod názvom Edukácia, dielne a družba žien z rôznych častí…
Viac...

Informácia z dielne kukurice v Padine, 2020

20. November 2020 Spolok žien z Padiny
Edukácia a družba žien z Vojvodiny na tému rovina, kukurica a jej použitie vo výžive a výrobe špecifických vojvodinských suvenirov, je projekt ktorým Asociácia…
Viac...

Sto rokov pôsobenia ženského spolku Kovačica vyjadrené ručnými prácami

15. Júl 2020 Ženský spolok Kovačica
Ženský spolok Kovačica bol založený 04. júla ešte v dávnom roku 1920, ako prvý zo spolkov v Kovačici po období maďarizácie so zámerom zachovávať slovenskú…
Viac...

Sústrastné vyjadrenie

14. Január 2020 Aktivity
Anuška Šimonová, predsedníčka Klubu žien z Bieleho Blata Človek je nie pánom svojich dní. Máme pred sebou svoje plány, túžby a priania. Niekedy sa to však…
Viac...