Asociácia slovenských spolkov žien

Regionálna recitačná súťaž
Piatok, 01 Apríl 2016

padina-1.jpg

V nedleľu 27. marca sa v miestnostiach Miesného spoločenstva usporiadala regionálna recitačná súťaž v organizácii Ženského spolku Padina. Vystúpili interpretky z Padiny, Kovačice, Hajdušice a Bielého Blata. V prednese poézie v mladšej vekovej kategórie vystúpili Aleksandra Čížiková z Kovačice a Iveta Galasová z Padiny. Predstaviteľkámi staršej vekovej kategórie v prednese poézie boli Katarína Šuľová z Padiny, Anička Strehovská z Padiny, Kristína Márková z Hajdušice a Anita Jonášová Mišićová z Bielého Blata. Danica Vrbová z Hajdušice vystúpila ako interpretka próze v mladšej vekovej kategórie a v staršej vekovej kategórie vystúpili Blažena Žiaková z Kovačice a Anna Slivková z Padiny. 

Súťaženie moderovala Marka Galasová a na začiatku sa s motivujúcími slovami prihovorila predsedníčka Spolku žien z Padiny Elena Haníková. Členky poroty boli profesorka slovenského jazyka a spisovateľka Mária Kotvášová Jonášová, profesorka slovenského jazyka Zuzana Kotvášová a knihovníčka Eva Taubertová. Kritériumi podľa ktorých boli hodnotené interpretácie boli nasledovné: interpretácia, umelecká hodnota prednesu, zrozumiteľnosť výslovnosti a jazyková hodnota. Mária Kotvášová Jonášová v mene poroty, pochválila tochtoročné interpretky a skrze výnimočnej kvality tochtoročných prednesov navrhla, aby z každej kategórie postúpili po dve súťažiace. Tak v prednese poézie v mladšej vekovej kategórie postúpili obe súťažiace, Aleksandra Čížiková a Iveta Galasová. Zo staršej vekovej kategórie postúpili Anita Jonášová Mišićová a Anička Strehovská. V prednese prózy v mladšej vekovej kategórie ďalej postúpila Danica Vrbová a zo staršej Anna Slivková a Blažena Žiaková. Členky poroty dodali, že trvajú na tom, aby postúpili všetky navrhnuté kandidátky, aj napriek obavám, či sa s ích rozhodnutím zhodnú aj členky poroty, ktoré budú na celoregionálnej súťaži, ktorá má byť v Báčskom Petrovci. 

Elenka Ďurišová

padina-2.jpg

 

Prihovor predsedníčky Eleny Haníkovej