Asociácia slovenských spolkov žien

Informácia a výzva zo zasadnutia správnej rady ASSŽ
Štvrtok, 09 Jún 2011

info-spravna-rada.jpg

Informácia zo zasadnutia Správnej rady ASSŽ, ktoré bolo .30 mája 2011 o 15,00 h v miestnostiach Ústavu pre kultúru v Novom Sade.
Prítomné boli: V. Miškovicová, M. Sklabinská, E. Haníková, D. Valachová, K. Zorňanová. M. Gašparovská. Svoju neprítomnosť ospravedlnila A. Horvátová.

Príprava prezentácie kníh slovenských autoriek počas SNS 2011.
O príprave na prezentáciu kníh hovorila predsedníčka V. Miškovicová. Prihlásené sú doteraz 4 knihy, vlastne 4 autorky. Dôležité je zavčasu poslať prihlášky.
Všetkým spolkom žien, sa pošle aj písomná VÝZVA, aby sa na podujatí zúčastnili a svoje tvorivé členky prihlásili u predsedníčky V.Miškovicovej alebo u tajomníčky M.Gašparovskej. Výzvu zaslať i Ústavu pre kultúru, Vydavateľskému centru, oznam do týždenníka Hlas ľudu, zverejniť na web stránke.
Dohodnuté bolo, že o scenár a program na prezentácii sa postarajú:V. Miškovicová, A. Hansmanová a M. Pavčoková.
O technickú prípravu sa postarajú : V. Miškovicová, K. Zorňanová a M. Gašparovská.

Výzva pre lokálne samosprávy na podporu aktivít ASSŹ.
Na výročnom a volebnom zasadnutí zhromaždenia ASSŽ v B.Petrovci bolo navrhnuté, aby sa zaslal prípis všetkým obciam a radám miestnych spoločenstiev na finančnú podporu. Teraz sa to spresnilo a v najkratšom čase sa prípisy pošlú všetkým miestnym spoločenstvám a obciam v ktorých sú činné spolky žien, členky Asociácie.
Prosíme spolky žien, členky ASSŽ, aby vo svojom prostredí podporili túto iniciatívu Správnej rady ASSŽ.

Výzva pre spolky žien o prípravu informácií na webovú stránku ASSŹ a Ústavu pre kultúru.
Ak si želajú spolky byť súčasné a ak si prajú, aby ich práca bola zviditeľnená, treba aby informácie o činnosti spolku posielali v elektronickej podobe na adresu Ústavu pre kultúru ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ) a na adresu ASSŽ ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ). Webové stránky na ktorých možno sledovať spomenuté informácie sú: www.slovackizavod.org.rs a www.assz.org.rs Informácie budú zverejnené na spomenutých portáloch. O každom podujatí treba informovať zvlášť a čím podrobnejšie a podľa možnosti priložiť fotografie.

Žiadosť spolku žien zo Silbaša o vrátenie počítača.
Projekt z fondácie Slovak Aid, ktorý bol schválený a realizovaný v podobe počítačov a kurzov pre prácu s počítačmi sa realizoval do konca apríla.
Spolok silbašských žien bol jeden z piatich spolkov, ktorému sa udelil na používanie počítač. Keďže spomenutý spolok prestal s prácou, počítač sa udelil na používanie novozaloženému Aktívu žien zo Silbašu ktorého predsedníčkou je Katarína Ušiaková.

Rôzne informácie:
- Keď ide o kalendár podujatí treba spresniť dátumy, aby sa vyhlo tomu, že v tom istom čase sa budú v rôznych spolkoch diať viaceré zaujímavé veci.
- Informácia z Padiny: tekvicová zábava v Padine bude 6.11 2011
- Lap top, ktorý je vo vlastníctve ASSŽ bude v Spolku petrovských žien a určený je pre prácu tajomníčke ASSŽ do ukončenia jej funkcie.

Riaditeľka Ústavu pre kultúru M. Sklabinská pripomenula, že publikácie venované jubilujúcim spolkom, ktoré sa pripravujú sú veľmi dôležité a netreba na ne zabudnúť.

B. Petrovec, 30.05.2011