Asociácia slovenských spolkov žien

Správa z recitačnej súťaže v Báčskom Petrovci, Matičný dom, 17.09.2023
Sobota, 21 Október 2023

Sprava z recitacnej sutaze 13.jpg

Úvodom súťaže sa prihovorila Viera Miškovicová, predsedníčka ASSŽ, popriala účastníčkam kvalitné prednesy a vyjadrila nádej že sa Asociácii podarí zabezpečiť finančné prostriedky na cestovné náklady najlepších recitátoriek na Našu Vansovej Lomničku do Starej Ľubovni.

Sprava z recitacnej sutaze 01.jpg

 

Súťaže sa zúčastnili recitátorky:
 
1. Elenka Ďurišová, Padina
- Katarína Hricová – Spln v oku, výber básí
2. Anna Slivková, Padina
- Janko Čajak (básnik zo Slovenska) – báseň
3. Nataša Zimanová, Kulpín
- Annamária Boldocká Grbić – Tá chvíľa
4. Ivana Čapová Povolná, Padina
- Pavel Koyš – Štvorveršia z denníka (zo zbierky básní Čakám ťa láska)
5. Marka Galasová, Padina
- Miroslav Válek – Opakovanie ohňa
6. Alexandra Muchová, B. Petrovec
- Lýdia Vadkerti Gavorníková – Som
7. Miriam Murtínová, Hložany
- Peter Kompiš – Matka
8. Jarmila Čobrdová, Silbaš
- Ján Čajak ml. – Zypa Cupák
 
Sprava z recitacnej sutaze 02.jpg

Program moderovala Andrea Stanivuková.

 

Porota v zložení: Katarína Melegová Melichová, predsedníčka poroty, Miluška Anušiaková Majerová a Mária Kotvášová Jonášová navrhli, aby Asociáciu slovenských spolkov žien na Našej Vansovej Lomničke v Starej Ľubovni predstavovali Alexandra Muchová, Marka Galasová, Miriam Murtínová a Jarmila Čobrdová.

Knižné darčeky pre všetky účastníčky zabezpečil MOMS Báčsky Petrovec a udelila ich predsedníčka MOMS-u B. Petrovec Katarína Melegová Melichová kým ďakovné listiny recitátorkam udelila predsedníčka ASSŽ Viera Miškovicová.

Sprava z recitacnej sutaze 03.jpg

Sprava z recitacnej sutaze 04.jpg

Sprava z recitacnej sutaze 05.jpg

Sprava z recitacnej sutaze 06.jpg

Sprava z recitacnej sutaze 07.jpg

Sprava z recitacnej sutaze 08.jpg

 

Sprava z recitacnej sutaze 09.jpg

Sprava z recitacnej sutaze 09.jpg

Sprava z recitacnej sutaze 10.jpg

Sprava z recitacnej sutaze 11.jpg

Sprava z recitacnej sutaze 12.jpg

 

Viera Miškovicová, predsedníčka Assž