Asociácia slovenských spolkov žien

Krojovaný sprievod v Laliti
Streda, 11 Júl 2012

 

Krojovany-sprievod-v-Laliti-1.jpg
V sobotu, 30 júna 2012 roku, Spolok žien Matkino srdce z Lalite organizoval po piaty-krát Krojovaný sprievod so zábavou . Na tejto už tradičnej manifestácii laliťského ženského spolku účasť zobralo 11 spolkov žien zo slovenskými, srbskými a rómskymi krojami. Manifestáciu otvorila Katarína Melegová Melichová predsedíčka Matice slovenskej v Srbsku a obecenstvu sa prihovorili predsedníčka laliťského spolku Katarína Benková a predsedníčka Asociácie slovenských spolkov žien Viera Miškovicová. 
Počas manifestácie, hosťujúce spolky predstavili svoje kroje, obyčaje, zaspievali alebo prečítali zápisy o príprave odevu v minulosti.
V programe sa zúčastnili aj žiaci Základnej školy Nestor Žučni z Lalite, členovia KOS Branislav Nušić z Lalite a mladé laliťské speváčky Katarína Benková ml. a Anna Mária Tamašiová.
Program sledovalo vyše 150 návštevníkov a manifestáciu finančne podporili Obec Odžaci a Miestne spoločenstvo Laliť.
Zo stretnutia s nádherou krojov sa tešili ako Laliťania, členky Spolku žien Matkino srdce, tak aj všetci účastníci programu s nádejou, že sa o rok tu ešte vo väčšom počte nájdu znovu.
Krojovany-sprievod-v-Laliti-2.jpg
 
Krojovany-sprievod-v-Laliti-3.jpg
 
Krojovany-sprievod-v-Laliti-4.jpg
 
Krojovany-sprievod-v-Laliti-5.jpg
 
Krojovany-sprievod-v-Laliti-6.jpg
 
 
Text pripravila: Katarína Benková, predsedníčka Spolku žien Matkino srdce z Lalite
Fotografie poskytla: Viera Miškovicová, predsedníčka ASSŽ a predsedníčka Spolku žien Slovenka z Hložian