Asociácia slovenských spolkov žien

Správa z Vansovej Lomničke v Banskej Bystrici 2011 rok
Streda, 20 Apríl 2011

Sprava-z-Vansovej-Lomnicke-v-Banskej-Bystrici-2011-rok.jpg

Asociácia slovenských spolkov žien sa v spoluprácii s Úniou žien Slovenska, už štvrtýkrát zaradom zúčastňuje celoslovenskej súťaži v prednese poézie a prózy pre ženy Vansovej Lomnička v Banskej Bystrici.
Súťaž Vansovej Lomnička prebiehala 44 krát a zúčastnilo sa na nej zo 40 účastničiek z celého územia Slovenska a dve predstaviteľky Asociácie slovenských spolkov žien z Vojvodiny.
ASSŽ tohto roku predstavovali dve finalistky:
- Mária Galasová z Padiny s prednesom  úryvku z prózy Whisky s príchuťou dymu  od Viery Benkovej a
- Anita Mišićová Jonášová z Bieleho Blata s prednesom básne Krajanom od A. Sládkoviča
Obe súťažíace boli zaradené do strieborného pásma, čím potvrdili kvalitu svojho prednesu a adekvátny výber textu.
ASSŽ tohto roku, a po poradí druhýkrát, bola aj laureátkou pre účasť a kvalitu prednesu z jedného regiónu, za čo dostala kryštálový pohár.
Únii žien a predsedníčke Irene Belohorskej sa na tomto uznaní poďakovala predsedníčka  ASSŽ Viera Miškovicová, ktorá vyzdvihla, že táto súťaž je podnetom pre členky spolkov žien v Srbsku  pre čítanie slovenskej literatúry a prednes krásneho slova.  Tieto súťaže sú stále kvalitnejšie s väčším počtom súťažiacich a adekvátnejším výberom textov, čo potvrdili aj na Slovensku.

Sprava-z-Vansovej-Lomnicke-v-Banskej-Bystrici-2011-rok-2.jpg

Predstviteľky ASSŽ sa na Vansovej Lomničku dostanú po viťazstve na regionálnych súťažiach  ( Báčka, Banát a Sriem) a potom aj vo finálovej súťaži, ktorá tohto roku prebiehala v Padine.
Na záver možeme kladne hodnoti ť tieto podujatia, lebo ženy získávajú nielen odvahu súťažit, ale sa venovať aj výberu textov a pritom si získali pozoruhodné ceny.
Sprievodnými obsahmi Vansovej Lomničke boli: návšteva hrobu Terézie Vansovej na B. Bystrickom evanielickom cintoríne a návšteva Národného divadla v B. Bystrici na predstavení opery Madam Baterflay.
Toto podujatie podporila NRSNM a Obec Báčsky Petrovec.

Sprava-z-Vansovej-Lomnicke-v-Banskej-Bystrici-2011-rok-3.jpg