Asociácia slovenských spolkov žien

Správa z Našej Vansovej Lomničky
Štvrtok, 02 November 2023

Sprava z Nasej Vansovej Lomnicky 1.jpg

Naša Vansovej Lomnička, 56. ročník celoslovenského festivalu  umeleckého prednesu žien prebiehala 13.a14. októbra v Obradnej sieni MsÚ v Starej Ľubovni.

Na festivale sa zúčastnili aj viťazky recitačnej súťaže v Báčskom Petrovci ktoré tradične organizuje Asociácia slovenských spolkov žien:

  • Marka Galasová z Padiny s prednesom básne Miroslava Váleka – Opakovanie ohňa
  • Alexandra Muchová z Báčskeho Petrovca s prednesom  básne Som od Lýdie Vadkerti Gavorníkovej,
  • Miriam Murtínová z Hložian s prednesom úryvku z románu Matka autora Petera Kompiša a
  • Jarmila Čobrdová zo Silbašu s prednesom úryvku z Čajakovho Zypa Cupáka.

 

Všetky naše predstaviteľky boli odmenené a Marka Galasová dostala aj ocenenie Okresnej organizácie Únie žien Slovenska.

Ďakujeme recitátorkám že úspešne a kvalitne  predstavili Asociáciu slovenských spolkov žien na tomto výnimočnom podujatí.

Vďaka patrí aj organizátorom v Starej Ľubovni a  Obci Báčsky Petrovec, že umožnila prepravu našich predstaviteliek na toto celoslovenské podujatie žien.

 

Viera Miškovicová,

Predsedníčka ASSŽ

Sprava z Nasej Vansovej Lomnicky 2.jpg

Sprava z Nasej Vansovej Lomnicky 3.jpg

Sprava z Nasej Vansovej Lomnicky 4.jpg

Sprava z Nasej Vansovej Lomnicky 5.jpg

Sprava z Nasej Vansovej Lomnicky 6.jpg