Asociácia slovenských spolkov žien

Jubilujúci Spolok žien v Pivnici
Štvrtok, 19 Jún 2014

01-Zabava-pri-hudbe.jpg

Spolok žien v Pivnici v nedeľu 15.júna zaznamenal jubileum – desaťročnicu od obnovenia. Na oslavy si členky povolali mnohých hostí, predovšetkým členky priateľských  Spolkov žien.  

Prítomným sa prihovorila predsedníčka pivnického Spolku žien Anna Valášeková. Srdečne privítala všetkých hostí a popriala krásne chvíle nedeľného popoludnia. Uvítala predstaviteľky Spolkov žien zo Selenče, Lalite, Silbaša, Kulpínu, Báčskeho Petrovca, Báčskej Palanky, Hložian, Aktív žien z Obrovca, Zlatne ruke z Palanky, a predstaviteľky klubov GC z Čeláreva, N.Gajdobry, a Tovariševa. Osobitne uvítala riaditeľku Základnej školy „15.októbra" Tatianu Naďovú s kolegyňami, predstaviteľku Miestneho spoločenstva Vlastu Šusterovú-Červenú, direktorku Gerontologického centra Nadu Julinac, penzistov, hasičov. Zvlášť privítala najstaršiu členku Pivnického spolku žien Zuzanu Činčurákovú, ktorá bola predsedníčkou(1966/1968)a dlhé roky členkou. Oslavy spestrili: spevácka skupina domáceho spolku, ktorá zaspievala niekoľko slovenských ľudových piesní. Členovia Divadla Janka Čemana rozosmiali prítomných scénkami: V krčme v Pivnici, a Dve susedy na ulici...Konferansu, ako aj texty Anny Valášekovej Vrajkáč, a Alžbety Séčovej U starej mame na prátkách, Dejiny pivnického spolku čítali Anka Žihlavská a Daniela Durgalová. 

Zvlášť dojímavé bolo srdečné poďakovanie predsedníčky Anny Valášekovej, ktorá neskrývala nevšednú radosť z urobenej práce počas desať rokov činnosti Spolku. Úprimne sa poďakovala členkám, ktoré majú za sebou neuveriteľne plodnú prácu. Poďakovala sa za ich nesebeckosť, za ochotu a štedrosť, že nešetrili svojim časom ani peňazmi, ale pomáhali v každom ohľade. Ešte stále robia neúnavne, pomáhajú, alebo prispejú finančne. -„Preto spolok môže tak dobre fungovať, môžeme spolunažívať a tešiť sa.“-povedala Valášeková.  Zvlášť sa poďakovala  direktorke Gerontologického centra v Báčskej Palanke Nade Julinac za nežistnú spoluprácu za tie roky, ktorá bola veľmi bohatá a bez nej by tiež pivnický Spolok žien nebol tým, čím je dnes. 

K jubileu zablahoželali: Drahotína Dorčová a Katarína Arňašová - básňou,(Báčsky Petrovec) Nada Julinac (Báčska Palanka, GC), Katarína Zorňanová (Kulpín), Katarína Ušiaková (Silbaš), Darina Valachová (Báčska Palanka), Vesna Zahorcová (Pivnická evanjelická cirkev).

Pri tejto príležitosti bola nainštalovaná nová výstava Bábiky a detské kroje  v Diakonickom dome. Na dobrú náladu hrali Štefan Blatnický-Bejo a Michal Pap. Nechýbala ani večera a potom rozlúčky...do prvej príležitosti, literárneho stretnutia.

 

                                                                                                Elena Hložanová

 

02-spevacka-skupina-a-prihovor.jpg

Spevácka skupina a príhovor Anny Valášekovej

05-Prihovor-direktorky-Gerontologickeho-centra-Nady-Julinac.jpg

Príhovor direktorky GC Nady Julinac

06-Scenka-Susedy.jpg

Scénka Susedy

03-Vystava-Babiky.jpg

Výstava Bábiky

04-Babiky.jpg

 Bábiky

01-Zabava-pri-hudbe.jpg

Zábava pri hudbe