Asociácia slovenských spolkov žien

Verejná skúška padinských recitátoriek
Utorok, 07 Apríl 2015
padina01.jpg
 Ženský spolok so spoluprácou s obecnou knižnicou v Padine a učiteľkami triednej vyuky Anny Halajovej a Milky Petrovičovej aj tochto roku vybrali a nacvičovali recitátorky na Regionálnu súťaž žien v prednese poézie a prózy. Dôjtýždňová príprava bola korunovaná verejnou skúškou, ktorá sa odohrala v piatok 27. marca, v miestnostiach Ženského spolku v Padine, pod menom Literárny večierok Vansovej Lomnička. Napriek dažďu a ponad členky zaplavenému centru osady, členky spolku prišli si vypočuť reprezentky padiny.
 Na úvod sa obecenstvu prihovorila predsedníčka spolku Elena Haníková. Keďže je bežný rok venovaný Ľudovitu Štúru, tak si významné miesto našiel aj na tejto manifestácii. 
Prezentáciu si pripravila Milka Petrovičová a hovorila o začiatkoch kodifikovania slovenského jazyka, pripomenúla slovenčinu Antona Bernoláka, obecenstvu priblýžila život, tvorbu Ľudovita Štúra ako aj jeho význam pre slovenčinu a slovenský národ všeobecne. Na záver prezentácie pripomenúla najreprezentatívnejších štúrovcov a ich diela. Potom sa k slovu dostáli recitátorky. Z kategorie mladšej vekovej skupiny, čiže do 25 rokov predstavila sa Iveta Galasová, ako interpretka prózy. Zo staršej vekovej skupiny v prednese prozy vystúpila Anna Marušníková. Do staršej vekovej skupiny v prednese poézie sa zapojili až tri recitátorky a to Katarína Petrášová, Marka Galasová a Elenka Ďurišová. Keďže všetky texty akoby boli ladené s dažďom ktorý ten piatkový večer dupotal, krasnou povzbudzujúcou autorskou básňou sa prihovorila aj členka spolku žien Zuzana Melichová.
padina02.jpg
 
padina03.jpg
 
padina04.jpg
 
padina05.jpg
 
padina06.jpg
 
padina07.jpg
 
padina08.jpg
 
 
         Autorka textu: Elenka Ďuriš