Asociácia slovenských spolkov žien

Pozvanie na prezentáciu kníh slovenských autoriek z Vojvodiny
Sobota, 28 Júl 2012
Pozvanie
na prezentáciu kníh slovenských autoriek z Vojvodiny, ktoré boli vydané v roku 2011/2012. Prezentácia sa uskutoční v rámci oficiálneho programu SNS.
Prezentované budú knihy autoriek: Anny Marićovej, Anny Makišovej, Jarmily Hodoličovej  Tatiany Korošovej  a Kataríny Verešovej z oblasti odbornej literatúry a Viery Benkovej, Emílie Čelovskej,  Jarmily Hodoličovej z beletrie. Prezentovaná bude aj kniha Slováci v Srbsku vydaná Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov, ako aj kuchárka Spolku petrovských žien.
Prezentácia bude v sobotu, 04.08.2012 so začiatkom o 15,30 hodine vo veľkej sieni obce Báčsky Petrovec.
Po prezentácii bude spoločné posedenie členiek ASSŽ v budove Matice slovenskej, ul. M. Tita 18 (na poschodí).
 
Tešíme sa na spoločné stretnutie.
 
Predsedníčka Asociácie slovenských spolkov žien 
Viera Miškovicová