Asociácia slovenských spolkov žien

Kalendár aktivít a podujatí spolkov žien členiek ASSŽ 2016 rok

30. januára – Aradáč- Tortiáda

 4. marca – Hložany- Zábava k MDŽ

  6. marca –Selenča – Výstava

12. marca – Kovačica – Zábava k MDŽ – Čajanka

12. marca  - Stará Pazova – Zábava k MDŽ

20. marca -  Hložany – Výstava kraslíc a jarných aranžmánov

20. marca – Stará Pazova – Veľkonočná výstava

17. apríla – Laliť- Krojovaná zábava

10. apríla – Báčsky Petrovec  - Finálová recitačná súťaž

  7. mája – Hložany Kysovka a súťaž o najkrajšiu dobošku v rámci osláv Dňa Hložian

12. júna –Silbaš- Čaro višien

18. júna – Kulpín -  Svadba voľakedy a dnes

2. a 3. júla – Lug Výstava V lipovom chládku, medovom sládku

2. júla -  Aradáč – Festival zvykov a obyčají

3. júla – Selenča – Deň osady

30. augusta – Báčska Palaka – výstava

4. septembra – Kysáč – Deň kysáčskej sármy

10. septembra – Hajdučica – Slivkový deň

11. septembra – Pivnica – Literárne stretnutie

25. septembra – Vojlovica – Rezancová zábava

1. októbra – Kovačica – Kovačický október

2. októbra – Biele Blato – Sladký deň

22. októbra – Hložany – Zemiakové hody

 6. novembra – Báčsky Petrovec - Batôžková zábava

13. novembra – Padina – Tekvicová zábava

  4. decembra -  Belehrad – Vianočný bazár