Asociácia slovenských spolkov žien

Literárne stretnutie v Pivnici
Piatok, 10 Október 2014
literarne-stretnutie-v-Pivnici-5.jpg 
V Pivnici nedeľné poobedie 14.septembra patrilo členkám Spolkov žien, ktoré majú blízko k literárnej tvorbe. Na štvrtom literárnom stretnutí bolo prečítané 18 prác z rozličných prostredí kde žijú Slováci: z Báčky, Banátu, Sriemu, ale aj z Chorvátska. Zvláštnosťou týchto prác, ktoré zaujali naše ženy je v tom, že sú písané v nárečí. 
 Početné členky Spolkov mali príležitosť najprv si pozrieť v Diakonickom dome nádherne nainštalovanú výstavu krojov, ručných prác a predmetov z minulosti našich predkov. 
V miestnostiach SKUS-u prítomných hostí privítala Predsedníčka pivnického Spolku žien Anna Valášeková. Vyjadrila potešenie, že sa literárneho podujatia prihlásili početné autorky. Úprimnými slovami poďakovala sa bývalej riaditeľke Gerontologického centra z Báčskej Palanky Nade Julinac za spoluprácu, a prítomným sa prihovoril novozvolený riaditeľ Gerontologického centra Milan Bajić. 
Predsedníčka Asociácie Spolkov žien Vierka Miškovicová vyjadrila radosť z toho, že Pivničanky robia to, čo sa aj patrí Spolkám žien a to je zachovávanie kultúry, tradícií, jazyka a vôbec slovenskej identity.A Pivničanky sa vzchopili zorganizovať podujatie žien, ktorým sa podarilo nájsť chvíle a napísať niečo čo v ich živote nechalo stopy, na čo nechcú zabudnúť, ale dať na papier a ešte k tomu prezentovať. Ako povedala, je toto jedinečné podujatie vo Vojvodine.
Svoje práce čítali: Katarína Arňašová z Báčskeho Petrovca, Anna Hnilicová z Hložian, Anna Fábryová z Iloka, Eva Pavićevićová z Kovačice, Ružena Kraticová z Padiny, Anna Koleková zo Selenče, prácu Zuzany Sklabinskej zo Silbaša prečítala Anna Žihlavská, Mária Záborská zo Starej Pazovy, Anna Hrnčiarová z Lalite, prácu Alžbety Séčovej z Pivnice prečítala Daniela Durgalová, Vlasta Vinkovičová z Boľoviec, Elena Hložanová z Báčskej Palanky, Katarína Balážová z Báčskeho Petrovca, Zuzana Šranková z Hložian, Zuzana Čížiková z Kovačice, Anna Malková zo Starej Pazovy a Miluška Beláňová z Pivnice. 
Na dobrú náladu zaspievali členky Speváckej skupiny Spolku žien a predstavili sa aj tromi veselými scénkami o nárečiach - príhodami zo života. Konferenciérkou bola Anna Žihlavská.
 Do tretice Anna Galambošová z Hložian sa poďakovala veršami za pekné chvíle v družbe, Elena Surová z Kysáča zarecitovala báseň a Alžbeta Séčová v mene pivnického Spolku žien vyjadrila poďakovanie Anne Valášekovej za obetavú lásku, vytrvalosť a za hybnú silu pivnického spolku žien a popriala jej ešte veľa zdravia a sily do budúcnosti. 
Po úradnej časti nasledovala družba pri večeri a rozhovore. Stretnutie zvláštnej náplne si opodstatnilo aj tentokrát svoje poslanie. Autorky textu si už tradične odniesli domov darčeky z ktorých najvzácnejšia je publikácia literárnych textov z minuloročného stretnutia.
 Elena Hložanová
 
fotky 
 
literarne-stretnutie-v-Pivnici-5.jpg
1. Spoločná fotka žien-autoriek
 
literarne-stretnutie-v-Pivnici-6.jpg
2. Moderátorka Anka Žihlavská
 
literarne-stretnutie-v-Pivnici-3.jpg
3. Otváranie literárneho stretnutia
 
literarne-stretnutie-v-Pivnici-4.jpg
4. Príhovor Predsedníčky ASSZ Viery Miškovicovej
 
literarne-stretnutie-v-Pivnici-1.jpg
5. Starodávna izba v Diakonickom dome
 
literarne-stretnutie-v-Pivnici-2.jpg
6. Výstava tkaných exponátov