Asociácia slovenských spolkov žien

SNS 2023
Nedeľa, 08 Október 2023

SNS_2023_8.jpg

Asociácia slovenských spolkov žien počas Slovenských národných slávností prezentovala ďalšie knihy slovenských dolnozemských autoriek. Tentoraz to boli iba autorky zo Srbska.

V rámci vedeckej literatúry predstavené boli knihy Jarmily Hodoličovej, Jasny Uhlárikovej, Anny Makišovej, Daniely Marčokovej a Anny Margaréty Lačokovej.

Po stopách petrovských matičiarov „šla“ Katarína Melegová Melichová, kým dejnami KUS Zvolen z Kulpína sa zaoberala Katarína Pucovská.

Z krásnej literatúry tu boli knihy: Zdenka Valentová Belićová – Ohmatávanie pulzu 2, Annamária Boldocká Grbićová - O ľuďoch a iných vzácnostiach a Viera Benková – Drevená koza.

V rámci  detskej literatúry predstavené boli  knihy Kataríny Mosnákovej Bagľašovej: Deň, keď sa stratilo slovíčko prepáč a Ruženy Kraticovej : Poďme sa hrať.

Na úvod podujatia sa prihovorila predsedníčka Asociácie Viera Miškovicová a programom nás viedli: Mária Gašparovská, Anna Hansmanová, Viera Dorčová Babiaková a Vesna Valihorová Filipovićová kým úryvky čítali: Marka Galasová, Alena Pešková, Miriam Murtínová  a Xénia Vujačićová.

V rámci programu vystúpili mladí hudobníci Petra a Pavel Dobríkovci.

Tentora to bolo 7 vzácnych  kníh našich autoriek s ktorými sme strávili krásne slávnosťové poobedie.

Kiežby sme sa tešili z takejto produkcie našich autoriek aj do budúca.

Viera Miškovicová, predsedníčka ASSŽ

SNS_2023_1.jpg

SNS_2023_2.jpg

SNS_2023_3.jpg

SNS_2023_4.jpg

SNS_2023_5.jpg

SNS_2023_6.jpg

SNS_2023_7.jpg