Asociácia slovenských spolkov žien

Literárne podujatie v Pivnici po piatykrát
Utorok, 15 September 2015

Výstava-Anny-Imrekovej.jpg

Aj toho roku ženy dokázali, že vedia písať a že svoj literárny text vedia aj verejne predniesť. V nedeľu 13.septembra zišli sa v Pivnici členky  Spolkov žien, ktoré majú blízko k literárnej tvorbe, na pozvanie a uvítanie pivnických členiek Spolku žien pod vedením ich predsedníčky Anny Valášekovej.  Na tohtoročnom, piatom literárnom stretnutí sa predstavilo 19 autoriek z rozličných prostredí. Zvláštnosťou  prác je v tom, že musia byť písané v nárečí.

Početné členky Spolkov mali príležitosť najprv si pozrieť v Diakonickom dome nádherne nainštalovanú výstavu krojov, ručných prác, predmetov z minulosti našich predkov, a tohtoročnou novinkou bola samostatná výstava výšiviek Anny Imrekovej.

IZBA.jpg

V miestnostiach SKUS-u prítomných hostí privítala Predsedníčka pivnického Spolku žien Anna Valášeková. Vyjadrila potešenie, že sa literárneho podujatia prihlásili početné autorky.  Prítomným sa prihovoril  aj riaditeľ Gerontologického centra Milan Bajić, a spomenul novinky v ich dome pre staré osoby.

Pivnica-Bajic.jpg

Predsedníčka Asociácie Spolkov žien Vierka Miškovicová vyjadrila radosť z tohtoročného stretnutia členiek spolkov, a zvlášť zo stretnutia mnohopočetných autoriek, lebo ako povedala: “táto idea, ktorú sa snažím každý rok pochváliť nielenže podporila ženy v písaní, ale aj v čítaní. Teda píšeme po slovensky, ale aj čítame. Zdá sa mi, že záujem je stale väčší…A podujatie spĺňa to, čo si pivnické ženy zamysleli. Takýmto spôsobom si spomenieme na minulosť, na svojich blízkych, ale aj na rôzne príhody, už či z práce, rodiny, na ulici. Je tu možnosť spamätať sa na zašlé časy…” Svojim pochvalným a podnetným príhovorom predsedníčka aj otvorila, s právom môžeme skonštatovať, tradičné literárne  Stretnutie žien v Pivnici.

Záujem-o-texty.jpg

Svoje práce čítali: Vlasta Vinkovičová z Boľoviec, Katarína Arňašová a Zuzana Medveďová-Koruniaková z Báčskeho Petrovca, Zuzana Šranková a Jasmína Šepšová z Hložian, Anna Fábryová a Katka Menďanová z Iloka, Eva Pavićevićová a Zuzana Čížiková z Kovačice, Anna Koleková a Mária Cechmajstrová zo Selenče, Mária Záborská a Anna Malková zo Starej Pazovy, Elena Hložanová z Báčskej Palanky, Božena Šmitová a Jaroslava Širková zo Silbaša, Miluška Beláňová z Pivnice, prácu Jarmily Dorčovej z Kulpína prečítala Viera Dorčová, a prácu Alžbety Séčovej z Pivnice prečítala Daniela Durgalová

Na dobrú náladu zaspievali členky Speváckej skupiny Spolku žien a predstavili sa aj dvomi veselými scénkami: DNK a PIPI-KUKU. Programom viedli  Anna Žihlavská a Daniela Durgalová.

SCENKA.jpg

Do tretice  Elena Surová z Kysáča zarecitovala báseň Materinská reč a Alžbeta Séčová vmene pivnického Spolku žien vyjadrila poďakovanie Anne Valášekovej za ochotu viesť pivnický spolok.

Po úradnej časti nasledovala družba pri večeri a rozhovore. Stretnutie zvláštnej náplne si opodstatnilo aj tentokrát svoje poslanie. Autorky textu si už tradične odniesli domov darčeky z ktorých najvzácnejšia je publikácia literárnych textov z minuloročného stretnutia.

Dodeľovanie-darčekov-každej-účastníčke.jpg

                                                                                               

Elena Hložanová