Asociácia slovenských spolkov žien

Kalendár aktivít a podujatí spolkov žien členiek ASSŽ 2021 rok
 1. Selenča: 02.07.2021 – oslava 20. Výročia spolku
 2. Jánošík: 10.07.2021 – Deň višieň
 3. Laliť: 18.07.2021 – Krojovaná zábava
 4. Lug: 24.07.2021 – V lipovom chládku a medovom sládku
 5. B. Petrovec: 25.07.2021 – Výstava k 100 ročnici SPŽ
 6. Kulpín: 31.07.2021 – Svadba voľakedy a dnes
 7. B. Petrovec: 14.08.2021 – SNS, prezentácia kníh a jarmok umenia
 8. Kysáč: 05.09.2021 – Deň kysáckej sármy
 9. Pivnica: 12.09.2021 – Literárne stretnutie
 10. Silbaš: 18.09.2021 – Výročné stretnutie
 11. Vojlovica: 25.09.2021 – Rezancová zábava
 12. Kysáč: 26.09.2021 – dielňa výroby čepcov
 13. B. Petrovec: koniec septembra – dielňa pšenice
 14. Kovačica: 02.10.2021 – Kovačický október
 15. Biele Blato: 03.10.2021 – Sladký deň
 16. Stará Pazova: 09.10.2021 – Oslava storočnice spolku
 17. Hajdušica: 09.10.2021 – Deň sliviek
 18. Hložany: 23.10.2021 – Zemiakové hody
 19. Dobanovce: 30.10.2021 – Oslava 90 ročnice založenia spolku
 20. B. Petrovec: 06.11.2021 – Slávnostná akadémia K storočnici SPŽ
 21. Padina: 14.11.2021 – Tekvicová zábava