Asociácia slovenských spolkov žien

Regionálna recitačná súťaž
Piatok, 01 Apríl 2016

padina-1.jpg

V nedleľu 27. marca sa v miestnostiach Miesného spoločenstva usporiadala regionálna recitačná súťaž v organizácii Ženského spolku Padina. Vystúpili interpretky z Padiny, Kovačice, Hajdušice a Bielého Blata. V prednese poézie v mladšej vekovej kategórie vystúpili Aleksandra Čížiková z Kovačice a Iveta Galasová z Padiny. Predstaviteľkámi staršej vekovej kategórie v prednese poézie boli Katarína Šuľová z Padiny, Anička Strehovská z Padiny, Kristína Márková z Hajdušice a Anita Jonášová Mišićová z Bielého Blata. Danica Vrbová z Hajdušice vystúpila ako interpretka próze v mladšej vekovej kategórie a v staršej vekovej kategórie vystúpili Blažena Žiaková z Kovačice a Anna Slivková z Padiny. 

Súťaženie moderovala Marka Galasová a na začiatku sa s motivujúcími slovami prihovorila predsedníčka Spolku žien z Padiny Elena Haníková. Členky poroty boli profesorka slovenského jazyka a spisovateľka Mária Kotvášová Jonášová, profesorka slovenského jazyka Zuzana Kotvášová a knihovníčka Eva Taubertová. Kritériumi podľa ktorých boli hodnotené interpretácie boli nasledovné: interpretácia, umelecká hodnota prednesu, zrozumiteľnosť výslovnosti a jazyková hodnota. Mária Kotvášová Jonášová v mene poroty, pochválila tochtoročné interpretky a skrze výnimočnej kvality tochtoročných prednesov navrhla, aby z každej kategórie postúpili po dve súťažiace. Tak v prednese poézie v mladšej vekovej kategórie postúpili obe súťažiace, Aleksandra Čížiková a Iveta Galasová. Zo staršej vekovej kategórie postúpili Anita Jonášová Mišićová a Anička Strehovská. V prednese prózy v mladšej vekovej kategórie ďalej postúpila Danica Vrbová a zo staršej Anna Slivková a Blažena Žiaková. Členky poroty dodali, že trvajú na tom, aby postúpili všetky navrhnuté kandidátky, aj napriek obavám, či sa s ích rozhodnutím zhodnú aj členky poroty, ktoré budú na celoregionálnej súťaži, ktorá má byť v Báčskom Petrovci. 

Elenka Ďurišová

padina-2.jpg

 

Prihovor predsedníčky Eleny Haníkovej

 

Najnovšie správy

Správa z Dielne pšenice – výroba úžitkových predmetov zo slamy a príprava jedál zo zrna pšenice

14. Október 2021 Aktivity
Dielňa bola realizovaná v Báčskom Petrovci 18.09.2021 roku od 9,00-17,00 hodiny v priestoroch Spolku petrovských žien a pri príležitosti osláv 100 rokov od…
Viac...

Správa zo zasadnutia zhromaždenia Asociácie slovenských spolkov žien

05. Júl 2021 Aktivity
Výročné zhromaždenie Asociácie sa konalo v Hajdušici 26. Júna 2021 roku so začiatkom o 11,00 hodine, za prítomnosti predstaviteliek 18 spolkov žien, členiek…
Viac...

Dielňa - Kukurica a jej význam v človekovom živote

07. December 2020 Spolok žien zo Starej Pazovy
Dielňa je uskutočnená v slovenskom Národnom dome, v miestnostiach Spolku, so začiatkom o 10,00 hodine. Vzhľadom na situáciu s pandémiou, uctievali sme všetky…
Viac...

Správa z dielne Edukácia

20. November 2020 Aktivity
SPRÁVA z dielne ASSŽ, ktorá prebiehala v Hložanoch dňa 17.10.2020 roku od 10,00 – 17,00 hodiny Dielňa pod názvom Edukácia, dielne a družba žien z rôznych častí…
Viac...

Informácia z dielne kukurice v Padine, 2020

20. November 2020 Spolok žien z Padiny
Edukácia a družba žien z Vojvodiny na tému rovina, kukurica a jej použitie vo výžive a výrobe špecifických vojvodinských suvenirov, je projekt ktorým Asociácia…
Viac...

Sto rokov pôsobenia ženského spolku Kovačica vyjadrené ručnými prácami

15. Júl 2020 Ženský spolok Kovačica
Ženský spolok Kovačica bol založený 04. júla ešte v dávnom roku 1920, ako prvý zo spolkov v Kovačici po období maďarizácie so zámerom zachovávať slovenskú…
Viac...

Sústrastné vyjadrenie

14. Január 2020 Aktivity
Anuška Šimonová, predsedníčka Klubu žien z Bieleho Blata Človek je nie pánom svojich dní. Máme pred sebou svoje plány, túžby a priania. Niekedy sa to však…
Viac...