Asociácia slovenských spolkov žien

Regionálna súťaž žien recitátoriek z Banátu
Pondelok, 01 Apríl 2019

regionalna-sutaz-zien-recitatoriek-z-banatu1.jpg

V PADINE

Z regionálnej súťaže postúpili tri recitátorky

Na finálovej súťaži v Báčskom Petrovci ženy z Banátu budú prezentovať tri básne a jednu prózu.

V poslednú marcovú nedeľu aktuálneho roku sa v sieni Miestneho spoločenstva v Padine usporiadal 12. ročník regionálnej recitačnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pre banátske ženy, ktorej sa zúčastnili iba recitátorky z Padiny. Po úvodnom príhovore Eleny Haníkovej, predsedníčky Spolku žien v Padine, ktorá zaželala účastníčkam úspešný výkon, vystúpili iba štyri recitátorky. Ich prednes sledovala a hodnotila posudzovacia komisia v zostave: prof. Zuzana Kotvášová, učiteľka Anna Halajováanovinárka Anička Chalupová. Po krátkom príležitostnom programe Obecnej knižnice, pobočke v Padine, venovanom osobnostiam Albertovi Martišovi a Jozefovi Holúbekovi, posudzovacia komisia rozhodla, aby na finálovú súťaž, okrem Elenky Ďurišovej, ktorá prezentovala výber básní autora Ladislava Čániho, postúpila mladá padinská herečka Anastazija Ondríková, ktorá sa predstavila v  rámci mladšej vekovej kategórie 16 až 25 rokov s básňami Len tak autora Miroslava Válku a Nepozriem viac od Ivana Krasku. Predstaviteľkou staršej vekovej kategórie v prednese poézie 25 rokov a staršie bola aj Anička Strehovská, ktorási svoje recitačné vlohy vyskúšala výberom básní autorky Maši Haľamovej. Na tomto nekaždodennom literárnom sviatku Irena Ondríková, recitátorka v staršej vekovej kategórii, predniesla prózu Kohútova robota autorky Vandy Rozenbergovej.

Regionálnu recitačnú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy pre ženy z Banátu, ktorú organizovali spoločne Asociácia slovenských spolkov žien a  Spolok žien v Padine, moderovala Anna Slivková.