Asociácia slovenských spolkov žien

Otváranie darčekového stánku
Streda, 20 Jún 2012

otvaranie-darcekoveho-stanku-1.jpg

Klub podnikavých žien bol založený a potom registrovaný v roku 2010 na iniciatívu Asociácie slovenských spolkov žien s cieľom podnieťovať ženy, aby sa materiálne osamostatňovali a zapájali sa do spoločenských aktivít svojho prostredia.
Na začiatku svojej činnosti, aktivity Klubu boli zamerané prevažne na spoluprácu s inými združeniama a organizáciami s ktorými jestvovali styčné body. Podieľali sme sa na organizácii seminárov a dielní pre zamestnávanie a samozamestnávanie žien v spolupráci s Agenciou Alma Mons z N. Sadu a Akadémiou ženského podikania z Kikindy, spolupracovali sme s Nacionálnou službou pre zamestnávanie a Centrom pre sociálnu prácu v Báčskom Petrovci.
Nadviazaná bola kvalitná spolupráca so spolkami žien v našej obci: so Spolkom žien Slovenka z Hložian, Spolkom petrovských žien, Spolkom kulpínksych žien a Spolkom žien z Magliću.

Koncom minulého a začiatkom tohto roku so spolkami žien boli realizované dve akcie. Jedna bola organizovaná s Centrom pre sociálnu prácu z Báčskeho Petrovca, počas ktorej z materiálu ktorý zadovážil Center, boli zhotovené darčeky a suveníry. Prostriedky z predajnej výstavy zhotovených darčekov Center pre sociálnu prácu usmernil pre potreby starších spoluobčanov.
Druhá aktivita je realizácia projektu Afirmácia ženskej tvorivosti ktorý podporil Balkánsky fond pre lokalne iniciatívy z Belehradu. Klub podnikavých žien získal podporu fondácie BCIF, z programu Aktívne spoločenstvá.
Cieľom projektu Afirmácia ženskej tvorivosti je zachovať ľudové umenie a ľudové vzorky v novom rúchu, ako darčeky – suveníry a pri tom umožniť ženám z nášho prostredia dodatočný zárobok, vlastne umožniť im čiastočné ekonomické osamostatňovanie.
Projektom boli zaplánované dielne tkania a vyšívania, zadováženie materiálu pre dielne, seminár o dedinskej turistike, možnosti predaju suvenírov ako aj seminár a dielňa dizajnu výrobkov s ľudovýnmi motívami a balenie darčekov.
 Súčasťou projektu bola výstavba účelového Darčekového stánku pre predaj zhotovených výrobkov: darčekov, suvenírov a iných remeselníckych úžitkových a umeleckých predmetov.
Projekt prebiehal od januára do mája 2012 roku.
Semináre prebiehali na začiatku a na záver aktivít z projektu.
Počas februára prebiehali dielne vyšívania, ktoré navštevovalo vyše 20 účastníčok. Pripravený bol celý spektrum darčekov s vyšívanými motívami na rôznych druhoch materiálu s rôznymi technikami. Veľká časť týchto, prevažne úžitkových predmetov, je dnes ponúknutá na predaj v Darčekovom stánku.
Počas marca a začiatkom apríla sa konali dielne tkania. Krosná pre tieto dielne poskytol Spolok žien Slovenka. Na dielňach tkania sa záujemkyne naučili základy tkania na malých krosnách, tvorbu vzoriek pre rozličné účely: ako módne doplnky, šály alebo predstierky.

otvaranie-darcekoveho-stanku-2.jpg

otvaranie-darcekoveho-stanku-3.jpg

otvaranie-darcekoveho-stanku-4.jpg

otvaranie-darcekoveho-stanku-5.jpg

otvaranie-darcekoveho-stanku-6.jpg

otvaranie-darcekoveho-stanku-7.jpg

otvaranie-darcekoveho-stanku-8.jpg