Asociácia slovenských spolkov žien

V Padine bolo finále recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy pre ženy
Štvrtok, 07 Apríl 2011

30. marec 2011
Nemôžeme ani teraz neľutovať, že ženy zo Sriemu ani toho roku nevideli seba v tejto skromnej síce ale peknej manifestácii.
Vo finále sa zúčastnili predstaviteľky Kysáča, Bieleho Blata, Hajdušice, Petrovca a Padiny. Bola to príležitosť vypočuť si texty z tvorby našich tunajších súčasných autoriek – ide o Máriu Kotvášovú-Jonášovú a Vieru Benkovú, ale pripomenúť si i velikána, akým je Sládkovič, a Marínu Czoczekovú-Eichardtovú, vo svojej tvorbe sa medziiným zaoberala dodnes aktuálnou témou emancipácie žien, na zozname sme mali i neznámeho autora, ktorý sa fajnovým spôsobom dotýka večnej témy – staroby, ale aj vždy aktuálneho plnokrvného slovenského básnika Jána Smreka. Tentoraz voľba padla na jeho Oči, ktorými sa s obdivom pozeral do všetkých možných očí na svete, takto:

...
Že kvety oči majú, známa vec,
nimi sa pole mení na oltár,
na ktorom žiaria ako rady sviec.
A keď sa rosa spustí v ranné hodiny,
mávajú oči všetky byliny.
Tak, hľa, je celé pole jedna živá tvár.
...
No a bilancia tohtoročnej súťaže je takáto.
V kategórii mladších recitátoriek si za prednes básne Oči od Jána Smreka uznanie vyrecitovala Daniela Đukićová z Kysáča.
Za prednes prozaického textu Mám ho ja pobozkať? Márie Kotvášovej-Jonášovej uznanie získala Danica Vŕbová z Hajdušice.
Staršie recitátorky sa pri voľbe textov obyčajne vrátia do minulosti, čo je pochopiteľné, a tak sa tentoraz uznanie za najlepší prednes básne dostalo do rúk Anity Jonášovej-Mišićovej z Bieleho Blata, recitovala Sládkovičovu báseň Krajanom, alebo si volia problematiku aktuálnejšiu a, povedali by sme, životnejšiu, s akou sa stretávame v próze Viery Benkovej Whisky s príchuťou dymu, z ktorej obsah a odkaz predneseného úryvku si s obecenstvom úspešne rozdelila Mária Galasová z Padiny.
Program tohto príjemného stretnutia bol dobre vyplánovaný. Po obligátnom príhovore predsedníčky ASSŽ Ľudmily Berediovej-Stupavskej a krátkom prívete hostiteľky, predsedníčky Spolku padinských žien Anny Funtíkovej, nasledovali pesničky miestnej ženskej speváckej skupiny a hudobné čísla prednesené nadaným dorastom, ktoré pripravili pôdu pre samu súťaž.
A na záver programu prítomných oslovila podpredsedníčka ASSŽ Elenka Haníková, súčasne organizátorka podujatia, Dr. Jarmila Gerbocová, kurátorka a kustódka krajanských zbierok sa tiež prihovorila obecenstvu, potom si Ružena Kraticová, profesorka na dôchodku rozdelila s prítomnými svoj pre túto príležitosť osobitne napísaný literárny text, do básne Michala Kukučku na konci programu venovanej žene sa ešte ako dalo započúvať, a slová moderátorky Milky Petrovičovej, ktorá si ich pre svoj príhovor pozorne vyberala, príjemný pocit zo stretnutia skompletovalo a scelilo.
Skrátka bolo to príjemné nedeľné popoludnie a užitočne strávené chvíle v spoločnosti ľudí, ktorí si navzájom dobre rozumejú. Keďže ide prevažne o ženy, nie div, že sa celá záležitosť skončila chutným pohostením a rozhovormi bez konca predstaviteliek jednotlivých spolkov, účastníčok a obecenstva, pretože si majú čo povedať: práca a spolupráca, nadväzovanie bližších stykov, formy práce, výmena skúseností a podobné praktické veci sú stále na ich rokovacom programe. Všetko to vskutku i patrí do rámcov ženskej tvorivosti, tak výšivky ako hudba a spev, tak recitácie ako majstrovsky pripravené koláče, ako i všetko, o čo sa ženy zaujímajú a k čomu prikladajú svoje ruky.
Katarína Melichová