Asociácia slovenských spolkov žien

V Pazove na priadkach
Streda, 11 Február 2015

V-Pazove-na-priadkach-01.jpg

V Starej Pazove sa v pondelok 26.januára stretli členky Spolkov žien z Pivnice, Báčskej Palanky, Silbaša, Iloka, samozrajme s členkami domáceho Spolku žien. Prítomné privítala Anna Lepšanovićová, predsedníčka SKUS-u „Hrdinu Janka Čmelíka“ v Starej Pazove a predsednička Spolku žien v Starej Pazove Anna Chorvátová. Pani farárka Svetlana Vojnovićová-Feldyová hovorila na tému nastávajúcich, ako povedala, motivujúcich dňoch, a pridali sa i ženy recitáciami a svojimi literárnymi textami. Nechýbali ani slovenské piesne a tance.

V-Pazove-na-priadkach-04.jpg

Po srdečných príhovoroch v miestnostiach Kultúrno-umeleckého spolku pani farárka Feldyová hovorila o nastávajúcich dňoch, ktoré sa zaznamenávajú  v Starej Pazove službami božími. Sú to 2.februára Hromnice (Márie), a 25.marca Zvestovanie narodenia Krista Pána:

„... Preto som chcela hovoriť o Márii ako mimoriadnej žene. O nej sa môže hovoriť ako o matke, a najmä žene, ktorá narodila Spasiteľa sveta, Ježiša Krista. A Zvestovanie narodenia anjelom Gabrielom Panne Márii, čo  je pre nás evanjelikov významné...“

V-Pazove-na-priadkach-06.jpg

V-Pazove-na-priadkach-07.jpg

V-Pazove-na-priadkach-05.jpg

Anna Balážová, predsedníčka MOMS-u a podpredsedníčka Spolku žien v Starej Pazove povedala o obyčaji v tejto osade, že do Matky Božej (slangovo je to deň Zvestovania narodenia Krista Pána)  sa cez zimu v cintoríne nikto nedotýka zeme, aby sa nezobudili tí, ktorí odpočívajú, čo si zapamätala od starej mamy. Do Matky Božej na hroby sa nezasahuje. Posledný raz sa cintorín upraví pred Všetkých svätých.

Anna Valášeková z Pivnice pripomenula, že v Aradáči, kde pôsobila s manželom je obyčaj, že sa práve pred Matkou Božou upravujú hroby. Tam je to hlavný sviatok. Služby sú aj doobeda aj poobede. Tak je to v Banáte a vo Vojlovici. A v druhých zboroch nie.

Po prednáške Anna Malková zo Starej Pazovy, ktorá píše pre deti prečítala báseň Babička a text v pazovskom nárečí V Krivom šore na Bezdáne. Anna Fábryová z Iloka svoje dva vlastné texty, Katarína Beličková z Báčskej Palanky prečítala  báseň a Anna Slamajová zo Starej Pazovy predniesla dve básne: jednu venovanú mamičke a druhú synom.

Po „oficiálnej časti“ nasledovala družba pri hudbe, tanci a vo veselom  priateľskom ovzduší trvala dlho do noci, pri bohatom stolovaní tradičnými jedlami. A každá hostka bola vyprevadená domov pri hudbe a s úsmevom.

V-Pazove-na-priadkach-02.jpg

 

V-Pazove-na-priadkach-03.jpg

 

                                                                                                Elena Hložanová